Frivillige erhvervsmentorer

- En beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Ønsker din kommune, at flere ledige flygtninge og indvandrere kommer i arbejde? Sammen med frivillige erhvervsfolk i jeres kommune kan vi tilbyde en målrettet beskæftigelsesindsats.

Vi kalder indsatsen ’Frivillige erhvervsmentorer’, da indsatsen bliver leveret i samarbejde med lokale erhvervsfolk, der på frivillig basis fungerer som mentorer for ledige flygtninge og indvandrere – og det virker. Ifølge seneste opgørelse er 65% af de borgere, der har afsluttet et forløb i regi af indsatsen kommet videre i enten job, uddannelse, praktik eller løntilskud.

"Vi har haft sager, hvor vi har haft svært ved at rykke borgeren. Her er der nogen, der har kunnet knække koden, og som har set nogle andre muligheder eller som har kunnet give et andet netværk og kontakter,"  fortæller Janus Hedemann, centerchef for Job & Integration i Aarhus Kommune, der er en af de kommuner, der har indgået samarbejde om indsatsen. 

Lokale erhvervsfolk hjælper flygtninge og indvandrere i arbejde

Mange flygtninge og indvandrere mangler netværk og viden om det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem, som ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Derfor tilbyder Foreningen Nydansker en indsats, hvor ledige flygtninge og indvandrere bliver matchet med lokale erhvervsfolk i mentorforløb. Konceptet er enkelt i sit udgangspunkt. En lokal erhvervsperson afsætter på frivillig basis 4 timer om måneden i 6 måneder til at  hjælpe en flygtning eller indvandrer tættere på eller i beskæftigelse. Erhvervspersonen bliver matchet med en ledig borger og bidrager med sine erfaringer, netværk,  branchekendskab og viden om det danske og lokale arbejdsmarked.

Netop det lokale aspekt er vigtigt, fortæller Janus Hedemann fra Aarhus Kommune: 

”At det er lokalt funderet gør en forskel. Det betyder, at man nemt kan mødes, men også at man kan mødes om nogle konkrete muligheder. Det er ikke en abstrakt hjælp. Det bliver meget ’hands on’; ”Du skal prøve at ringe til ham eller du skal have fat i kundechefen ude i IKEA, ham kender jeg i øvrigt”. Det giver mening, at mentorerne har kendskab til, hvad der rører sig i lokalområdet,”  siger han og tilføjer:

”Erhvervsmentorerne er uden for systemet og direkte forankret i erhvervslivet. De har noget helt andet at byde ind med. Borgeren kan godt have faglighed med sig, men have svært ved at knække koden til det danske arbejdsmarked. Mentorerne har viden og et andet netværk – de sidder selv derude. For nogle borgere handler vejen væk fra ledighed også om at få fornyet motivation, og her kan mentorer uden for systemet bare noget helt andet. At det er en person, der ikke har noget på spil, og som alene er der, fordi de ønsker at hjælpe, det gør en forskel og kan rykke en borger i positiv retning.” 

'Frivillige erhvervsmentorer' skaber synlige resultater

Ifølge seneste opgørelse er: 

  • 65 % af de borgere, der har afsluttet et mentorforløb kommet videre i enten job, uddannelse, praktik eller løntilskud. Målt alene på beskæftigelse gælder det for 48 %.
  • Fælles for alle de involverede er, at de har opnået viden om, hvordan de kan bruge deres kompetencer på det danske arbejdsmarked, fået styrket deres netværk og er blevet hjulpet tættere på adgang til job eller uddannelse.

Noget af det, der virker særlig godt, er, at borgerne bliver matchet med en fra samme branche, fortæller Mette Skautrup, virksomhedskonsulent i Aarhus Kommune:

”Nogle gange er der et meget specifikt behov for hjælp til at komme videre. I kommunen kan vi ikke nødvendigvis vide noget om alle brancher. Det branchespecifikke match giver mulighed for at åbne en dør i den retning, man gerne vil gå - men det kan også bidrage til en afklaring af, at man måske skal vælge en helt anden vej. Når borgerne bliver matchet med en, der er i branchen, har det en helt anden pondus, og det er afgørende i forhold til, hvilken viden mentoren har,” siger hun.

De positive resultater og konceptets enkelthed har bevirket, at flere kommuner efter en pilotfase har valgt at videreføre indsatsen som et fast led i deres integrations- og beskæftigelsesindsats. Det gælder fx i Faaborg-Midtfyn Jobcenter, der udtaler:

”Vores oplevelser med forløbene har været udelt positive. Vores sagsbehandlere er meget begejstrede for indsatsen. De oplever, at mentorerne er engagerede og dygtige, borgerne flytter sig hurtigere end i andre tilbud, og administrationen af ordningen har fungeret upåklageligt.”

Hvad får din kommune ud af et samarbejde?

  • I får en velafprøvet og succesfuld model, som skaber synlig forandring for ledige flygtninge og indvandrere.
  • Brancherettede mentorforløb til de borgere, som matches med en frivillig, lokal erhvervsmentor. Mentor og mentee mødes typisk 1-2 gange om måneden i 6 måneder.
  • Vi inddrager og aktiverer jeres lokale erhvervsliv i form af frivillige mentorer.
  • Vi yder en professionel mentorpleje: Mentorerne bliver klædt på til opgaven og har adgang til relevante redskaber til mentorforløbet. Der bliver løbende fulgt op på forløb hos både mentorer og mentees for at støtte fremdriften i de enkelte forløb.
  • Mentorindsatsen evalueres løbende: Vi laver progressionsmåling og sender data vedrørende forløb og effekt til jer regelmæssigt.
  • Vi formidler resultater og succeshistorier i lokale og på sociale medier.   

Vil I vide mere?

Bag ’Frivillige erhvervsmentorer’ står Foreningen Nydansker, som har over 20 års erfaring med at etablere og drive effektive mentorordninger i en lang række af landets kommuner. Se eksempler på vores indsatser i hæftet ’Frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen’

Kontakt gerne Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., projektkonsulent i Foreningen Nydansker for yderligere information.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.