Branchepakker får flygtningekvinder i job

I Egedal Kommune har de succes med at få flygtningekvinder i arbejde. 11 ud af 40 kvinder er blevet selvforsørgende, mens yderligere 5 er i job med løntilskud og har udsigt til ordinært job. Implementering af konceptet 'Branchepakker' i samarbejde med Foreningen Nydansker er en vigtig del af forklaringen på succesen.

Statistikken om flygtninge i Danmark taler sit tydelige sprog. Erhvervsfrekvensen for flygtningekvinder er lav: 57 procent af mændene er i beskæftigelse efter tre år mod kun cirka 19 pct. af kvinderne. Derfor har Egedal Kommune sat målrettet fokus på gruppen af flygtningekvinder og kan med sine resultater være til inspiration for andre af landets kommuner.

Kvinder længst væk fra arbejdsmarkedet

De kvinder, der har indgået i forløb, er flygtningekvinder med meget langt til og uden nogen form for tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Vi har bevidst valgt den sværeste gruppe for at se, om metoden virker, og den virker, så nu kan vi sprede den ud,”  fortæller Sanja Saric, der er afdelingsleder i Egedal Kommunes Center for arbejdsmarkedsydelser.

I indsatsen har der været særligt fokus på at få forløbene til at køre i samspil med familierne. Ægtefæller og netværk er for eksempel blevet inddraget i planlægning af aflevering og afhentning af børn fra dagsinstitution og skole. På samme måde er kvindernes valg af branche og timeantal, særligt hvis der er tale om enlige forsørgere, blevet nøje afstemt med familiesituationen. Alt sammen for at sikre, at familielivet ikke udgør en barriere for den enkelte kvindes aktive deltagelse i indsatsen.

Branchepakkeforløb i udvalgte delbrancher

Forløbene for kvinderne har taget afsæt i det såkaldte ’Branchepakkekoncept’, som er udviklet af LG Insight og Foreningen Nydansker. Her bliver den enkelte borger gennem målrettede virksomhedsforløb opkvalificeret inden for en udvalgt branche, og med afsæt i konkrete værktøjer bliver borgerens progression målt og synliggjort undervejs i forløbet.

”Fokus på konkrete udviklingsområder gør, at borgeren ikke oplever at spilde sin tid. Når man bliver opkvalificeret inden for fx detail, og man selv kan se, at man tilegner sig de kvalifikationer, der skal til for at kunne få et job inden for branchen, så virker forløbet motiverende for den enkelte,”  siger Sanja Saric.

De tre brancher; detail, rengøring og køkken/kantine er udpeget ud fra en erhvervsanalyse af det lokale arbejdsmarked, som dokumenterer, hvor der er den største jobomsætning – og dermed sandsynlighed for reelle jobåbninger fremadrettet.

De enkelte forløb tager udgangspunkt i helt konkrete behov og krav, der er gældende inden for de respektive brancher. 2 dage om ugen bliver virksomhedsforløbene suppleret med brancherettet sprogundervisning, hvor kvinderne lærer relevante ord fra den branche, de har valgt.

”Vi er ikke i tvivl om, at modellen øger chancerne for at få flere i arbejde og styrker integrationen. Så selvom projektet officielt er stoppet, så skal den fremover bruges på både flygtningekvinder og andre grupper, der kan være svære at få i arbejde,”  lyder det fra Sanja Saric.

Benspænd ryddet af vejen

I forbindelse med implementeringen af branchepakkekonceptet i Egedal Kommune, har det vist sig effektfuldt, at medarbejderne proaktivt imødegår nogle af de benspænd, der kan forekomme. Eksempler på proaktive tiltag er:

  • Hjælp til anskaffelse af arbejdstøj forud for første dag i virksomhedsforløbet. Har en borger valgt køkkenbranchen, sørger kommunen for sikkerhedssko i den rigtige størrelse inden udgangen af introduktionsforløbet
  • Dækning af transportudgifter, så udgiften til transport ikke er en hindring for at deltage
  • En mentor følger hver enkelt borger til praktikstedet den første dag, så der ikke er usikkerhed om, hvornår og hvordan vedkommende skal møde på arbejde

En målrettet og håndholdt indsats betaler sig

De 40 udvalgte kvinder er blevet opdelt i fire grupper, som med en uges mellemrum har fået en introduktion til forholdene på det danske arbejdsmarked og de konkrete brancher. Det har skabt en motiverende fællesskabsfølelse, og kvinderne har fået mulighed for at vælge, om de helst ville arbejde med detail, rengøring eller køkken/kantine. Efter introduktionsugen har kommunens virksomhedskonsulenter stået klar med den første praktikplads.

Det målrettede fokus og virksomhedskonsulenternes proaktive og opfølgende indsats har været en vigtig brik i succesen.

”Kvindernes udfordringer og til tider omfattende opkvalificeringsbehov har haft betydning for virksomhedskonsulenterne. Det kræver mere tid til forventningsafstemning med den enkelte virksomhed inden etablering af et virksomhedstilbud. Samtidig kræver den håndholdte og systematiske opfølgning en investering i de personalemæssige ressourcer. Men vi har jo erfaret, at det er en investering, der betaler sig,”  siger Sanja Saric.


Vil du vide mere, så kontakt gerne Jes Vissing Tiedemann, konsulent i Foreningen Nydansker.

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.