Khawla fandt sin vej med hjælp fra en frivillig erhvervsmentor

I 2014 flygtede Khawla al Hasin fra Syrien til Danmark. Hun er en af de 245 nydanskere, som har indgået i et mentorforløb i regi af Foreningen Nydanskers beskæftigelsesrettede mentorindsats ’Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere’. Med hjælp fra sin mentor Tove Bentsen fik hun for alvor hul på drømmen om uddannelse og beskæftigelse.

"Uden min erhvervsmentor Tove havde jeg aldrig fundet min vej til at læse til ingeniør. Hun hjalp mig med alt det, kommunen ikke havde mulighed for at hjælpe med. Hun viste mig, hvor og hvordan man kan se, hvilke brancher der mangler arbejdskraft i Danmark og dermed, hvad der giver mening i fremtiden,” fortæller Khawla al Hasin, en 36-årig syrisk kvinde, der kom til Danmark med en bachelorgrad i jura i bagagen.

Hvad hun ikke havde med sig var netværk og viden om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, som ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Khawla har derfor, ligesom mange andre nyankomne flygtninge eller indvandrere, haft svært ved at sætte sine tidligere erfaringer med uddannelse og arbejde ind i en dansk kontekst.

"Der er en verden til forskel i jargonen og hierarkiet på en dansk arbejdsplads, og det har været ekstremt svært at få en fod indenfor. Et godt netværk kan være helt afgørende for, om du får det rigtige arbejde, og det er svært at opnå som nydansker. Det er også svært for en ny i Danmark at forstå uddannelsessystemet. Min mentor kunne vise mig forskellige veje, og jeg anbefaler alle at få en frivillig mentor,” siger Khawla med eftertryk i stemmen.

Der har været mange bump på vejen, men et halvt år efter det afsluttede mentorforløb, er hun nu halvvejs igennem et 1-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelsen.

Det kræver tid, arbejde og respekt for hinanden at opnå resultater

”Min rolle som mentor har været at hjælpe mentee med at finde en trappestige til at nå sine mål. Ofte opstår der udfordringer og nye delmål på vejen, og det ser jeg som noget positivt, da det bidrager til at blive klogere og mere bevidst om, hvad det er, mentee egentlig vil eller ikke vil – eller har mulighed for nu og her. Det er vigtigt at sparre om, hvordan borgeren kan bruge sine erfaringer fra hjemlandet i en dansk kontekst, også selvom det ikke nødvendigvis er i samme branche," fortæller Tove Dalberg Bentsen om sin rolle som frivillig erhvervsmentor og fortsætter:

”Begge parter skal være indforstået med, at det kræver tid, arbejde og respekt for hinanden for at opnå resultater. Khawla og jeg har fået et meget dejligt bekendtskab. Under vores forløb har vi haft rigtig gode og ligeværdige dialoger. Det er vigtigt for mig, at forholdet mellem mentor og mentee ikke bliver en ’hjælper’ og en ’modtager’, men derimod at mentor er en, som bidrager med sine erfaringer til en ligestillet.”

 At møde et nyt menneske med en helt anden baggrund end en selv, er ifølge Tove i sig selv en rigtig god grund til at påtage sig en rolle som frivillig erhvervsmentor.

”Det at opnå indblik i et andet menneskets liv med en anden baggrund, finder jeg utrolig meget glæde i. Det åbner op for nye perspektiver, som bidrager til en bredere forståelse af mange forhold – og det vil jeg ikke være foruden,” siger hun.

Fakta om indsatsen

’Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere’ er et beskæftigelsesrettet tilbud, som er drevet af Foreningen Nydansker. Aktuelt samarbejder foreningen med Aarhus, Norddjurs, Odder og Frederiksberg Kommune om indsatsen.

  • 13 kommuner har siden opstart af indsatsen i 2015 henvist borgere til de erhvervsrettede mentorforløb
  • 247 borgere er blevet tilbudt en frivillig erhvervsmentor, heriblandt 214 flygtninge, mens de øvrige primært er EU-borgere.
  • 167 mentorforløb er afsluttet per 1. marts 2019
  • 70% af de borgere, der her afsluttet et mentorforløb, er kommet i enten job, uddannelse eller praktik (115 personer) 
  • 52% er kommet i job og/eller uddannelse (85 personer). Mere konkret er 51 personer kommet i job (31%) og 34 personer er i uddannelse (21%)
  • 18% er kommet i praktik (30 personer)

Vil du vide mere om indsatsen eller muligheder for samarbejde, så kontakt gerne Helle Thorbøl Møller, seniorkonsulent i Foreningen Nydansker. Du kan også læse mere om mentorindsatsen her.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.