Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Info til kommune

Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps består af ledere og medarbejdere fra en række danske virksomheder, der i arbejdstiden frivilligt stiller viden og erfaring til rådighed for en ledig, som ønsker at komme i arbejde eller uddannelse.

Erfaringer fra en række konkrete erhvervsmentorforløb viser, at metoden virker. Fordelene ved at bruge erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen er blandt andet:

  • Ledige kommer i job
  • Ledige borgere får faglig sparring og support på deres vej til arbejdsmarkedet
  • Ledige borgere får udviklet deres netværk og et øget kendskab til det lokale erhvervsliv
  • Der skabes et stærkt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund

Matchet mellem den ledige og erhvervsmentoren giver en direkte, konkret og fysisk introduktion til arbejdsmarkedet. Noget, som vi i jobcentret ellers kun kan fortælle dem om. Nu oplever de det.

Allan Nedbo, virksomhedskonsulent i Århus Kommune

Erhvervsmentorer styrker beskæftigelsesindsatsen

Ledige borgere får tilkoblet en erhvervsmentor sideløbende med deres jobsøgning. Mentorforløbet er et supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats og erstatter ikke andre aktiviteter på jobcentret.

Erhvervsmentoren skal ikke finde job, praktikplads eller andet til mentee, men kan give masser af inspiration og støtte til, hvordan mentee selv kommer videre med sin karriere i Danmark. Mentoren kan bl.a. hjælpe med:

  • Afklaring og inspiration
  • Hvordan man skriver ’den gode’ ansøgning og cv
  • De uskrevne regler, når man søger job i Danmark
  • At inddrage sit personlige og professionelle netværk
  • Hvordan en dansk arbejdsplads fungerer

Læs her, hvordan den fagspecifikke vejledning fra en mentor kan være et unikt og givende supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats: Erhvervsmentorer giver en mere målrettet jobsøgning

Forskellige type af projekter og målgrupper

Foreningen Nydansker har kørt mange forskellige typer af mentorprojekter for forskellige målgrupper, fx udenlandske iværksættere, nyankomne udlændinge, medfølgende ægtefæller til expats, udsatte unge mv.

Projekterne kan være finansieret af LBR-midler, ministerielle puljemidler, interne kommunale midler mv. Et erhvervsmentorforløb sammenlignes med et kortere vejledningsforløb, og det er derfor muligt for kommuner at få en del af udgifterne refunderet gennem refusionsordningerne. Læs mere om erhvervsmentorer som kort vejlednings- og afklaringsforløb her.

Læs her om nogle af de forskellige mentorprojekter:

Københavns Værtsprogram - mentorprojekt for nyankomne udlændinge

Dygtige Unge - mentorprojekt i samarbejde med Nordsjælland Håndbold for udsatte unge

Nye veje til arbejdsmarkedet - mentorprojekt for unge, ledige nydanskere

Flere kommuner køber også enkeltstående erhvervsmentorforløb på ad hoc-basis. Læs fx om Frederiksberg Kommunes brug af erhvervsmentorer for højtuddannede udlændinge under Integrationsloven.

Vil du vide mere? Kontakt projektkonsulent Trine Lundgaard Nielsen.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.