Mapper Øvrige værktøjer

pdf Fritidsjob for fremtiden

204 downloads

Download (pdf)

fritidsjob_for_fremtiden_web.pdf

pdf CSR-guide til udsatte boligområder

136 downloads

Download (pdf)

CSR-indsats i udsatte boligområder.pdf

Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder.

pdf Sæt de lokale virksomheder i spil

113 downloads

Download (pdf)

Saet_de_lokale_virksomheder_i_spil.pdf

Guide der skal inspirere til, hvordan boligorganisationer kan etablere samarbejder med lokale virksomheder med henblik på at øge udsatte unges jobmuligheder.

pdf Hold fast i nydanske medlemmer

107 downloads

Download (pdf)

Metodekatalog_fastholdelse.pdf

En guide til frivillige foreninger og organisationer, der har nydanske medlemmer, og som ønsker at gøre en særlig indsats for at fastholde denne gruppe.

pdf Få nydanske forældre på banen

143 downloads

Download (pdf)

Metodekatalog_foraeldreinddragelse.pdf

En guide til frivillige foreninger og organisationer. Målgruppen er frivillige, der arbejder med børn og unge, og som ønsker at styrke samarbejdet med de nydanske forældre med henblik på at inddrage dem aktivt i foreningens arbejde.

pdf Brug frivillige mentorer

133 downloads

Download (pdf)

Metodekatalog_mentorer.pdf

En guide til frivillige foreninger og organisationer, der ønsker inspiration til at etablere og gennemføre mentorforløb.

pdf Frivillige venskabsfamilier

201 downloads

Download (pdf)

Metodekatalog_venskabsfamilier.pdf

En guide til frivillige foreninger og organisationer, der ønsker at gøre en forskel ved at skabe møder mellem nydanske og danske familier.

pdf Udvikling af etniske minoritetsforeninger

179 downloads

Download (pdf)

Metodekatalog_kapacitetsudvikling.pdf

En guide til frivilligkonsulenter, der vil arbejde med udvikling af etniske minoritetsforeninger. Den indeholder konkret inspiration til, hvordan du kan arbejde med udvikling af foreningerne - også kaldet kapacitetsudvikling.