Jes Vissing Tiedemann
Mangfoldighedsteamet
Projektleder | Teamleder
Jes Vissing Tiedemann
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
93 89 43 83
Mobil:
50 53 35 15
Sofie Havn Poulsen
Mangfoldighedsteamet
Projektleder | IGU
Sofie Havn Jensen
E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:
93 89 43 83
Mobil:
26 17 06 25

Få gavn af IGU

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, kan være et velfungerende forløb til gavn for både borger og virksomhed. Men det kræver målrettet samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Her gives et kort oprids af ordningen og væsentlige opmærksomhedspunkter i brugen af IGU.

IGU er en treårig forsøgsordning aftalt af regeringen og arbejdsmarkedets parter, der trådte i kraft 1. juli 2016. Ordningen er målrettet flygtninge og familiesammenførte under 40 år, som har været i Danmark mindre end fem år. En IGU er et toårigt forløb bestående af en lønnet elevstilling på en virksomhed kombineret med danskuddannelse og arbejdsmarkedsrelevante kurser. Et IGU-forløb aftales direkte mellem virksomhed og den enkelte IGU-elev og aflønnes med elevløn fastsat i den relevante kollektive overenskomst. Læs mere om IGU her.

Fire opmærksomhedspunkter

Virksomheder, kommuner og andre aktører anser IGU for at være et kærkomment redskab i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere. IGU-ordningens styrke er, at der er fokus på den virksomhedsbaserede opkvalificering, som erfaringsmæssigt er særdeles effektiv i forhold til at hjælpe målgruppen tættere i beskæftigelse.
Samtidig er ordningen fortsat forholdsvis udefineret, og der har vist sig at være væsentlige udfordringer forbundet med etableringen af IGU-forløb. Foreningen Nydansker vurderer, at særligt fire forhold har betydning for den frivillige IGU-ordnings succes:

 • Den enkelte borgers økonomiske incitament
  For nogle integrationsborgere betyder overgangen til et IGU-forløb en nedgang i indkomst. Det er erfaringen, at det er vanskeligt at motivere borgere til et IGU-forløb, hvis dette har negative konsekvenser for deres personlige økonomi. IGU er derfor på nuværende tidspunkt mest relevant for unge og enlige, for hvem overgangen til elevløn betyder et uændret eller muligvis øget rådighedsbeløb.
 • Kommunerne som aktiv aktør
  Kommunerne har ingen lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til IGU, men har et væsentligt økonomisk incitament for at bidrage, da borgere i IGU er selvforsørgede. Erfaringen er endvidere, at de kommunale jobcentre med fordel kan bidrage aktivt til etableringen af IGU-aftaler mellem virksomheder og borgere. Der er dels behov for, at kommunerne motiverer begge parter til IGU og faciliterer match mellem interesserede virksomheder og relevante kandidater. Og dels er det hensigtsmæssigt, at kommunerne vejleder virksomhederne i planlægningen af relevant uddannelse og henviser til lokale AMU-udbydere.
 • Koordination af AMU-forløb
  Den første erfaring med IGU-forløb er, at alt for mange AMU-kurser for IGU-elever aflyses på grund af for få tilmeldte. Det er nødvendigt at koordinere uddannelse af IGU-elever på tværs af kommuner for at sikre, at hver enkelt elev rettidigt kan få den fornødne undervisning. Et tværkommunalt samarbejde om IGU ville kunne sikre et reelt udbud af brancherelevante AMU-kurser hos de regionale uddannelsesudbydere.
 • Kvalitet i opkvalificeringen på virksomhederne
  Det kan være en udfordring for virksomheder at strukturere de toårige forløb og sikre sammenhæng og kvalitet i både uddannelse og virksomhedsbaseret opkvalificering. Der bør være tilgængelig inspiration til, hvordan et IGU-forløb kan sammensættes. Derudover anbefales det, at det tilstræbes, at IGU-eleven kan optages på en relevant erhvervsuddannelse efter endt IGU-forløb.


Disse opmærksomhedspunkter bygger på tilbagemeldingerne fra kommuner, virksomheder og andre relevante aktører, som deltog på to arbejdsseminarer afholdt af SIRI i december 2016. På samme baggrund har Foreningen Nydansker udarbejdet et antal kortfattede anbefalinger til henholdsvis kommuner, virksomheder og uddannelsesudbydere.

pdf Anbefalinger til kommuner (270 KB)
pdf Anbefalinger til virksomheder (273 KB)
pdf Anbefalinger til uddannelsessteder (270 KB)

Inspiration og support til IGU

Foreningen Nydansker vejleder virksomheder om brugen af IGU både forud for etableringen af forløb og i udarbejdelsen af en IGU-plan for en konkret IGU-elev. Derudover tilbyder vi at afholde korte kurser for IGU-værter om den gode modtagelse og interkulturel kommunikation.
Vil du vide mere så kontakt Jes Vissing Tiedemann eller Sofie Havn Jensen.

Direktør
Muneeza Rosendahl
E-mail: 
mr@foreningen-nydansker.dk
Tlf.:
93 89 43 83
Mobil:
22 48 33 80
Louise Rosenthal Jensen
Mangfoldighedsteamet
Projektkonsulent
Louise Rosenthal Jensen
E-mail:
[email protected]
Mobil:
25 94 48 97
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.