Finske og danske virksomheder udveksler erfaring med mangfoldighed

I januar fik Det danske charter for mangfoldighed besøg af Det finske charter for mangfoldighed. Det blev til to dage med inspiration og gensidig erfaringsudveksling bl.a. hos IBM og ISS, der er blandt de førende danske virksomheder på mangfoldighedsområdet.

Det danske charter for mangfoldighed, som administreres af Foreningen Nydansker, kunne med støtte fra Europakommissionen invitere til inspirationsdage i mangfoldighedens tegn. Fra Danmark deltog IBM, ISS, Ordbogen.com, Copenhagen Capacity og Odense Mangfoldighedscharter, mens Det finske charter for mangfoldighed havde invitere de finske virksomheder Tokmanni Oy, DNA, MPY Palvelut og ManpowerGroup. Det blev til to dage med netværksdannelse, oplæg og workshops, hvor særligt udvekslingen af erfaringer virksomhederne imellem vakte begejstring.

Mangfoldighed som motor for vækst

IBM var første stop på studieturen, og virksomheden bød velkommen med præsentationer af deres mangfoldighedsstrategi og arbejde på LGBT-området. Virksomheden har i en lang årrække investeret aktivt i mangfoldig medarbejderkultur og har en mangfoldighedspolitik, der strækker sig mere end 60 år tilbage i tiden. De underskrev charteret flere år tilbage og anbefaler, at andre virksomheder følger trop. Som det er tilfældet med IBM, er de fleste virksomheder afhængige af innovativ forretningsudvikling, og her giver det utrolig god mening at arbejde med mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen.

"Hvis vi skal sikre Danmark som fremtidigt vækstcenter, så skal vi udnytte al det menneskelige potentiale, vi har til rådighed. Det duer ikke at udelukke grupper fra arbejdsmarkedet grundet køn, religion el. lign. Det har vi som virksomheder og samfundsaktører et stort medansvar for. I fremtiden bliver det endnu vigtigere, at vi agerer innovativt - og kreativitet trives nu engang bedst i mangfoldige teams," udtaler Henrik Bodskov, Adm. Direktør for IBM Danmark.

 Erfaringsudveksling i fokus

For IBM var studiebesøget en god måde for virksomheden at dele ud af deres erfaringer inden for mangfoldighed og inspirere andre virksomheder, der vil arbejde med området.

”Virksomhedsbesøget er en anerkendelse af IBM som foregangsvirksomhed på mangfoldighedsområdet. Vi vil gerne give vores erfaring videre som arbejdsplads med fokus på mangfoldighed, fordi vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Det at dele erfaringer er en utrolig vigtig del af det,” fortæller CSR Manager i IBM, Sanne Urbak.

Netop erfaringsdelingen var også formålet med besøget. Ifølge Riina Kasurinen fra Det finske charter for mangfoldighed understøtter studiebesøg både det danske og finske charters mission om at være en platform for inspiration og videndeling:

”Vi håber, at virksomhederne får sparret og delt ”best practice" med hinanden og går fra studiebesøget med inspiration og idéer til, hvordan de kan fremme deres arbejde med mangfoldighed og inklusion samt drage nytte af mangfoldigheden i egen organisation”.

Hun opfordrer både de virksomheder, der er langt fremme på mangfoldighedsområdet, og de, der har en interesse i at udvikle sig på området, til at skrive under på et mangfoldighedscharter. Charteret er relevant for begge typer af virksomheder, da det åbner dørene for et netværk, der i høj grad kan inspirere og udfordre de enkelte virksomheder – og møde dem der, hvor de er lige nu.

Fakta om Det danske charter for mangfoldighed

Det danske charter har eksisteret siden 2014 og har tidligere været på studiebesøg hos Det polske mangfoldighedscharter i Warszawa. Ønsker jeres virksomhed at underskrive Det danske charter for mangfoldighed og blive en del af netværket, så kan det gøres via hjemmesiden www.mangfoldighedscharter.dk.
Vil du vide mere om Det danske charter for mangfoldighed eller Foreningen Nydanskers arbejde på mangfoldighedsområdet, er du velkommen til at kontakte projektkonsulent Jes Vissing Tiedemann

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.