Ny mentorindsats for FGU-elever med flygtningebaggrund

Mange unge med flygtningebaggrund kæmper med bekymringer og ensomhed – selv efter flere år i Danmark. Det viser en undersøgelse foretaget af Foreningen Nydansker, der nu starter et nyt mentorprojekt målrettet FGU-elever med dansk som andetsprog. Det Obelske Familiefond støtter projektet med 1.800.000 kr.

Læs mere ...

Lokale erhvervsfolk hjælper unge i job og uddannelse

Branchespecifik mentorordning vil hjælpe FGU-elever videre i job eller uddannelse. Med støtte fra Tuborgfondet har Foreningen Nydansker udviklet en model, der viser potentialet i en nær, autentisk relation mellem en ung og en erhvervsmentor fra lokalmiljøet.

Læs mere ...

Generalforsamling 2021

Alle medlemsvirksomheder inviteres til at deltage i Foreningen Nydanskers ordinære generalforsamling. Det foregår tirsdag den 25. maj 2021, kl. 16.00

På grund af den fortsatte coronasituation afholdes generalforsamlingen også denne gang digitalt via Microsoft Teams. Tilmelding sker ved at sende navn og mailadresse til sekretær Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Derefter fremsendes link til videokonference.

Læs mere ...

Sådan skaleres sociale indsatser succesfuldt

Foreningen Nydansker lancerer Guide til strategisk skalering. Guiden er et redskab til jer, der ønsker inspiration og vejledning i den strategiske udvikling af bæredygtige sociale indsatser. Sammen med en række bidragsydere, præsenterer vi jer for praktiske erfaringer, kritiske spørgsmål og konkrete redskaber, der kan fremme forankring og potentialer for skalering.

Læs mere ...

København er fuld af uforløst talent

Ubevidst diskrimination på en virksomhed kan bl.a. betyde, at man ikke får rekrutteret den bedste kandidat til et job. Københavns Kommune iværksætter derfor en virksomhedsrettet indsats, der skal fremme etnisk mangfoldighed på det københavnske arbejdsmarked. EN BY AF TALENTER skal inspirere til at se det potentiale og de kompetencer, som københavnere med minoritetsbaggrund har. 

Læs mere ...

Joel fik indblik i filmbranchen og kom godt i gang med uddannelse

”Det betyder rigtig meget. Jeg har været rigtig taknemmelig for at der har været en, der har gidet at hjælpe, for det har min mentor i den grad. Udover at have fået en plads på NEXT som jeg gerne ville, så har jeg også fået mega meget forståelse for film og TV” (Joel, 21 år)

Læs mere ...

Signes mentor gav hende selvtillid og mod på uddannelse

”Jeg føler egentlig, at mit liv giver mere mening, fordi jeg har fundet den hjælp, jeg havde brug for som en vejleder og lærer ikke har kunnet give mig. Det betyder meget for mig at have en mentor. Det har givet mig lysten til at skulle i gang med en uddannelse.” (Signe, 20 år) 

Læs mere ...

Frivillige erhvervsmentorer hjælper fgu-elever godt videre

Siden januar 2020 har Bryd Unges Ledighed matchet 134 elever fra fem forskellige FGU-institutioner med en frivillig erhvervsmentor. Erhvervsmentorerne guider de unge videre i job eller uddannelse med udgangspunkt i deres fremtidsdrømme og individuelle behov.

Læs mere ...

Studiejob bringer flygtninge tættere på en karriere i Danmark

Foreningen Nydansker har med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond hjulpet flygtninge, der læser på danske universiteter, i relevante studiejob. Resultatet for den enkelte flygtning er større selvtillid, bedre forståelse for det danske arbejdsmarked og de første relevante erfaringer på CV’et – hvilket stiller dem bedre i forhold til at skabe sig en karriere i Danmark. Også virksomhederne, der har ansat de studerende, oplever projektet som udbytterigt, da de får adgang til talentfulde og motiverede studerende, som de måske ikke ville have lagt mærke til i første omgang.

Læs mere ...

Ikke-vestlige indvandrere rammes hårdest af krisen

En analyse fra Videncenter for Integration viser tydeligt, at coronakrisen allerede har betydet en markant højere ledighed for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Erfaringer fra finanskrisen indikerer, at ledigheden også oftere er langvarig for disse grupper. Opkvalificering og uddannelse er løsningen, siger Foreningen Nydanskers nye konstituerede direktør.

Læs mere ...

Succesens mange ansigter!

Vær med, når Foreningen Nydansker sætter fokus på de mange succeshistorier fra kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked - fremhæv en kvindelig medarbejder fra jeres arbejdsplads!

Læs mere ...

Fuld kraft på frivillige og samarbejder på trods af corona

Foreningen Nydansker har under coronanedlukningen fortsat vores arbejde hjemmefra, og er blevet positivt overraskede over, at vi har kunnet fortsætte alle vores indsatser og samarbejder fra hver vores hjemmekontor. Og vi er superimponerede over at alle vores frivillige har vist endnu større engagement end før – og 52 nye frivillige er kommet til.

Læs mere ...

Værtsprogram har budt nye københavnere velkomne

Foreningen Nydansker har i otte år samarbejdet med Københavns Kommune om integrationsprogrammet Copenhagen Host Program. En ny evaluering af programmet viser, at indsatsen i høj grad har forbedret nytilkomnes muligheder for at lande et kompetencesvarende job og styrket tilhørsforholdet til Danmark.

Læs mere ...

Foreningen Nydansker får ny direktør

Efter 21 år på posten stopper Torben Møller-Hansen som direktør for Foreningen Nydansker den 29. maj. Samtidig konstitueres Jes Vissing Tiedemann, tidligere seniorkonsulent i Foreningen Nydansker, som ny direktør. 

Læs mere ...

FÆLLESARRANGMENTER OG FRIVILLIGE MENTORER FOR ETNISKE MINORITETSKVINDER

Frem til april 2021 samarbejder Foreningen Nydansker med tre lokale partnere fra henholdsvis Faaborg, Greve og København om at fremme 60 udsatte etniske minoritetskvinders deltagelse og inklusion i lokale frivillige fællesskaber. Samarbejdet går under navnet ’Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder’.

Læs mere ...

Invitation til inspirationsseminar:

Vil du vide mere om virksomhedstilpassede rekrutteringsforløb for flygtninge og indvandrere? Og hvordan virksomheder kan bruge integration af ledige nydanskere som et led i en CSR- og rekrutteringsstrategi? Så kom til inspirationsseminar den 21.okt.

Læs mere ...

Ny arbejdskraft og nye muligheder

Ny arbejdskraft til BC Hospitality Group og nye muligheder for flygtninge og familiesammenførte, der ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er resultatet af en ukonventionel og skræddersyet indsats i projektet ’Sammen om virksomhedsrettet integration’.

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.