• Her er du:

Branding

Et medlemskab hos Foreningen Nydansker sender et klart signal om, at jeres arbejdsplads bakker op om mangfoldighed. Vi promoverer jer som medlem i diverse sammenhænge.

Hjemmeside

Medlemsvirksomheder får mulighed for at optræde med logo og et kort citat på forsiden af www.foreningen-nydansker.dk (et rullebanner, der skifter) og på en samlet medlemsoversigt, hvor alle virksomheders logoer optræder.

 

Nyhedsbrevet Diversity Update

Vi byder nye medlemmer velkommen i vores nyhedsbrev (logo og kort præsentation) og bringer nyheder med fokus på medlemmers arbejde med integration og mangfoldighed.

 

Facebookside

Vi fremhæver nye medlemmer på vores Facebookside og bringer relevante statusopdateringer, der også sætter medlemmer i centrum.

 

Projektomtale

Er I involveret i nogle af vores projektaktiviteter eller iværksætter initiativer, som kan inspirere andre arbejdspladser, er der god mulighed for at opnå profilering – dels via hjemmeside, nyhedsbrev og presse.

 

Presse

I det seneste år har Foreningen Nydansker bidraget til integrationsdebatten med en række kommentarer og indlæg i pressen i over 300 forskellige sammenhænge, og ofte er vores medlemsvirksomheder blevet fremhævet.

 

Annoncering af stillinger

Vores rekrutteringstilbud giver mulighed for at synliggøre arbejdspladsens åbenhed over for en mangfoldig medarbejderskare. I kan formidle stillingsopslag på www.foreningen-nydansker.dk og via vores ’Jobnetværk for nydanskere’.

 

Kampagneaktivitet

Foreningen Nydansker har tidligere afviklet kampagnen ”Vækst og mangfoldighed” i samarbejde med Integrationsministeriet. Flere af vores medlemsvirksomheder er i den forbindelse blevet promoveret på Integrationsministeriets hjemmeside, i udgivelsen ’Når mangfoldighed skaber værdi’ og den affødte presseomtale.

 

Ekstern og intern branding

I kan bruge et medlemskab hos Foreningen Nydansker til at signalere, at jeres arbejdsplads har fokus på mangfoldighedsindsatsen. I kan synliggøre dette på jeres hjemmeside, intranet og eventuelt i annoncer. I har også ret til at anvende Foreningen Nydanskers logo i disse sammenhænge.