Gratis mentortilbud til medfølgende ægtefæller

Fastholdelse af internationale medarbejdere er en vigtig dagsorden for mange danske virksomheder. En vigtig brik heri er medfølgende ægtefæller og deres mulighed for at falde godt til og forfølge deres karriereveje. For virksomheder i Region Hovedstaden er der særlig hjælp at hente i form af et gratis og erhvervsrettet mentortilbud til medfølgende ægtefæller i det såkaldte ’Copenhagen Career Program’.

Når en international medarbejder medbringer en ægtefælle til Danmark, er det vigtigt, at integrationen bliver vellykket for begge parter. I modsat fald kan det resultere i hjemrejse og et stort tab af ressourcer i kølvandet på en ofte omkostningstung rekrutteringsproces.

Flere virksomheder er derfor også opmærksomme på betydningen af netværk for medfølgende ægtefæller eller at sikre en form for karrierevejledning. Der er imidlertid konkret hjælp at hente via Københavns Erhvervshus i Københavns Kommune, der i kraft af ’Copenhagen Career Program’ tilbyder spouses jobsøgningskursus og frivillige erhvervsmentorer, som Foreningen Nydansker står for rekrutteringen af.

”I definitely recommend the program since it can help you not only in the professional but also in the social area, where we can make new friends and expand our network,” lyder det fra en af de medvirkende spouses.

Job til medfølgende ægtefælle er en nøgle til fastholdelse

Størstedelen af de medfølgende ægtefæller til internationale medarbejdere er højtuddannede og har erfaring fra arbejdsmarkedet i deres hjemlande, men de oplever det ofte som en udfordring at få deres første job i Danmark. Det skyldes blandt andet manglende danskkundskaber, men i høj grad også manglende netværk og indsigt i det danske arbejdsmarked.

Det er imidlertid netop job til ægtefællen, der er med til at få højtuddannede indvandrere til at blive længere i Danmark, viser en analyse fra tænketanken DEA. Konkret viser analysen eksempelvis, at 75 pct. af de højtuddannede personer, hvis ægtefæller kommer i job, fortsat er i Danmark fem år efter ankomsten. Det tilsvarende tal for højtuddannede, hvor ægtefællen ikke kommer i job, er 64 pct. (DEA, 2018).

Mere viden om jobmuligheder og øget netværk

Lideny Osorio fra Honduras er en af de medfølgende ægtefæller, der har deltaget i Copenhagen Career Program, og som har haft en frivillig erhvervsmentor. Hun er ikke i tvivl om, hvilken værdi, det har haft for hende i form af vigtig viden og netværk.

”Having participated in the different courses and programs offered by the Copenhagen Career Program, it allowed me to improve the way of looking for a job within my Degree background and I have obtained tools to efficiently elaborate and properly manage my resume and cover letter adapting them to the Danish market.”

”But even more I had the support of a mentor "Career host" who works with me voluntarily and was chosen according to my profession and areas of interest; where I have been able to learn more about my job possibilities, this because coming from another country we do not know all the information about the companies and the market niches that we can opt locally,”  lyder det fra Lideny Osorio.

Ønsker din virksomhed at gøre brug af tilbuddet til spouses?

Der er udarbejdet en folder om spousetilbuddet, som kan downloades eller videreformidles via linket her. Heri finder du også et direkte link til registrering.

Du kan læse mere om tilbuddet via Copenhagen Career Program her. Se også videoklip om programmet hert:Københavns Kommune har finansieret indsatsen for københavnerborgere siden 2012, og i 2018 blev projektet ’Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af udenlandske talenter’ søsat med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Det betyder, at programmet er åbnet op for medfølgende ægtefæller i hele Region Hovedstaden.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Mette Fog Skriver, seniorkonsulent i Foreningen Nydansker.

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.