Mentorprogrammer for højtuddannde flygtninge

Vil I som virksomhed hjælpe højtuddannede flygtninge i gang på arbejdsmarkedet og samtidig være med i et af de nyeste initiativer inden for Corporate Social Responsibility?

Foreningen Nydansker indgår løbende samarbejder med virksomheder omkring mentorprogrammer for højtuddannede flygtninge.

Læs mere ...

Projekt: 'Gør en forskel for en flygtning'

'Gør en forskel for en flygtning' arbejder for at hjælpe flygtninge, der er interesserede i at arbejde eller påbegynde en uddannelse inden for LO’s områder. Det kan f.eks. være inden for industrien, rengøring og service, håndværksfagene, restaurationsbranchen, omsorgssektoren, handel og kontor med mere. 

Læs mere ...

Mentorindsats: 'Hjælp en flygtning NU!'

Er du forankret i erhvervslivet og har du lyst til at hjælpe en flygtning godt på vej til at skabe sig et arbejdsliv i Danmark?

Hvis din kommune har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker om mentorordningen 'Hjælp en flygtning NU!', kan du blive mentor for en flygtning. Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Danmark skal lykkes med at integrere de mange flygtninge, som kommer til landet i disse år. Undersøgelser viser, at efter 10 års ophold som flygtning i Danmark, er det kun 25%, der er i beskæftigelse.  'Hjælp en flygtning NU!' er et effektivt værktøj til at få nytilkomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Læs mere ...