Beskæftigelse

Vi iværksætter og driver beskæftigelsesrettede indsatser, der skal bringe mangfoldigheden i spil som en ressource. Vi samarbejder med både virksomheder, kommuner og frivillige for at bane vejen til job for nydanskere og udsatte unge, der af forskellige årsager står uden for det danske arbejdsmarked.

Mentorindsatser

Mentorindsatser

Vi har organiseret Danmarks største aktive netværk af frivillige mentorer fra erhvervslivet. De står til rådighed for flygtninge, indvandrere og udsatte unge i en lang række af Danmarks kommuner. Læs mere om vores mentorindsatser for forskellige målgrupper her.

Læs mere

IGU - Ydelser og værktøjer

IGU - Ydelser og værktøjer

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et værktøj til at få flygtninge og familiesammenførte i gang på det danske arbejdsmarked. Vi hjælper virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner med at skabe gode IGU-forløb og har udarbejdet en række eksempler på uddannelsesplaner.

Læs mere

Branchepakker

Branchepakker

Branchepakker er en effektiv metode til at få ledige flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Her bliver den enkelte borger gennem målrettede virksomhedsforløb opkvalificeret inden for en udvalgt branche, og med afsæt i konkrete værktøjer bliver borgerens progression målt og synliggjort undervejs i forløbet. Vi kan klæde jeres kommune eller virksomhed på til arbejdet med at implementere Branchepakker.

Læs mere

SOSU-området

SOSU-området

Opkvalificeringsforløb målrettet social- og sundhedsuddannelserne er en metode til at få flere nydanskere i beskæftigelse og samtidig imødekomme en efterspørgsel på arbejdskraft. Læs mere om vores indsatser på området her.

Læs mere

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.