Gør IGU til en succes

Integrationsgrunduddannelsen er et brugbart redskab i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte, men stiller store krav til de involverede aktører, hvis der skal skabes gode, målrettede forløb. Foreningen Nydansker ønsker at understøtte etableringen af flere og bedre IGU-forløb. Det gør vi ved at samarbejde tæt med både virksomheder og jobcentre i lokalt tilpassede indsatser. Vi tilbyder blandt andet:

  • At etablere tværkommunale samarbejder mellem to eller flere nabokommuner med fokus på at koordinere uddannelsesbehovet og sikre at de nødvendige AMU-kurser oprettes.
    pdf Læs mere. (263 KB)
  • At tilbyde korte kurser for IGU-værter, hvor vi klæder ledere og kolleger på til at modtage IGU-elever og understøtte et succesfuldt IGU-forløb.
    pdf Læs mere. (180 KB)

Kontakt projektleder for IGU, Sofie Havn Jensen, hvis I oplever udfordringer med IGU og ønsker at drøfte mulighederne for at løfte indsatsen.

 

Downloads / IGU: