Novo Nordisk baner flygtninges vej til arbejdsmarkedet

Novo Nordisk arbejder sammen med Foreningen Nydansker for at hjælpe højtuddannede flygtninge tættere på job i Danmark. Det gør de gennem to konkrete projekter: Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme og Novo Nordisk Refugee Internship Programme. Fælles for projekterne er en vision om, at de skal skabe de bedste muligheder for, at de involverede flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme

Novo Nordisks mentorprogrammer hjælper flygtninge tættere på arbejdsmarkedet gennem mentorforløb. Konkret foregår det ved, at en medarbejder i Novo Nordisk matches med en flygtning og herefter over seks måneder bidrager med branchespecifik sparring til jobsøgning og afklaring af flygtningens kompetencer og karrieremuligheder. 

Det første af to programmer blev iværksat i samarbejde med Foreningen Nydansker og Røde Kors i 2016 og var en stor succes. Faktisk så stor, at Novo Nordisk efter 49 succesfulde match og veloverståede forløb har valgt i samarbejde med Foreningen Nydansker at matche 25 nye mentorpar, som har mødtes siden marts. En del af årsagen til succesen kan måske findes i det gensidige engagement flygtning og mentor imellem, som en evaluering af projekter vidner om. Her udtaler en af de involverede flygtninge eksempelvis, at programmet har været en kilde til professionel inspiration på hans karriererejse, og at det har udviklet og struktureret hans kompetencer. Samtidig giver 97% af alle mentorer udtryk for, at det har været deres tid værd at være en del af programmet.

Novo Nordisk Refugee Internship Programme

I september 2016 kickstartede Novo Nordisk deres første praktikprogram, og 15 højtuddannede flygtninge begyndte i 13-ugers praktikforløb på virksomheden. Praktikanterne kom fra 8 forskellige kommuner på hele Sjælland, kunne alle enten dansk eller engelsk og var uddannet i alt fra farmaci og medicin til jura, økonomi, business administration eller engelsk litteratur. Langt de fleste havde dog været væk fra deres faglige felt i op til flere år. 

Baseret på hver enkelt praktikants sproglige og faglige kompetencer blev de enkeltvis matchet med den af de tilmeldte afdelinger hos Novo Nordisk, som bedst kunne imødekomme deres behov og kvalifikationer. Selvom praktikforløbene derved var meget forskellige, var et fællestræk ved dem, at praktikanterne startede ud med simple arbejdsopgaver som eksempelvis Excel-opgaver og i løbet af de 13 uger fik mere og mere avancerede opgaver. Nogle af praktikanterne endte sågar med at udføre selvstændige projekter i afdelingen.

Det overordnede formål med praktikkerne var at give flygtningene en bedre forståelse for dansk arbejdspladskultur, styrke deres professionelle netværk, afklare og udvikle deres kompetencer og afklare deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. En evaluering viser, at projektet overordnet har været en stor succes: 6 ud af de 15 deltagere blev tilbudt en forlængelse af deres praktik, og derudover mener 86% af deltagerne, at deres forløb har hjulpet dem tættere på arbejdsmarkedet. Alle 15 praktikanter mener desuden, at praktikken har været deres tid og indsats værd. Forløbenes meningsfuldhed er således ganske tydelig – også for Novo Nordisk, der i begyndelsen af april har budt 14 nye praktikanter velkommen.

Engagerede medarbejdere

Både i forbindelse med mentor- og praktikprogrammet har Novo Nordisks medarbejdere udvist et kæmpestort engagement. Da der skulle findes mentorer til de 50 flygtninge i første runde af mentorprogrammet, var der intet mindre end 150 medarbejdere, der meldte sig frivilligt. De engagerede medarbejdere har medvirket til at gøre både mentor- og praktikprojekterne til succeser, og Anette Lund Pedersen, som er Programme Manager i Novo Nordisk, mener ikke, at det kun er i Novo Nordisk, at medarbejderne ønsker at gøre en forskel:

”Vi har oplevet et fantastisk engagement blandt vores medarbejdere omkring mentorprogrammet, og jeg er sikker på, at Novo Nordisk ikke er den eneste virksomhed, hvor de ansatte ønsker at gøre en forskel og hjælpe flygtninge på vej mod integration på det danske arbejdsmarked. ”

Foruden samarbejdet med Novo Nordisk har Foreningen Nydansker iværksat mentorprogrammer sammen med Roche, IBM, Bayer og DTU, som er inspireret af Novo Nordisk-modellen. Senest har foreningen desuden indgået samarbejde med DONG Energy om etablering af et praktikprogram, som skydes i gang i efteråret 2017, hvor to flygtninge vil blive tilbudt praktikpladser i DONG Energys Virum-afdeling.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.