Få sat tal på virksomhedens sociale ansvar


Hvor stor værdi skaber det for samfundet, når en virksomhed ansætter en langtidsledig eller en flygtning? Med værktøjet ’Den Sociale Beregner’ kan din virksomhed på en simpel måde beregne samfundsværdien af jeres sociale ansvar. Hør om erfaringerne med at sætte tal på indsatsen hos De Forenede Dampvaskerier. 


En af de virksomheder, der længe har gjort en indsats for at integrere flygtninge og andre på kanten af arbejdsmarkedet, er DFD - De Forenede Dampvaskerier. Arbejdspladsen har valgt at få sat tal på, hvilken værdi deres samfundsansvar også skaber i kroner og ører.

"Den sociale beregner gør, at man kan koble de gode historier med tallene, og det er jo det, man tit mangler i sådan nogle lidt bløde områder, som det her også er,” siger Pernille Kiær, udviklingschef hos DFD.

Se med i videoklippet her og hør, hvordan værktøjet ’Den Sociale Beregner’, som er udviklet af Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA), har givet virksomheden mulighed for at anskueliggøre den samfundsøkonomiske gevinst ved virksomhedens sociale ansvar:


Putter man den relevante information, der dækker over et år hos DFD, ind i Den Sociale Beregner viser det sig, at virksomheden med forløb og ansættelser har sparet det offentlige for 6.163.000 kr. i offentlige udgifter samtidig med at der er tale om øgede skatteindtægter for 5.834.000 kr. Det giver ifølge beregneren en samfundsmæssig gevinst på i alt 11.997.000 kr.

Christian Lind-Holm Kuhnt, som er afdelingsleder hos DFD, og som samarbejder med jobcentret omkring indslusning af nye medarbejdere, er glad for resultatet i Den Sociale Beregner:

”Selvom vi altid har haft et indtryk af, at vi har gjort det meget godt, så er vi alligevel overraskede over det enormt positive billede, der kommer ud af beregneren. Tallene viser helt konkret de gevinster, som DFD tilfører samfundet, når vi ansætter personer fra forskellige sociale ydelser og over i et fast job hos os. Det er naturligvis meget glædeligt for mig at se sort på hvidt, at det nytter, ikke kun hos os og hos vores ansatte, men også på samfundsniveau,” siger han.

Et konkurrenceparameter

VFSA vurderer, at Den Sociale Beregner kan blive et konkurrenceparameter blandt andet for virksomheder, som vil byde ind på opgaver i det offentlige.

”Med Den Sociale Beregner bliver virksomhedernes indsats for at få flere i beskæftigelse en mere målbar størrelse, hvilket er afgørende for, at social ansvarlighed kan blive et stærkere konkurrenceparameter i fx offentlige udbud,”  lyder det fra Marianne Bøttger, medlem af VFSA og Director Corporate Affairs hos busselskabet Arriva.

For nogle virksomheder kan værdien af værktøjet således ligge i at styrke deres position i konkurrencen med andre. Beregneren kan også bruges af virksomheder som et led i deres markedsføring og fortælling, til at tydeliggøre betydningen af det ansvar, de tager fx i forhold til kunder og kommende og nuværende medarbejdere.

Hvordan fungerer beregneren?

Værktøjet ’Den Sociale Beregner’ består af nogle få enkle trin. Her følger en kort beskrivelse af, hvordan I som virksomhed anvender beregneren.

Trin 1 – Antallet af ansatte
Indtast hvor mange personer fra kanten af arbejdsmarkedet I har ansat (i det seneste år) og vælg fra en rullemenu, hvilken ydelse personerne kom fra. Vælg ’gennemsnitsydelse’, hvis du ikke ved, hvilken konkret ydelse personerne kom fra.

Trin 2 – Estimat af lønindtægten
Indtast den årlige lønindtægt for pågældende medarbejder(e). Du kan enten indtaste dem individuelt eller som en medarbejderkategori, hvis du fx har ansat flere til den samme løn.

Herefter viser beregneren den samfundsmæssige værdi pr. år som et resultat af besparede offentlige udgifter og forøgede skatteindtægter.

Find Den Sociale Beregner online

Du kan læse mere om og finde en online udgave af Den Sociale Beregner på www.vfsa.dk/den-sociale-beregner-2


Beregneren tager udgangspunkt i en benchmarkingmodel, udviklet af VFSA i samarbejde med i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Modellen giver virksomheder mulighed for at benchmarke deres sociale ansvar i forhold til, hvor gode de er til at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Med modellen kan den enkelte virksomhed sammenligne sig selv med tallene for alle virksomheder i Danmark eller med tallene på brancheniveau.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.