• Her er du:
  • Nyheder
  • Case: Den syriske tandlæge Mohamad Shadi får bragt sine kompetencer i spil

Case: Den syriske tandlæge Mohamad Shadi får bragt sine kompetencer i spil

Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, der siden efteråret har samarbejdet med Foreningen Nydansker om den frivilligt baserede erhvervsmentorordningen ’Hjælp en flygtning NU!’. Det har gjort en meget konkret forskel for blandt andre 43-årige Mohamad Shadi, der er uddannet tandlæge og har over 20 års erfaring fra Syrien. Mohamad har gennem sit mentorforløb med tandlæge og klinikejer Sven Thyø fået indsigt i dansk tandpleje. Nu kan han se frem til at skulle undersøge og behandle flygtningefamilier under Svens supervision.

Imens Mohamad Shadi venter på, at Sundhedsstyrelsen godkender hans uddannelsespapirer, hjælper mentor Sven Thyø ham med viden om, hvilke jobs han kan søge, hvor hans tandlægekompetencer kan komme i spil. Sven har blandt andet arrangeret, at Mohamad Shadi har besøgt det laboratorium, som laver proteser til Svens egen klinik og er ved at undersøge muligheden for, at Mohamad kan arbejde med at undervise flygtningebørn i tandhygiejne.

En udfordring at få flygtninge i kompetencesvarende jobs

Flere kommuner oplever, at det kan være særligt udfordrende at få højtuddannede flygtninge i et kompetencesvarende job. Anders Andersen, afdelingsleder i Projekt- og Integrationsafdelingen i Frederikshavn Kommune, peger på, at en af erhvervsmentorordningens styrker er mentorernes branchekendskab:

"Vi har valgt løsningen med at tilbyde mentorer via ’Hjælp en flygtning NU’ som en del af vores virksomhedsrettede strategi, hvor nyankomne oplever en høj grad af fokusering mod arbejdsmarkedet. Vi oplever, at særligt højtuddannede kan have svært ved at komme videre, specielt inden for sundhedssektoren, hvor det er svært at få uddannelserne godkendt. Med den rette erhvervsmentor, som har det fornødne branchekendskab, ser det ud til at lykkes at få medbragte kompetencer i spil"

Mentorernes branchekendskab åbner døre

Mohamad Shadi meldte sig til erhvervsmentorordningen, da han ikke kendte til det danske arbejdsmarked og ingen erfaring havde med, hvordan man finder job som tandlæge i Danmark. Mihamad fortæller: 

"Det var vigtigt for mig at mødes med en tandlæge, da en tandlæge kender til min branche. En dansk tandlæge ved, hvilke slags jobs jeg kan søge; både rigtige tandlægejobs men også andre slags jobs, som stadig passer til min uddannelse og erfaring"

Netop branchekendskabet er ifølge Sven Thyø en vigtig brik i indsatsen med at hjælpe nyankomne flygtninge i deres vej ind på det danske arbejdsmarked:

"Erhvervsmentorordningen er en super god ide, da den giver flygtninge som Mohamad Shadi - der kommer med en uddannelse og erfaring - mulighed for at få et indblik i den danske version af deres branche igennem en fagperson. Som erhvervsmentor videregiver man sin brancheviden, som gør det nemmere for flygtningen at søge kompetencesvarende arbejde og glide ind i en dansk arbejdssituation"

Mohamad skal vise sin mentor, hvad han kan   

Mohamad Shadi og Sven har halvdelen af deres seks måneder lange mentorforløb tilbage, og de har lagt planer for, hvad de gerne vil nå. I løbet af december skal Mohamad Shadi igen besøge Svens tandklinik på Læsø, hvor han har fået lov til - under Svens supervision - at undersøge og behandle øens flygtningefamilier. Her får Mohamad Shadi mulighed for at vise, hvad han kan i praksis.

Mohamad Shadi og Sven håber, at Mohamad snart får godkendt sine papirer hos Sundhedsstyrelsen, og at de ved fælles hjælp finder Mohamad Shadi en praktikstilling eller et job fx i den kommunale tandpleje. Sven Thyø er optimistisk: 

”Vi er fortrøstningsfulde og glæder os til at fortsætte forløbet”

Fakta om Hjælp en flygtning NU!

Erhvervsmentorordningen ’Hjælp En Flygtning NU!’ startede i 2015 og henvender sig til ressourcestærke flygtninge, som ønsker gode råd og sparring om job og/eller uddannelse. Foreningen Nydansker forventer - med støtte fra Turborgfondet - at antallet af tilknyttede kommuner frem mod udgangen af 2018 når op på 20.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.