Foreningen Nydanskers bidrag til FN's verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015. Målene skal frem til 2030 sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Foreningen nydansker bidrager via en række indsatser til flere af de 17 verdensmål, der er opstillet. Her er udvalgte mål fremhævet med eksempler på nogle af de indsatser, der støtter op om dem.

 

 

Afskaffelsen af fattigdom er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Et delmål er at nedbringe andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, i henhold til nationale definitioner.

Gennem en lang række beskæftigelsesrettede indsatser – Fx Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere - bidrager foreningen til, at flere rykker sig fra ledighed til selvforsørgelse. Et parameter, der forventes at influere positivt ift. ovenstående målsætning. I 2018 er eksempelvis 97 borgere kommet videre i arbejde efter at have afsluttet et mentorforløb i regi af Foreningen Nydansker. Læs eventuelt mere herom i Foreningen Nydanskers ’Effektrapport 2018’.

     
 

Et delmål under pkt. 3 er, at mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Foreningen bidrager til fremme af målet gennem en række indsatser. Eksempelvis via mentorindsatsen ’PIFT’, der er et mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder’. Målinger af indsatsen viser en markant positiv effekt i forhold til de unge kvinders trivsel, ligesom 35% er kommet i gang med enten uddannelse eller job efter endt mentorforløb.

     
 

Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt, lyder et af delmålene.

Et eksempel på en indsats, der bidrager til fremme af målet er 'Bryd Unges Ledighed NU!'. Indsatsen hjælper udsatte unge fra 15 til 30 år med blandt andet at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse og/eller job, ligesom der er fokus på fastholdelse af elever, herunder særligt på erhvervsuddannelser.

     
 

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres, lyder et af delmålene i FN’s verdensmål nr. 8.

Foreningens mentorindsatser, herunder ’Bryd unges ledighed NU’, ’PIFT – et mentortilbud til sårbare unge kvinder’ samt ’Erhvervsvenner’, er indsatser, der alle støtter konkret og positivt op om målet.

     
 

Et delmål er, at alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Foreningen Nydansker arbejder på flere områder for at sikre bedre mulig-heder for økonomisk og social integration af udsatte borgere, herunder borgere med minoritetsbaggrund. Eksempelvis støtter mentorindsatsen LIFT flygtninge- og indvandrerkvinder i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Målet er at skabe en positiv og konkret forandring for en gruppe kvinder, der er uden for arbejdsmarkedet og har mange og forskellige problemstillinger, som står i vejen for, at de kan få realiseret deres drøm om og muligheder for at komme i job.

Foreningen Nydansker driver også en række virksomhedsbaserede mentorprogrammer, der bidrager til at skabe mindre ulighed i forhold til grupper af flygtninge.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.