Kurser i interkulturel kommunikation

I arbejdet med flygtninge og indvandrere er det vigtigt at kunne forstå og håndtere kulturelle forskelle. Foreningen Nydansker tilbyder virksomheder, boligområder og andre organisationer et kursus i interkulturel kommunikation, der har til hensigt at give medarbejderne en øget bevidsthed om, hvad der sker i mødet med andre kulturer.

Foreningen Nydansker tager jævnligt ud til bl.a. virksomheder og boligområder for at igangsætte dialog blandt medarbejderne om mangfoldighed og kulturforståelse.

For den enkelte organisation hjælper kurset til at forbedre arbejdsmiljø og samarbejdsevner, da det giver medarbejderne lejlighed til at snakke om, hvordan de forholder sig til kollegers, kunders og samarbejdspartneres kulturelle, sproglige eller religiøse baggrund. 

Læs mere ...

Højtidskalender

Foreningen Nydansker har i en årrække udgivet en 'Højtidskalender'. Højtidskalenderen indeholder datoer for og beskrivelser af kristne, jødiske, muslimske, buddhistiske, hinduistiske og sikhiske højtider samt en række internationale mærkedage.

Kalenderen giver overblik over og viden om verdensreligionerne samtidig med, at den indbyder til åbenhed og nysgerrighed over for kulturelle og religiøse forskelle. Det er til stor gavn for arbejdspladser, som har en mangfoldig medarbejderstab eller betjener kunder med mange forskellige baggrunde.

Kalenderen kan hentes som en applikation til smartphones
AppStore - læs om og hent app
Google Play - læs om og hent app

Et praktisk værktøj i en mangfoldig hverdag.

Højtidskalenderen er et enkelt og konkret redskab, som kan give anledning til at drøfte religion og traditioner med kollegaer, brugere eller kunder. Ved at give overblik over og indsigt i hvordan de forskellige religiøse højtider fejres, indbyder kalenderen til åbenhed og nysgerrighed over for kulturelle og religiøse forskelle. Herudover kan Højtidskalenderen anvendes som et praktisk værktøj, der gør det muligt at tage hensyn til religioner samt inddrage forskelligheder aktivt i hverdagen og drage nytte af mangfoldigheden.

Fx bruger nogle virksomheder Højtidskalenderen til at lægge vagtplaner, hvor arbejdspladsen kan drage nytte af medarbejdernes forskellige religioner. Andre vælger med udgangspunkt i kalenderen at fejre andre højtider end de kristne og dermed styrke inklusionen af medarbejdere eller brugere med andre baggrunde. Også virksomheder med forretninger i andre verdensdele og rejsende i almindelighed har stor glæde af kalenderen.

Læs mere om og se eksempel på Højtidskalenderen:
Højtidskalenderen 2018 - Kulturmøder og uskrevne regler på arbejdspladsen

 

Mentorkurser

Hvis jeres virksomhed ønsker at støtte nye medarbejdere i den første tid på arbejdspladsen, kan Foreningen Nydansker vejlede jer i opstarten af en intern mentorordning eller uddanne nøglemedarbejdere til at agere mentor for eksempelvis en flygtning, som I har i praktik. 

Mentor kan hjælpe den nye medarbejder med at lære arbejdspladsen og kollegerne at kende, introducere arbejdsgange og normer, eller noget helt tredje. 

På mentorkurset bliver de kommende mentorer introduceret til målgruppen og hvordan de kortlægger mentees udfordringer og lægger en plan for mentorforholdet. Desuden vil kursusdeltagerne bliver introduceret til de forskellige mentorroller og opgaver, hvor der er fokus på hvordan mentor sammen med mentee kan sætte mål og delmål, der inspirerer og motiverer. I den forbindelse trænes også samtaleteknikker og positiv kommunikation, kulturforståelse og uskrevne regler.

Gennem kurset bliver deltagerne således godt klædt på til rollen som mentor og går hjem med konkrete værktøjer, som han eller hun kan bruge til at hjælpe mentee.

Læs mere ...

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline