Internationale studerende bliver til værdifuld arbejdskraft

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver og bringer deres kompetencer i spil i Danmark efter endt uddannelse, bliver de studerende koblet med en personlig mentor i ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job.


Hvert år dimitterer et stort antal internationale studerende fra en dansk kandidatuddannelse for kort derefter at forlade landet igen. Dermed går kommuner landet over glip af  højtkvalificeret arbejdskraft og et betydeligt vækstbidrag til økonomien. I Københavns Kommune er initiativet ’Greater Copenhagen Career Program’ blevet søsat for at modvirke den tendens.

”Virksomhederne har et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft, og vi vil som kommune gerne hjælpe dem med at rekruttere arbejdskraften. Derfor er programmet, hvor mentorer støtter internationale studerende i forhold til mulige karriereveje i Danmark, lige til højrebenet,”  fortæller Dorthe Kingo Vesterlund, projektkoordinator i Københavns Erhvervshus.

Frivillige mentorer åbner døre

Brugen af frivillige mentorer udgør en central del af det 6 måneder lange program, som også inkluderer jobsøgningsseminarer og muligheder for at skabe netværk med danske virksomheder. 

”Den her del med en personlig mentor er rigtig vigtig. Vi kan som kommune hjælpe med kurser om generel jobsøgning. En personlig mentor kan bidrage med konkrete erfaringer fra det danske arbejdsmarked og viden om en specifik branche. Faktisk betyder det også meget i sig selv, at der er en fagperson, der er interesseret i at hjælpe - at de møder den velvilje er ret inspirerende,” siger Dorthe Kingo Vesterlund, projektkoordinator i Københavns Kommune.

Siden september 2015 har 300 internationale studerende været igennem programmet. Her er 59 fra det første forløb blevet færdiguddannet, og ud af dem er hele 73 % kommet i job i Danmark. 

Hjælp til jobsøgningsproces

Mentorforløbet varer 6 måneder, hvor mentor og mentee mødes 1-2 gange om måneden og som udgangspunkt på mentors arbejdsplads. 

Succeskriteriet er, at mentee via sparring og rådgivning fra sin karrierementor får redskaber til at opnå studiejob, praktikplads eller første kompetencesvarende job. Fokusområder i mentorforløbene er typisk  sparring på CV, ansøgninger, brug af netværk og andre redskaber, der kan hjælpe mentee i sin jobsøgningsproces. 

Alt sammen med det formål at de studerende opnår større viden om og lettere adgang til det danske arbejdsmarked og dermed vælger at blive i Danmark efter endt uddannelse. 

Et professionelt set up om indsatsen

Mens de i Københavns Kommune står får kontakten med de studerende, står Foreningen Nydansker som samarbejdspartner for at finde den bedst mulige frivillige mentor til den studerende, for uddannelse af mentorer og løbende opfølgning og support. Et mentormatch bliver lavet så branchespecifikt som muligt, så der er størst sandsynlighed for, at den studerende får bragt sine uddannelseskompetencer i spil.

”Vores samarbejdspartner har netværket blandt virksomhederne til at finde de rigtige mentorer, og det giver nogle mere skræddersyede profiler. Foreningen har også erfaringen med at uddanne mentorer, klæde dem på og lave en tæt opfølgning hele vejen i forløbet. Det er vigtigt for os, at det er håndholdt hele tiden. Det er jo bare en professionel måde at gøre tingene på,” fortæller Dorhe Kingo Vesterlund om organiseringen af indsatsen.

VIL DU VIDE MERE?

  • Du kan læse mere og se videoklip om indsatsen her
  • Greater Copenhagen Career Program er drevet i et samarbejde mellem Københavns Erhvervshus i Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, ingeniørforeningen IDA og Foreningen Nydansker.
  • Indsatsen er et EU socialfondsprojekt, som er delvist finansieret af EU og Københavns Kommune. Målgruppen er internationale studerende i hele Storkøbenhavn.


"Ser vi på det antal studerende, der kommer

igennem programmet og vælger at
blive her og skabe en karrierevej, så kan
vi se, at det er hele investeringen værd,
og at pengene kommer mange gange
igen.”
– Dorthe Kingo Vesterlund,
projektkoordinator i Københavns Kommune

 

Læs mere om brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen i inspirationshæftet: 'Frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen' (PDF)

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.