Frivillige kan noget særligt


Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Foreningen Nydanskers mentorindsats ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater.


PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år. Frivillige mentorer støtter de unge i at realisere egne ønsker og muligheder i forhold til at opnå en sammenhængende tilværelse med uddannelse, arbejde og socialt liv. Mentorforløbet tager udgangspunkt i den enkelte unges situation, og hvert forløb bliver skræddersyet efter den unges ønsker og behov. Den tilgang har vist sig at have en positiv effekt hos de unge.

”Jeg synes, at det er rigtig rart at have et rum, hvor jeg kan sætte ord på noget af det, som er svært. Mit mentorforløb handler især meget om, hvordan jeg kan komme derhen, hvor jeg gerne vil,”  fortæller en af de unge kvinder, der deltager i PIFT.

Øget trivsel og flere i beskæftigelse og uddannelse

Ifølge trivselsmålinger, der bliver foretaget undervejs i mentorforløbene, er der en markant positiv effekt at spore i de unge kvinders trivsel. Efter 6 måneder er ingen af de unge kvinder længere i ’stor risiko for depression eller stressbelastning’. En ung kvinde i PIFT beskriver sin udvikling således: 

”Før, der var jeg helt håbløs, og nu er jeg mere stærk. Det er ændringer inden i mig selv, hvis man kan sige det på den måde. At have den der faste støtte betyder meget. Nu er jeg kommet ud på den anden side, hvor jeg vildt gerne vil livet. Jeg har mere overskud, jeg kan de der forskellige ting, du ved; arbejde og starte på studiet.”

Effekterne kan også aflæses i forhold til de unge kvinders beskæftigelses- eller uddannelsessituation. Efter endt mentorforløb er 32% af de unge kommet i gang med enten uddannelse eller job, og flere er i gang med at søge eller er blevet fastholdt i uddannelse. Hør om erfaringer med indsatsen fra samarbejdspartnere i videoklippet her:

Frivilligheden betyder noget for de unge

Nøglen til de unge kvinders positive udvikling skal, ifølge flere af de adspurgte unge deltagere, især findes i det frivillige aspekt. En af de unge har for eksempel italesat det således:  

”Det gør en forskel, når de er frivillige. Fordi de frivillige får jo ikke penge ud af det. Så ved du, at de er der bare for at være der for dig. Jeg kan mærke en generøsitet eller ægthed. Altså at hun vil mig det godt”


De unge kvinder i PIFT fremhæver især tre positive effekter ved at mødes med en frivillig mentor:

  • Mentorforløbet tager udgangspunkt i de unges ønsker: Det er ikke en myndighed, som definerer mentorforløbets mål, og det gør det mindre stressende, at de unge ikke skal rapportere tilbage til kommunen. Forløbet er deres eget.
  • De unge bestemmer selv, hvor de vil mødes med deres mentor. For eksempel kan de unge mødes uden for jobcentret, de kan gå en tur i skoven eller tage på en cafe, og det gør en forskel.
  • Relationen opleves mere ”ægte”, når mentor ikke er lønnet, men mødes med de unge af egen fri lyst og interesse i dem.


Adspurgt om hvordan mentorforløbet er med til at gøre en forskel, fortæller en af de unge kvinder om vigtigheden af, at det er baseret på frivillighed:

“Rigtig meget har med det der med frivillighed at gøre, fordi jeg tænker; folk der tager den fritid ud - tager deres tid ud af kalenderen for at hjælpe en anden person - det er jo ikke bare hvem som helst!”

Medarbejdere i Foreningen Nydansker og KVINFO, der sammen driver indsatsen i PIFT, ringer desuden til de unge undervejs i forløbet for at sikre sig, at mentorforløbet fortsat tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Det giver den unge en oplevelse af medbestemmelse, og flere unge ser det som et udtryk for respekt for deres situation.

PIFT aktiverer civilsamfundet

PIFT-Indsatsen kører aktuelt i samarbejde med fem kommuner, hvor PIFT rekrutterer lokale frivillige mentorer til at støtte unge kvinder i deres lokalmiljø. Netop samarbejdet med civilsamfundet er af stor værdi for kommunen, lyder det fra Ole Staunbjerg, Jobcenterchef i Odder Kommune, der benytter PIFT som et led i deres ungeindsats:

”PIFT har givet os en mulighed for, at opstarte et samarbejde med civilsamfundet og få inddraget ressourcestærke borgere til at hjælpe andre, som har behov for hjælp eller en rollefigur. Vi tror på, at det styrker de unge at få hjælpen væk fra ”systemet”, at få hjælpen fra helt almindelige mennesker til at blive fastholdt i uddannelse og beskæftigelse.”  

Vil du vide mere?

PIFT vil gerne nå ud til endnu flere unge kvinder. Du kan læse mere om PIFT og et potentielt samarbejde på www.PIFT.nu/kommune.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.