LIFT - en mentorindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder

LIFT er en mentorindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder, som står uden for arbejdsmarkedet, og som skal støtte dem i at komme tættere på job eller uddannelse. 


Det er afgørende for integrationen af etniske minoritetskvinder, at de støttes i at komme tættere på det danske arbejdsmarked. Til gavn for dem selv, deres familie og samfundet. En mentorbaseret indsats som 'LIFT 'med et erhvervsrettet fokus kan bidrage til netop det formål.

LIFT har til formål at skabe en positiv og konkret forandring for flygtninge- og indvandrerkvinder, så de bliver bedre rustet til at kunne deltage i samfundets arenaer og komme tættere på det danske arbejdsmarked.

Med LIFT ønsker vi at nå de kvinder, der er uden for arbejdsmarkedet og har mange og forskellige problemstillinger, som står i vejen herfor. Det kan blandt andet være enlige forsørgere eller sproglige, sociale og økonomiske udfordringer samt længerevarende isolation og marginalisering, der har medført ringe selvværd/selvtillid og i værste fald fysiske og psykiske problemer. Læs mere om indsats og resultater i artiklen: Succes med at rykke ikke-vestlige kvinder mod uddannelse og job.

Foreningen Nydansker har iværksat initiativet i samarbejde med Integrationshuset Kringlebakken.

Vil du vide mere, så kontakt gerne projektleder Christina Tengstedt Rasmussen

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.