Jobindex tager ansvar for integrationen

På ’Integrationsjob.dk’ kan virksomheder gratis slå en IGU-stilling op eller søge direkte efter personer, der ønsker at påbegynde et IGU-forløb.  Jobportalen er udviklet af Jobindex og er et eksempel på, hvordan erhvervslivet byder ind med konkrete løsninger til integrationsindsatsen.

Understøtter IGU-ordningen

Med trepartsforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen i foråret 2016 blev der lagt op til, at erhvervslivet spiller en mere aktiv rolle i integrationsindsatsen. Jobindex svarede på opfordringen ved at udvikle jobportalen ’Integrationsjob.dk’. For Kaare Danielsen, direktør og stifter af Jobindex, er det ganske naturligt, at hans virksomhed byder ind med løsninger på integrationsudfordringerne, da de mange nyankomne flygtninge og familiesammenførte er en ressource, der kan skabe værdi for virksomhederne:

”Det er ikke nyt, at vi interesserer os for dette område, og sidste år var der pludselig meget fokus på flygtninge - og der kom mange, som skulle have et job - så vi syntes, at det var naturligt at få fokus på det område, og her havde vi så noget at byde ind med i form af en jobportal”

Jobindex’ bud på en jobportal fokuserer primært på at understøtte trepartsforhandlingernes flagskib, integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU er et virksomhedsforløb, hvor flygtninge kan gennemgå et kombinationsforløb af uddannelse og beskæftigelse over en 2-årig periode. Forløbet kan være frugtbart for både virksomheder og borgere, og med 867 registrerede forløb siden august 2016 er ordningen efterhånden ganske udbredt.

Frivillige jobvejledere

Det er dog særligt for den enkelte flygtning svært at gennemskue præcis hvad det kræver at komme i kontakt med en relevant virksomhed. Her har Integrationsjob.dk et ekstra element i form af frivillig vejledning, der gør jobportalen til et særligt godt sted for nydanskere med jobdrømme. Kaare Danielsen fortæller:

”Jobvejledningen består i, at vi har 50-100 af vores kundegruppe, hovedsageligt HR konsulenter, der har valgt at blive frivillige jobvejledere. De kan hjælpe med ting såsom CV og at finde relevante virksomheder. Så kan man via sitet få en vejleder, der kan give råd om, hvordan man ansøger. ”

Derved kan flygtninge få hjælp til at tilrettelægge deres profil og ansøgning, så virksomhederne også nemmere kan finde det rette match. Det frivillige element i jobportalen viser, at når virksomheder engagerer sig i integrationsindsatsen, kan der også mobiliseres frivillige kræfter i erhvervslivet.

En ny løsningsmodel?

Hensigten med IGU-ordningen har siden trepartsforhandlingerne været, at virksomhederne og flygtningene selv skulle finde hinanden. Det var derved ikke intentionen, at kommunerne skulle facilitere ordningen, men erfaringerne har vist, at det er svært for virksomhederne og flygtningene at få kontakt til hinanden. Derfor har landets jobcentre siden da påtaget sig rollen som bindeled. Jobindex’ nye jobplatform kommer netop til at fungere som ’match-maker’, og derved kan den nye jobportal potentielt blive stedet, hvor virksomheder og flygtninge kan mødes uden om jobcentrene.

Virksomheder, der ønsker at slå en IGU-stilling op, eller nyankomne, der søger et IGU-forløb, kan med fordel besøge Jobindex’ nye jobportal 'Integrationsjob.dk'

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.