Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Nyt mentorsamarbejde med Roche A/S hjælper højtuddannede flygtninge

Foreningen Nydansker har succes med at opdyrke virksomhedssamarbejder til at løfte opgaven med at sikre en vellykket integration af højtuddannede indvandrere og flygtninge. Det seneste skud på stammen er et samarbejde med medicinalvirksomheden Roche A/S om en mentorindsats i regi af Erhvervsmentorkorpset.

En event hos den amerikanske ambassadør for tre måneder siden, med deltagelse af en række større danske virksomheder, blev kickstarten til et nyt samarbejde med Roche A/S om en frivillig mentorindsats for nye flygtninge i Danmark.

Roche A/S er en schweizisk medicinalvirksomhed, som blev etableret i 1896, og som nu er til stede i mere end 100 lande med over 90.000 ansatte. I Danmark holder Roche A/S til på Avedøreholmen i Hvidovre med godt 120 ansatte.

Den første række medarbejdere har allerede meldt sig under fanen som frivillige mentorer, og dermed er seks mentorforløb nu skudt godt i gang.

Medarbejdere fra Roche A/S er klædt på til opgaven med at hjælpe flygtninge et skridt nærmere en plads på det danske arbejdsmarked

Fra tanke til handling hos Roche

Men hvorfor vælger en virksomhed som Roche at tage opgaven på sig med at hjælpe flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked?

I følge Linda Vestergaard, HR-direktør i Roche A/S, er en del af motivationen opstået ud fra en oplevelse af, at der er en overrepræsentation af negative historier i pressen.

”Det har vi gerne villet udfordre. Samtidig har vi gjort os overvejelser om, hvilken værdi det kunne skabe for vores virksomhed. Vi uddanner vores ledere til at coache medarbejdere i udviklingsforløb. Det er forholdsvis ukomplicerede forløb, hvor den faglige afklaring allerede er på plads. Vi så en mulighed for at få nye erfaringer og perspektiver ved at lave match mellem højtuddannede flygtninge og vores egne medarbejdere,” fortæller Linda Vestergaard.

Fokus på CSR-indsatser

Der er i Roche et generelt fokus på Corporate Social Responsibility. Virksomheden har eksempelvis lavet indsamlinger blandt medarbejderne på tværs af landeafdelingerne, Children’s Walk, der skal bidrage til projekter i Malawi, som har mange forældreløse børn på grund af HIV/AIDS. I Danmark har virksomheden også været involveret i projekter som fx Breast Friend, der havde til formål at informere om brystkræft og indsamling af midler til forskning i brystkræft. Mentorprogrammet er imidlertid det første CSR-samarbejde, som ikke er direkte i berøring med virksomhedens professionelle aktiviteter som aktør i medicinalbranchen.

Nye fremtidsplaner og medarbejderstolthed

Den 1. november 2016 afholdte Foreningen Nydansker og Roche A/S et kick-off arrangement, hvor mentorer og mentees mødte hinanden for første gang. Forløbene har dermed blot været i gang i halvanden måned, men allerede nu har flere mentees, med hjælp fra deres mentor, været til samtaler hos en studievejleder på et universitet og er godt på vej mod en afklaring af fremtidsplanerne.

”Når jeg har mødtes med min mentor, får jeg fornyet energi og troen på, at jeg kan lykkes med at finde min plads i Danmark,” fortæller en af de nye flygtninge begejstret om sit mentorforløb.

Roche-mentorerne har også brugt deres netværk på arbejdspladsen til at introducere deres mentees til kolleger, som kunne være relevante at snakke med i forhold til at opnå fagligt kvalificeret sparring.

Indsatsen vækker tydeligvis opsigt og nysgerrighed på kontorgangene hos Roche.

”Der har været stor interesse fra de andre kolleger. Det er virkelig noget, der bliver talt om, især hen over frokosten. Der er ingen tvivl om, at det skaber en værdi i form af stolthed over sin arbejdsplads og giver indsigt i en meget aktuel situation i Danmark,” fortæller Linda Vestergaard.

Midt i december planlægger arbejdspladsen et lille julefrokostarrangement for de nuværende 6 mentor-menteepar.

”Det er en måde at tilføje lidt indblik i de kulturelle højtider, samtidig med at vi styrker det sociale sammenhold for holdet,” lyder det fra en tilfreds HR-direktør, der ser frem til det videre samarbejde i 2017.

Fakta om mentorprogrammet

Mentorprogrammet er rettet mod flygtninge, som har været i Danmark i mindre end 3 år. Programmets formål er at matche folk, som er aktive på arbejdsmarkedet, med flygtninge, der ønsker hjælp til at komme i job eller uddannelse.  

Kommunerne, som henviser de ledige flygtninge til et mentormatch i Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps, støtter op om initiativet ved at dække transportudgifter for deres nye borgere. I kommunerne er begejstringen stor over, at private kræfter i erhvervslivet på så konkret vis tager et medansvar for at løfte integrationsopgaven.

Vil du vide mere om Erhvervsmentorkorpsets programmer, så kontakt Trine Lundgaard Hoffmann, seniorkonsulent i Foreningen Nydansker, på tln@foreningen-nydansker.dk eller på mobil 2276 8678

Erhvervsmentorindsatsen for flygtninge bliver udviklet og evalueret med støtte fra Den Amerikanske Ambassade. American Chamber of Commerce er partner i indsatsen, der i foråret 2017 munder ud i workshops for virksomheder og kommuner. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.