Nav view search

Navigation

Search

Mentorskema
Mentor-type*
Erhvervsmentor
Profil status*
Klar
Fornavn*
Efternavn*
Køn*
Mand
Kvinde
Hjemmeadresse - vej
Hjemmeadresse - postnummer
Hjemmeadresse - by
Navn på din virksomhed/arbejdsplads*
Virksomhedens adresse*
Virksomhedens postnummer*
Virksomhedens by*
Stilling/titel - vær gerne så specifik som mulig*
Har du en lederstilling? (Sæt hak/flueben hvis ja)
Primære arbejdsfunktioner - vær gerne så specifik som mulig*
E-mail*
Telefon
Fødselsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD, for eksempel 1957-12-31)*
Hvilke sprog taler du og på hvilket niveau?*
Uddannelsesmæssig baggrund (kopier gerne fra LinkedIn/CV)*
Erhvervserfaring (kopier gerne fra LinkedIn/CV)*
Inden for hvilke brancher har du netværk og kendskab, og kan dér guide en mulig mente? (Marker gerne flere ved at holde Ctrl nede på keyboardet)
Hvilke fritidsinteresser har du?*
Har du særlige præferencer i forhold til match med en mentee, fx køn, alder?*
Hvad er din motivation for at melde dig som mentor?*
Har du været mentor før?*
Hvilken dato vil du ringes op til en kort uddybende snak?*
Og hvilket tidspunkt?*
Andre kommentarer?
Samtykkeerklæring
Jeg giver hermed samtykke til, at informationen indeholdt i ovenstående formular, behandles af Foreningen Nydansker, med det formål at matche at mig i mentorprogrammet.*


* Required field