Mentorforløb er gensidig læring

9 medarbejdere fra Novozymes har meldt sig som frivillige mentorer for højtuddannede internationale borger som resultat af et samarbejde mellem Novozymes og Erhvervsmentorkorpset. Mentorforløbets primære formål er at hjælpe mentee med sin jobsøgning, men for mentor og mentee er relationen til gensidig gavn, hvor de begge udvikler sig professionelt og personligt.

En af de medarbejdere fra Novozymes, der har valgt at melde sig som erhvervsmentor, er Ali Imran, der til daglig arbejder som IT Service Manager. Ali mødte første gang sin mentee Nasir Ahmad i april 2016. På det tidspunkt havde Nasir i halvandet år forgæves forsøgt at finde et kompetencesvarende job i Danmark. Nasir kom til Danmark på et Greencard, for at søge job og nye muligheder, men det viste sig mere udfordrende end først forventet, da han blandt andet stod uden professionelt netværk og viden om jobsøgningsprocessen i Danmark. Da Ali mødte Nasir, var han derfor meget motiveret for at finde et arbejde. 

”Da jeg mødte Nasir, havde han klare visioner for, hvad han gerne ville med mentorforløbet. Og jeg havde en god fornemmelse for, hvad jeg kunne give tilbage. Til første møde talte vi meget konkret om Nasirs ud-fordringer og vi fik lært hinanden at kende.” fortæller Nasirs mentor, Ali Imran.

Mulighed for gensidig læring

I Erhvervsmentorkorpset er matchene mellem mentor og mentee fagspecifikke. Ali og Nasir er matchet ud fra deres fælles interesse for både IT og management. Tanken bag det fagspecifikke mentormatch er, at Ali ligger inde med viden og erfaring, som er givtigt for Nasir at få indblik i. Det er ikke et mål, at mentor finder et job til sin mentee, men derimod at han guider og vejleder mentee til at stå på egne ben i jobsøgningsprocessen. Fokus i mentorforløbene er typisk på at give mentee indblik i de do’s and dont’s, som har betydning på det danske arbejdsmarked og som kan være forskellig fra jobsøgningen i andre lande. Ali og Nasir har grebet det således an:

”Vi har samarbejdet omkring Nasirs LinkedIn, CV, ansøgninger og for at give ham det fulde indtryk af jobsøgningsprocessen, gav jeg ham den opgave at søge en fiktiv stilling i Novozymes, og så tog vi ham til samtale”, fortæller Ali, der i samarbejde med en kollega gav Nasir feedback på både ansøgningen og den fiktive jobsamtale.

Som en bonus til historien blev Nasir efterfølgende ansat i en praktikstilling i Novozymes og har arbejdet her gennem de seneste 6 måneder. 

”Nasir har fået en mulighed for at lære en dansk arbejdsplads at kende og tilegne sig nogle kompetencer, som han kan bruge på en kommende arbejdsplads. Han er vokset meget med opgaverne og har fået mere selvtillid”, fortæller Ali og understreger, at det ikke forventes af mentor at skabe mulighed for praktik på arbejdspladsen, men at der tilfældigvis bød sig en mulighed i Nasirs tilfælde. 

Som Ali beskriver det, har mentorforløbet endvidere vist sig ikke kun at være gavnlig for Nasir, men også for Ali selv:

”Det er en fantastisk måde at møde og hjælpe andre mennesker på. Der er mulighed for at skabe en meget stærkere relation end jeg har oplevet ved andet frivilligt arbejde, da den opbygges over længere tid. Samtidig har jeg også lært mig selv bedre at kende og fået lov til at give mere fra mig, end jeg normalt gør i min hverdag. Som mentor bliver man udfordret på en ny måde. Det har været virkelig givende at guide og coache en person på denne måde.”

Virksomhedssamarbejde skaber gode rammer

Som led i et samarbejde med Erhvervsmentorkorpset tilbyder Novozymes sine medarbejdere at melde sig som frivillig mentor for en højtuddannet international borger og bruge 2-4 timer om måneden på at guide vedkommende i jobsøgning. Mentorforløbet varer i 6 måneder, hvor man mødes med sin mentee 1-2 gange om måneden, gerne på arbejdspladsen. Derudover faciliterer Novozymes løbende erfaringsudvekslingsmøder for de medvirkende medarbejdere.

Lene Munch-Petersen, coach og social advisor hos Novozymes, står bag initiativet. Hun fortæller: 

”Vi er glade for at være med i Foreningen Nydansker, og ordningen med erhvervsmentorer er en god idé. Derfor formidler vi det at være erhvervsmentor til vores ansatte, og her har vi fået stor hjælp af Foreningen Nydansker til at forberede mentorerne til opgaven, sikre det faglige match og være en god sparringspartner i forløbet.”

Ali oplever at fordelen ved samarbejdet mellem Novozymes og Erhvervsmentorkorpset blandt andet er, at han har fået løbende sparring og opbakning både fra ledelsen og sine mentorkolleger.

”Det har været et godt forløb, hvor vi mentorer ind imellem har kunnet støtte og sparre med hinanden eksempelvis ved erfaringsudvekslingsmøderne. Alle jeg kender, har fået positiv læring ud af at være mentor, og oplevelserne sætter ringe i vandet i afdelingerne i Novozymes,” fortæller Ali, som samtidig er glad for at kunne bakke op om initiativet i Novozymes.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.