Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Erhvervsguiderne

'Erhvervsguiderne' tilbyder mentorforløb til unge fra 6.-9. klasse. Unge, som gerne vil have en hjælpende hånd fra en lokal erhvervsguide til at klare skolen bedre og få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden.

Erhvervsguiderne er frivillige voksne, der arbejder i lokalområdet, og som ønsker at støtte op om og gøre en positiv forskel for en skoleelev.

Formålet med mentorforløbet er at sikre, at de unge får den støtte, der skal til, for at de gennemfører folkeskolen og kommer videre i en ungdomsuddannelse.

Hør om Frank og Emils erfaringer med et mentorforløb i Erhvervsguiderne.

Vi ønsker, at flere unge kommer igennem folkeskolen – med en oplevelse af succes.

Hvordan foregår det i praksis?

Vi samarbejder med skolerne, som hjælper med at finde de unge, som kan have glæde af og behov for en erhvervsguide og et nyt perspektiv på deres skolegang. Vi finder de frivillige, lokale erhvervsguider, og matcher dem med de skoleelever, der vælger at tage imod mentorordningen. Den unge og erhvervsguiden tilrettelægger sammen deres forløb og mødes løbende, typisk på erhvervsguidens arbejdsplads.

Den enkelte erhvervsguide gennemgår et mentorkursus og får redskaber, som gør det nemmere at gennemføre mentorforløbet med et positivt udbytte. Erhvervsguiden kan introducere den unge til en verden, hvor uddannelse og dygtiggørelse er nøglen til succes - og eventuelt være bindeled til foreningslivet og et fritidsjob.

Sådan er vi organiseret

’Erhvervsguiderne’ er blevet til i samarbejde mellem Center for Socialt AnsvarHigh:five og Foreningen Nydansker. De første 3 år er Erhvervsguiderne finansieret af Det Obelske Familiefond.

Erhvervsguiderne ønsker at skabe et stærkt samarbejde mellem det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet.

Positive erfaringer

De allerførste resultater af Erhvervsguidernes indsats viser, at samtaler med en kompetent voksen over en længerevarende periode kan være med til at rykke de unge i en positiv retning. Se erfaringerne fra et konkret mentorforløb her.

 De unge er generelt meget begejstrede for tilbuddet om at få en erhvervsguide. ”En af vores elever sagde efter det første møde med sin mentor: ”Den bedste dag i mit liv”. De unge ser ordningen som noget positivt og oplever, at det er noget andet og nyt, som rækker ud over skolen,” forklarer en skoleleder.

Læs mere på www.erhvervsguiderne.dk.

Er du interesseret i at blive erhvervsguide, så kan du læse mere og tilmelde dig her: www.erhvervsguiderne.dk/erhvervsguide.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.