Projekttilbud på Sjælland

Erhvervsmentorkorpset arbejder med en række projekttilbud på Sjælland. Målgruppen er højtuddannelse internationale borgere, som er jobsøgende og mangler en sparringspartner i forhold til blandt andet CV, ansøgninger og dansk arbejdsmarkedskultur. 

VÆRTSPROGRAMMET

Målgruppen er højtuddannede, internationale borgere, som er jobsøgende og bosat i Københavns kommune, og som har brug for en mentor til at guide og støtte dem i deres jobsøgning. Det kan eksempelvis være medfølgende ægtefæller, familiesammenførte og EU borgere. 

Projektet er et samarbejde med Københavns internationale jobcenter. Jobcenteret står for at introducere borgerne til programmet, og til hvad det vil sige at have en erhvervsmentor. Erhvervsmentorkorpset står for at finde den bedst mulige mentor til borgeren og følge op på forløbet løbende.

Mentorforløbet varer i 6 måneder, hvor mentor og mentee mødes 1-2 gange om måneden, som udgangspunkt på mentors arbejdsplads. Matchene bliver lavet så branchespecifikt som muligt.

Succeskriteriet er, at mentee via sparring og rådgivning fra sin karrierementor får redskaber til at lande et kompetencesvarende job eller få identificeret opkvalificerende uddannelse/kurser. Redskaber og fokusområder i mentorforløbene kan typisk være sparring på CV, ansøgninger, brug af netværk og andre redskaber, der kan hjælpe mentee i sin jobsøgningsproces.

Kunne du være interesseret i at blive mentor i dette projekt, se mere her pdf Bliv erhvervsmentor (2.40 MB)

ANDRE KOMMUNALE SAMARBEJDER

Målgruppen er højtuddannede, internationale borgere som er jobsøgende, bosat i en kommune på Sjælland (på nær København), og som har brug for en mentor til at guide og støtte dem i deres jobsøgning - fx medfølgende ægtefæller, familiesammenførte og EU borgere. Vi kan dog også tilbyde forløb til borgere, som er flygtninge, hvis de er højtuddannede.

Projektet er et tilbud til jobcentre på Sjælland, som løbende kan købe mentorforløb til deres borgere. Erhvervsmentorkorpset står både for at introducere borgeren til programmet, og til hvad det vil sige at have en erhvervsmentor og derudover at finde den bedst mulige mentor til vedkommende.

Matchene bliver lavet så branchespecifikt som muligt. Mentorforløbet varer i 6 måneder, hvor mentor of mentee mødes 1-2 gange om måne-den, som udgangspunkt på mentors arbejdsplads.

Succeskriteriet er, at mentee via sparring og rådgivning fra sin karrierementor får redskaber til at lande et kompetencesvarende job eller få identificeret opkvalificerende uddannelse/kurser. Redskaber og fokusområder i mentorforløbene kan typisk være sparring på CV, ansøgninger, brug af netværk og andre redskaber, der kan hjælpe mentee i sin jobsøgningsproces.

Kunne du/I være interesseret i at blive mentor i dette projekt, se mere her pdf Bliv erhvervsmentor (2.40 MB)

Kunne du/I som jobcenter, være interesseret i at købe et forløb til en borger, kontakt da konsulent Mette Fog Skriver

GREATER COPENHAGEN CAREER PROGRAM

Målgruppen er internationale studerende, som er bosat i Storkøbenhavn, og som har brug for en mentor til at guide og støtte dem i deres søgen efter et studiejob, praktikplads eller deres første job efter endt studie.

Projektet er et samarbejde med Københavns Kommune, Erhvervshuset. Københavns Erhvervshus arrangerer forskellige workshops for de studerende omkring jobsøgning i Danmark, og Foreningen Nydansker står for at introducere de studerende til programmet, og til hvad det vil sige at have en erhvervsmentor. 

Derudover står Foreningen Nydansker for at finde den bedst mulige mentor til borgeren og følge op på forløbet løbende. Matchene bliver lavet så branchespecifikt som muligt. Mentorforløbet varer i 6 måneder, hvor mentor og mentee mødes 1-2 gange om måneden, som udgangspunkt på mentors arbejdsplads. Få indblik i et mentorforløb her. 

Succeskriteriet er, at mentee via sparring og rådgivning fra sin karrierementor får redskaber til at lande et kompetencesvarende job. Projektet søger således at fastholde den internationale studerende i Danmark og motivere til, at vedkommende fortsat udnytter sine faglige kompetencer i en dansk sammenhæng. Redskaber og fokusområder i mentorforløbene kan typisk være sparring på CV, ansøgninger, brug af netværk og andre redskaber, der kan hjælpe mentee i sin jobsøgningsproces.

Kunne du/I være interesseret i at blive mentor i dette projekt, se mere her pdf Bliv erhvervsmentor (2.40 MB)

Hér er Erhvervsmentorkorpset

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.