Ikke-vestlige indvandrere rammes hårdest af krisen

En analyse fra Videncenter for Integration viser tydeligt, at coronakrisen allerede har betydet en markant højere ledighed for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Erfaringer fra finanskrisen indikerer, at ledigheden også oftere er langvarig for disse grupper. Opkvalificering og uddannelse er løsningen, siger Foreningen Nydanskers nye konstituerede direktør.


Ledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere er steget fra 6,6 % i februar i år til 8 % pr. 17. maj 2020 ifølge analysen fra Videncenter for Integration. Tallene viser altså tydeligt, at corona-krisen allerede har haft konsekvenser for beskæftigelsen. De viser ydermere, at ikke-vestlige indvandrere er hårdere ramt end etniske danskere:

"Alle er hårdt ramt af coronakrisen. Men ikke-vestlige indvandrere er hårdest ramt. De har oplevet den højeste stigning i ledighed. Problemet er ikke kun, at de bliver afskediget. Det er også, at de sandsynligvis får sværere ved at komme tilbage i job sammenlignet med andre," siger Rasmus Brygger, stifter af Videnscenter for Integration, som kommentar til den nye analyse af konsekvenserne af coronakrisen.

Risiko for at krisen bider sig fast


Erfaringer fra finanskrisen vidner om risikoen for langvarig ledighed. Her blev ikke-vestlige indvandrere tydeligt hårdere ramt end etniske danskere.

I kriseperioden februar 2008 til februar 2010 faldt ikke-vestlige mænds beskæftigelse således med 8 procentpoint og kvinders med 4 procentpoint. Den tilsvarende udvikling for etniske danskere var for mænd et fald på 6 procentpoint og kvinder 1 procentpoint. Først i maj 2018 var ledigheden for ikke-vestlige indvandrere tilbage på niveauet før finanskrisen. Rasmus Brygger uddyber:

"Erfaringen fra andre kriser er, at indvandrere er de sidste, der bliver hyret og de første, der blev fyret. Ikke-vestlige indvandrere var hårdest ramt af finanskrisen, og det tog 10 år, før gruppen som helhed kom sig. Der er risiko for, at det samme kan ske under coronakrisen, hvis ikke der sættes hurtigt og fokuseret ind."


Læs hele analysen her.

Vi skal investere i nydanskeres uddannelse


Foreningen Nydanskers konstituerede direktør, Jes Vissing Tiedemann, er ikke i tvivl om, hvordan vi bedst håndterer krisen og imødegår den stigende ledighed:

”Det er en svær situation, og vi ved, at ufaglærte har en langt højere risiko for langvarig ledighed. Vi skal derfor i højere grad end tidligere have fokus på uddanne som vejen ud af krisen. Det kan være gennem ordinær uddannelse, men AMU-kurser og fokuseret opkvalificering kan også gøre en stor forskel for målgruppen af flygtninge og indvandrere uden uddannelse.”

De seneste år har beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere fokuseret på at bringe ledige hurtigst muligt i job og selvforsørgelse. I en tid hvor efterspørgslen på arbejdskraft var stor, gav det god mening, men nu er der behov for at skifte strategi:

”Vi er nødt til at sigte mod en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og det kræver et langt større fokus på uddannelse som vejen til varig beskæftigelse,”

siger Jes Vissing Tiedemann og fortsætter: ”Det har Norge og Sverige gjort i langt højere grad end vi har i Danmark, og i begge lande har man større succes med at sikre fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen af personer med ikke-vestlig baggrund. Så det er oplagt at kigge på de eksisterende nordiske erfaringer, fx med at integrere sprogundervisning og ordinær uddannelse.”


Foreningen Nydansker arbejder i en række projektindsatser for at sikre uddannelse og opkvalificering for flygtninge og indvandrere. I løbet af det seneste år med et særligt fokus på indsatser inden for social- og sundhedsområdet – en branche, der skriger på faglært arbejdskraft.

”Der er en oplagt mulighed for at tænke mere uddannelse inden for brancher, der aktuelt og på sigt vil være præget af mangel på faglærte. Et oplagt eksempel er på social- og sundhedsområdet, hvor kommuner og regioner har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. På den måde kan vi hjælpe med at løse to store samfundsmæssige udfordringer: Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen af ufaglærte ledige med ikke-vestlig baggrund samt manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for specifikke brancher,” udtaler Jes Vissing Tiedemann.

 

Videncenter for Integration
Rasmus Brygger, tidligere chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, har i 2020 stiftet Danmarks videncenter for integration, med det formål at højne kvaliteten af integrationsdebatten.
”Integrationsområdet er et af de vigtigste områder for danskerne. Og på trods af at der allerede findes en masse viden og mange dygtige forskere, er der faktisk ingen institutioner, som arbejder målrettet for at højne kvaliteten af integrationsdebatten. Det ønsker jeg at gøre med videncenteret,” siger Rasmus Brygger om formålet med centeret.
Foreningen Nydansker samarbejder med Videncenter for Integration og vil i den kommende tid bringe tal og analyser fra videncenteret i vores nyhedsbrev.

Læs mere om Videncenter for integration her. 

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.