• Her er du:
  • Nyheder
  • FÆLLESARRANGMENTER OG FRIVILLIGE MENTORER FOR ETNISKE MINORITETSKVINDER

FÆLLESARRANGMENTER OG FRIVILLIGE MENTORER FOR ETNISKE MINORITETSKVINDER

Frem til april 2021 samarbejder Foreningen Nydansker med tre lokale partnere fra henholdsvis Faaborg, Greve og København om at fremme 60 udsatte etniske minoritetskvinders deltagelse og inklusion i lokale frivillige fællesskaber. Samarbejdet går under navnet ’Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder’.

Socialt udsatte etniske minoritetskvinder fra ikke-vestlige lande kan opleve en begrænset trivsel og handleevne. Nogle har kun boet i Danmark i få år, og har et meget begrænset kendskab til det danske sprog, job- og uddannelsessystem, mens andre har boet i landet i mange år, og møder fortsat sproglige, sociale eller økonomiske problemstillinger. For disse kvinder kan deltagelse i et frivilligt fællesskab og en frivillig social mentor øge deres inklusion i lokalsamfundet, og dermed deres trivsel og handleevne.

”Vi oplever, modsat det vi hele tiden får tudet ørerne fulde af i medierne, at kvinderne gerne vil! De vil gerne uddanne sig og arbejde. De vil gerne være til nytte og bidrage til samfundet. Det at være frivillig aktiv er ikke nyt for langt de fleste af kvinderne tilknyttet Kringlebakken. Det er helt normalt i de ikke-vestlige lande, at man hjælper hinanden, og hjælper til i lokalsamfundet. Det er bare ikke nødvendigvis organiseret på samme måde, som vi kender det her fra Danmark. Kunsten er at kilde modet, styrke fællesskab, og stille muligheder op, der giver mening. Jeg kan se på mange spændende muligheder med projekt Q, og jeg ser frem til samarbejdet med HUSET i Faaborg, Frivilligcenter Greve og ikke mindst med Foreningen Nydansker – vi passer sammen som fod i hose!”  fortæller Birgith Rasmussen, der er souschef i Integrationshuset Kringlebakken og medansvarlig for ’Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder’. 

FÆLLESARRANGEMENTER SKAL SIKRE EN HØJERE GRAD AF SOCIAL INKLUSION I SAMFUNDET

Konkrete erfaringer fra tidligere indsatser i Foreningen Nydansker og Integrationshuset Kringlebakken viser, at deltagelse i et frivilligt fællesskab – enten som bruger eller som frivillig – kan bryde med visse sociale problemer og sikre en højere grad af social inklusion i samfundet. Samtidig viser en undersøgelse af VIVE fra 2016, at etniske minoriteter er underrepræsenteret som frivillige og som medlemmer/brugere af frivillige foreninger. Der er med andre ord potentiale for, at etniske minoritetskvinders deltagelse og planlægning af frivillige fællesarrangementer, kan skabe sociale fællesskaber, der øger kvindernes trivsel og handleevne.

I kraft af deres virke har HUSET i Faaborg, Frivilligcenter Greve og Integrationshuset Kringlebakken forudsætningerne for at nå målgruppen. De har derfor de helt rigtige kompetencer for at facilitere fællesarrangementer i hver deres lokalområde. Socialstyrelsen, der arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det social område, har valgt at støtte projektet økonomisk.

40 KVINDER I MENTORFORLØB 

40 af de 60 kvinder skal ud over fællesarrangementerne indgå i hver deres frivillige social mentorforløb. Kvindernes behov og ønsker er individuelle, hvorfor en frivillig social mentor kan yde netop den støtte og sparring, som den enkelte kvinde ønsker. Mentorerne kan gøre en forskel gennem f.eks. hjælp til at søge frivilligt arbejde, støtte og sparring i hverdagsudfordringer, og hjælp til at udvide kvindernes netværk og kendskab til deres lokalområde. Foreningen Nydansker, der de seneste ti år har arbejdet med mentorindsatser, rekrutterer en mangfoldig gruppe af frivillige mentorer fra kvindernes lokalområder, der bl.a. består af erfarende mentorer fra Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps. 

”Det er helt centralt, at vi finder konkrete lavpraktiske modeller for, hvordan vi kan mobilisere de danske lokalområder til støtte og sparring for denne målgruppe, og dermed øge deres muligheder for at blive inkluderet i deres lokalsamfund. Det kan samspillet mellem aktørerne i dette projekt, og derfor forventer vi os meget af indsatsen.”  fortæller Torben Møller-Hansen, der er direktør i Foreningen Nydansker og medansvarlig for ’Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder’.  

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Vil du hjælpe en udsat etnisk minoritetskvinde fra dit lokalområde med at engagere sig frivilligt, klare hverdagens udfordringer, eller øve dansk? Er du en tålmodig og lyttende kvinde på minimum 25 år, der har lyst til at gøre en forskel? Så er du meget velkommen til at tilmelde dig som frivillig social mentor via et af følgende links: 

Så ringer vi dig op i en af de efterfølgende dage for at introducere dig til projektet, og klæde dig på til mentorgerningen. I den forbindelse har du mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil ligeledes stille dig et par opfølgende spørgsmål for at sikre det bedste match.  

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.