Helle Thorbøl Møller
Mangfoldighedsteamet
Projektleder
Helle Thorbøl Møller
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
33 38 62 06
Mobil:
40 45 67 90

Projekt: 'Hjælp en flygtning NU!'

Har du som erhvervsleder lyst til at hjælpe en flygtning?

Hvis din kommune har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker om mentorordningen 'Hjælp en flygtning NU!', kan du blive mentor for en flygtning. 'Hjælp en flygtning NU!' er et effektivt værktøj til at få de nytilkomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Danmark skal lykkes med at integrere de mange flygtninge, som kommer til landet i disse år. Undersøgelser viser, at efter 10 års ophold som flygtning i Danmark, er det kun 25%, der er i beskæftigelse. 

Frivillige erhvervsmentorer skaber succesen

Flygtningene mangler netværk, kendskab til specifikke brancher og det danske arbejdsmarked. Foreningen Nydansker har et korps af frivillige erhvervsledere og erfarne erhvervsfolk, der står til rådighed for at hjælpe denne målgruppe. Konceptet er enkelt. En erhvervsperson afsætter på frivillig basis 4 timer om måneden i 6 måneder til at hjælpe en flygtning videre; erhvervspersonen bliver matchet med flygtningen; erhvervspersonen bidrager med netværk, branchekendskab og viden om det danske arbejdsmarked; flygtningen kommer hurtigere videre og tættere på ønsket beskæftigelse.                                                           

Erfaringer og resultater 

Indtil videre har 80 flygtninge fra 10 forskellige jobcentre indgået i mentorforløb med en lokal erhvervsmentor. Her har 43% af de forløb, der er afsluttet, resulteret i job, uddannelse eller lønnet praktik. Resultaterne bl.a. i Faaborg-Midtfyn Jobcenter har vist sig operationelle for sagsbehandlerne, som efter at have kørt pilotprojektet i 2 år, har implementeret ordningen som et fast tilbud i deres flygtningeindsats:

”Vores oplevelser med forløbene har været udelt positive. Vores sagsbehandlere er meget begejstrede for indsatsen. De oplever, at mentorerne er engagerede og dygtige, borgerne flytter sig hurtigere end i andre tilbud, og administrationen af ordningen har fungeret upåklageligt.”

Målgruppe

Der er tale om ressourcestærke flygtninge, som enten har kortere eller længere universitetsuddannelser bag sig, er klar til at påbegynde en uddannelse eller som på anden vis er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal kunne føre en samtale med mentor på enten engelsk eller dansk og have været i Danmark i max 3 år. Der er ikke nogen aldersbegrænsning, så længe borgeren kan stå til rådighed på arbejdsmarkedet. 

Succeskriterier

Ordningen hjælper borgeren til at sætte sine kompetencer ind i et dansk perspektiv og styrke sit netværk i Danmark. Desuden kan indsatsen optimere processen hos borgeren i forhold til at finde praktik, læreplads, uddannelse og/eller job. Borgeren introduceres ligeledes til dansk arbejdskultur og får gennem mødet med en dansk erhvervsleder styrket sine dansk sprogkundskaber. Derudover er indsatsen med til at oplyse flere virksomheder om denne målgruppe og deres ressourcer, som på sigt kan gavne begge parter. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om 'Hjælp en flygtning NU!' og muligheder for samarbejde, så er du velkommen til at kontakte projektleder Helle Thorbøl Møller

Hér er Hjælp en flygtning NU!

Helle Thorbøl Møller
Mangfoldighedsteamet
Projektleder | Hjælp en flygtning NU!
Helle Thorbøl Møller
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
33 38 62 06
Mobil:
40 45 67 90
Christina Tengstedt Rasmussen
Mangfoldighedsteamet
Projektkoordinator | Hjælp en flygtning NU!
Christina Tengstedt Rasmussen
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
25 94 67 37
Mobil:
71 99 57 91