Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Come & Stay!

Hvem vil ikke gerne fastholde velkvalificerede medarbejdere og være rustet til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft? Projektet 'Come & Stay!' giver virksomheder og kommuner i Sydsjælland mulighed for at være på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet ved at sætte fokus på tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

'Come & Stay!' sætter fokus på mangfoldighed som vækstpotentiale gennem udvikling af lokalt tilpassede fastholdelsestiltag, der på nye måder inddrager de lokale virksomheder, myndigheder, foreninger, organisationer og borgere. 

Projektet omfatter blandt andet:

Indsats for beskæftigelse af medfølgende ægtefæller:

  • Program for kvalificering af erhvervsmentorer
  • Vejledning til medfølgende ægtefæller om anerkendelse og anvendelse af udenlandske uddannelser i samarbejde med Styrelsen for Internationale Uddannelser
  • Tilbud om jobsøgningskurser for ægtefæller i samarbejde med Work in Denmark og jobcentrene

Sociale netværksaktiviteter for udlændinge og danskere:

  • Inddragelse af lokalt foreningsliv, kulturinstitutioner og borgere i sociale aktiviteter målrettet fastholdelse og social netværksdannelse for arbejdskraftindvandrere og deres familier

Fokus på demokrati og medborgerskab:

  • Samarbejde med kommunerne om udvikling af velkomstpakker til nyankomne, der introducerer til medborgerskabspolitik, offentlig service og deltagelse i det lokale nærdemokrati
  • Informationsarrangementer på sprogcentrene om fx foreningsliv, lokal borgerinddragelse, fritidsaktiviteter, skat, offentlige velfærdsydelser, sundhedsvæsen mv.
  • Introduktion til arbejdsmarkedet målrettet nytilkomne udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked 

Hør omtale af initiativet på TV2 Øst 20. februar 19.30.

For yderligere information kontakt:

Helle Thorbøl Møller, Foreningen Nydansker.
Jan Andersen, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter.
Connie Toft, Næstved Sprog- og Integrationscenter.

              

Projektet er et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter og Næstved Sprog- og Integrationscenter og er finansieret af Integrationsministeriet.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.