Kurser i interkulturel kommunikation

I arbejdet med flygtninge og indvandrere er det vigtigt at kunne forstå og håndtere kulturelle forskelle. Foreningen Nydansker tilbyder virksomheder, kommuner, boligsociale indsatser og andre organisationer kurser i interkulturel kommunikation, der har til hensigt at give medarbejderne en øget bevidsthed om, hvad der sker i mødet med andre kulturer.

Foreningen Nydansker tager jævnligt ud til virksomheder, kommuner og boligområder for at igangsætte dialog blandt medarbejderne om mangfoldighed og kulturforståelse.

Læs mere ...

Højtidskalender

Foreningen Nydansker har i en årrække udgivet en 'Højtidskalender'. Højtidskalenderen indeholder datoer for og beskrivelser af kristne, jødiske, muslimske, buddhistiske, hinduistiske og sikhiske højtider samt en række internationale mærkedage.

Læs mere ...

Mentorkurser

Hvis jeres virksomhed ønsker at støtte nye medarbejdere i den første tid på arbejdspladsen, kan Foreningen Nydansker vejlede jer i opstarten af en intern mentorordning eller uddanne nøglemedarbejdere til at agere mentor for eksempelvis en flygtning, som I har i praktik. 

Mentor kan hjælpe den nye medarbejder med at lære arbejdspladsen og kollegerne at kende, introducere arbejdsgange og normer, eller noget helt tredje. 

På mentorkurset bliver de kommende mentorer introduceret til målgruppen og hvordan de kortlægger mentees udfordringer og lægger en plan for mentorforholdet. Desuden vil kursusdeltagerne bliver introduceret til de forskellige mentorroller og opgaver, hvor der er fokus på hvordan mentor sammen med mentee kan sætte mål og delmål, der inspirerer og motiverer. I den forbindelse trænes også samtaleteknikker og positiv kommunikation, kulturforståelse og uskrevne regler.

Gennem kurset bliver deltagerne således godt klædt på til rollen som mentor og går hjem med konkrete værktøjer, som han eller hun kan bruge til at hjælpe mentee.

Læs mere ...

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.