IGU-indsats for flygtningekvinder er rentabel

Det er en gevinst for den kommunale økonomi, hvis flygtninge og familiesammenførte hurtigt finder beskæftigelse i stedet for at modtage offentlig forsørgelse. Foreningen Nydansker har et målrettet bud på, hvordan kommuner via en IGU-indsats kan løfte flygtningekvinder væk fra integrationsydelse og opnå en besparelse på cirka 90.000 kr. per borger.


Rundt omkring i landets kommuner er der cirka 7.170 kvinder fra ikke-vestlige lande i alderen 16-64 år, som er kommet til landet inden for de seneste fem år, og som modtager integrationsydelse (Kilde: Jobindsats.dk). Spørgsmålet er, hvad den enkelte kommune kan gøre for at lave om på det forhold? Foreningen Nydansker anbefaler en investering i, at en andel af kommunens flygtningekvinder påbegynder og fastholdes i en IGU-stilling på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser. Det vil styrke såvel kommunekassen som den enkelte borger.

Økonomiske gevinster ved indsats

Foreningen Nydansker har, med afsæt i SIRIs beregningsværktøj til vurdering af integrationsarbejdets økonomiske effekter, beregnet, at en kommune typisk kan opnå en nettobesparelse på ca. 90.000 kr. pr. flygtning, der ansættes og fastholdes i en 2-årig IGU-stilling på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser frem for at være på passiv forsørgelse i samme periode.

Den samlede kommunale besparelse for en borger i IGU-forløb udgøres både af den kommunale indtægt ved at en borger er i IGU og de sparede udgifter ved at borgeren ikke længere er i offentlig forsørgelse. Derudover indgår resultattilskud som en gevinst, for den del af borgerne, der forbliver i IGU’en i 6 måneder. Samlet set er der eksempelvis ifølge  Mploys business case 3 for Frederiksberg Kommune over en 2-årig periode en besparelse for kommunen på 283.683 kr. for de borgere, der overgår til og fuldfører en IGU. Lønudgiften i IGU-perioden er 193.667,04 kr. inkl. uddannelse efter refusion.

Flere positive effekter ved at få flygtningekvinder i IGU-forløb

Ud over den konkrete kommunale besparelse i IGU-perioden, åbner IGU-ansætteler på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser mulighed for at realisere en række øvrige værdifulde effekter:

 • I de kommende år vil der være et voksende behov for uddannede social- og sundhedshjælpere i takt med, at demografien ændrer sig, og gruppen af ældre vokser. IGU-ansatte, der efter afsluttet forløb har et tilstrækkeligt danskniveau, kan optages på en relevant faglig uddannelse med mulig merit for den dokumenterede IGU-indsats. Dermed vil indsatsen på sigt bidrage til at modvirke rekrutteringsudfordringer på SOSU-området.

 

 • IGU-ansatte kan medvirke til et forbedret serviceniveau i ældreplejen, da de gradvist vil kunne understøtte kollegaers arbejdsindsats. Dette er relevant, idet mange pleje- og omsorgsvirksomheder oplever at være ressourcepressede.

 

 • Foreningen Nydansker opfordrer til, at de IGU-ansatte i forløbet følger en eller flere seniormedarbejdere, hvor tunge opgaver eller højt arbejdstempo kan være en udfordring. At en erfaren medarbejder får en IGU-elev som ”sidemakker” kan gradvist virke aflastende, hvormed indsatsen også kan fungere som et led i en fastholdelsesindsats målrettet seniormedarbejdere, der er jobtruede.

 

 • Flygtningekvinder har kulturelle og sproglige kompetencer, der bliver stadig mere attraktive i takt med, at flere ældre med etnisk minoritetsbaggrund bliver tilknyttet den kommunale pleje og omsorg. To- eller flersproget personale vil fx kunne reducere tolkeudgifter og medvirke til øget beboertrivsel blandt en mangfoldig gruppe borgere.

 • Indsatsen vil give flere mulighed for at tage en SOSU-uddannelse og i sidste ende resultere i, at flere flygtningekvinder kommer i beskæftigelse inden for pleje- og omsorgsområdet. Det vil skabe positive effekter i form af øgede skatteindtægter i kommunen og en øget samfundsmæssig integration.

Hvad skal kommunen investere i?

For at sikre at en øget andel af flygtningekvinder påbegynder og fastholdes i en IGU-stilling på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser, anbefaler Foreningen Nydansker en indsats, der overordnet set indbefatter:

 • Screening af kvinder i målgruppen
  Hvem er tilbuddet relevant for?

 • Motiverende introduktionsforløb
  Hvorfor deltage i et IGU-løb inden for social- og sundhedsområdet?

 • Opsøgende indsats i forbindelse med etablering af IGU-aftaler
  Hvilke kommunale arbejdspladser vil tilbyde en praktikstilling i forbindelse med IGU-forløb?

 • Matchning af borger og arbejdsplads
  Hvordan passer arbejdspladsens behov og borgerens kvalifikationer sammen?

 • Udvikling af uddannelsesplaner og dokumentations-set up
  Hvilke kvalifikations- og kompetencemål skal være i fokus, og hvilke opfølgnings- og dokumentationsredskaber skal i brug?

 • Medarbejderinvolvering
  Hvordan sikres medarbejdernes opbakning på de kommunale pleje- og omsorgsarbejdsplaser til et succesfuldt forløb?

 • Fastholdende indsats
  Hvad kan støtte arbejdsplads og borger i at fastholde forløbet, herunder brug af frivillige fra civilsamfundet og understøttelse af sproglig udvikling?

 • Løbende opfølgning undervejs i forløb
  Hvordan går det i det konkrete forløb - er der behov for tiltag?

 • Understøttelse af ansættelse eller uddannelsesopstart efter endt IGU-forløb
  Hvordan kommer borgeren videre efter endt IGU-forløb?

Foreningen Nydansker leverer IGU-indsats

Foreningen Nydansker tilbyder kommuner sin ekspertise og bistand i etableringen af IGU-indsatser. Aktuelt er foreningen i gang med implementering af en tværkommunal IGU-indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder i Lejre, Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommune.

Ønsker I at drøfte et muligt samarbejde om en IGU-indsats for flygtningekvinder i jeres kommune, er I meget velkomne til at kontakte Jes Tiedemann, konsulent i Foreningen Nydansker, på telefon 5053 3515 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.