Khawla fandt sin vej med hjælp fra en frivillig erhvervsmentor

I 2014 flygtede Khawla al Hasin fra Syrien til Danmark. Hun er en af de 245 nydanskere, som har indgået i et mentorforløb i regi af Foreningen Nydanskers beskæftigelsesrettede mentorindsats ’Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere’. Med hjælp fra sin mentor Tove Bentsen fik hun for alvor hul på drømmen om uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere ...

Carlsbergs sociale ansvarlighed tiltrækker ufaglærte unge

I dag åbner Carlsbergs bryggeri i Fredericia dørene op for tredje gang for en gruppe ufaglærte unge i samarbejde med Foreningen Nydansker. Formålet er at inspirere og motivere flere ufaglærte unge til at vælge og påbegynde en uddannelse. Carlsbergs medlemskab hos Foreningen Nydansker giver virksomheden mulighed for at udøve corporate volunteering, og det vækker begejstring både blandt de unge og Carlsbergs ansatte.

Læs mere ...

Foreningen Nydanskers bidrag til FN's verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015. Målene skal frem til 2030 sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Foreningen nydansker bidrager via en række indsatser til flere af de 17 verdensmål, der er opstillet. Her er udvalgte mål fremhævet med eksempler på nogle af de indsatser, der støtter op om dem.

Læs mere ...

Effektrapport 2018

Foreningen Nydansker arbejder for at løfte flere i arbejde og bringe mangfoldighed positivt i spil. I en ny ’Effektrapport 2018’ ser vi nærmere på de resultater, vores organisation har skabt i 2018, og hvilken værdi det afføder for de mennesker det handler om og det omgivende samfund. Du kan hente 'Effektrapport 2018' her.

Læs mere ...

Mentorindsats vil øge flygtninge- og indvandrerkvinders jobmuligheder

Andelen af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, i aldersgruppen 25-64 år, som ikke er i beskæftigelse, er i dag 53 pct., mens det gælder for 26 pct. af etnisk danske kvinder. Selv om viljen til at komme i arbejde ofte er stor, udgør kulturelle og sociale barrierer, manglende netværk og kendskab til det danske arbejdsmarked centrale benspænd. Det forhold vil en ny mentorindsats under navnet ’LIFT’ gerne lave om på.

Læs mere ...

Fra flygtning til faglært

Uddannelse af flygtninge kan afhjælpe virksomheders behov for faglært arbejdskraft. Hvordan det kan ske, bidrager en ny kortlægningsundersøgelse, foretaget af Foreningen Nydansker, med svar på. Et tæt samarbejde med erhvervslivet og gradvis opkvalificering er en del af opskriften til at forenkle vejen fra flygtning til faglært.

Læs mere ...

Virksomheder investerer i fremtidens medarbejdere

Industrien mangler kvalificeret arbejdskraft, og flygtninge udgør en uudnyttet ressource. Det er motivationen for, at vaskeriet midtVask og fem andre produktionsvirksomheder i det midtjyske uddanner flygtninge og familiesammenførte til industrioperatører.

Læs mere ...

Student Job Program for Refugees

Internationale studerende er en værdifuld ressource i dansk erhvervsliv. Heriblandt er også studerende med flygtningebaggrund, og for at øge deres chancer for at etablere en karrierevej i Danmark, har Foreningen Nydansker søsat et nyt initiativ med fokus på at få flere i studiejob i en række større danske virksomheder.

Læs mere ...

Supermangfoldighed som redskab i kampen om talenter

Mangel på arbejdskraft er igen kommet højt på dagsordenen i danske virksomheder. Ny forskning fra CBS og ISS Danmark viser, at ’supermangfoldighed’ kan være et effektivt redskab i kampen om talenterne. Foreningen Nydansker inviterer til fyraftensarrangement, hvor du kan møde Danmarks førende forsker i mangfoldighed. 

Læs mere ...

Konference: Fra flygtning til faglært

En stor andel af de flygtninge og familiesammenførte, som bosætter sig i de nordiske lande har ingen eller begrænsede overførbare kvalifikationer med sig. Samtidig deler de nordiske lande en udfordring med stigende mangel på faglærte inden for en række brancher. Konference den 10. december sætter fokus på såvel udfordringer som muligheder.

Læs mere ...

Lokale erhvervsfolk hjælper flygtninge i arbejde

Mange af de flygtninge, som i de seneste år er kommet til Danmark, har uddannelse og et arbejdsliv med i bagagen. Hvad de ikke har med sig er netværk og viden om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, som ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Derfor har Aarhus Kommune takket ja til at få matchet flygtninge med lokale erhvervsfolk i mentorforløb. 

Læs mere ...

Mentorer hjælper sårbare unge kvinder på vej

Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Mentorindsatsen ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater. I Odder Kommune er samarbejdet med civilsamfundet blevet et vigtigt supplement til kommunens værktøjskasse.

Læs mere ...

Virksomheder åbner døre for højtuddannede flygtninge 

Flere store danske virksomheder har inviteret medarbejdere til at bruge en del af arbejdstiden som frivillige mentorer for højtuddannede flygtninge. De indgår i et mentorprogram, der skal understøtte, at flere flygtninge får fodfæste på det danske arbejdsmarked. Den mulighed har blandt andet Gribskov Kommune grebet ved at henvise borgere til mentorforløb. Resultatet er, at flere af kommunens flygtninge er rykket fra ledighed til selvforsørgelse.

Læs mere ...

Mentorer hjælper udsatte unge i uddannelse og arbejde

Via mentorordningen ’Bryd unges ledighed NU!’ bliver udsatte unge matchet med en lokal, frivillig erhvervsmentor, som kan hjælpe med afklaring, motivation, netværk, CV, ansøgninger, jobsamtaler og dele sine erfaringer. Erhvervsmentorerne bidrager i en en-til-en relation til at identificere de unges styrker og støtte dem på vejen mod et arbejdsliv, lyder det fra Hillerød Kommune.

Læs mere ...

Internationale studerende bliver til værdifuld arbejdskraft

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver og bringer deres kompetencer i spil i Danmark efter endt uddannelse, bliver de studerende koblet med en personlig mentor i ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job.

Læs mere ...

Frivillige kan noget særligt


Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Foreningen Nydanskers mentorindsats ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater.

Læs mere ...

Kulturværter efterlyses

 

Er du interesseret i andre kulturer? Vil du gerne møde folk fra hele verden? Kunne du tænke dig at byde en nytilkommen københavner velkommen? Så læs mere om kulturværtsprogrammet, som Foreningen Nydansker driver i samarbejde med Københavns Kommune.

Læs mere ...

Ørsted hjælper internationale jobsøgende i arbejde


Energiselskabet Ørsted er en af frontløbervirksomhederne, når det gælder hjælp til internationale jobsøgende. Virksomheden har i samarbejde med Foreningen Nydansker blandt andet drevet et praktikprogram, hvor talentfulde flygtninge kan bruge deres kompetencer på virksomheden, samtidig med at de bliver hjulpet videre i livet i Danmark.

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline