Lokale erhvervsfolk hjælper flygtninge i arbejde

Mange af de flygtninge, som i de seneste år er kommet til Danmark, har uddannelse og et arbejdsliv med i bagagen. Hvad de ikke har med sig er netværk og viden om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, som ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Derfor har Aarhus Kommune takket ja til at få matchet flygtninge med lokale erhvervsfolk i mentorforløb. 


I Aarhus Kommune bidrager lokale frivillige erhvervsmentorer med viden om det danske arbejdsmarked, dansk arbejdskultur og afklaring af, hvordan den enkelte flygtnings kompetencer kan sættes i spil i en dansk kontekst. Det sker i regi af mentorordningen ’Hjælp en flygtning NU’, som er drevet af Foreningen Nydansker. 

Det lokale aspekt gør en forskel

Konceptet er enkelt i sit udgangspunkt: En lokal erhvervsperson afsætter på frivillig basis 4 timer om måneden i 6 måneder til at hjælpe en flygtning tættere på eller i beskæftigelse. Erhvervspersonen bliver matchet med flygtningen og bidrager med sine erfaringer, netværk, branchekendskab og viden om det danske og lokale arbejdsmarked. Ifølge Janus Hedemann, centerchef i Aarhus Kommunes Center for Job & Integration, er netop det lokale aspekt vigtigt for succesen: 

”At det er lokalt funderet gør en forskel. Det betyder, at man nemt kan mødes, men også at man kan mødes om nogle konkrete muligheder. Det er ikke en abstrakt hjælp. Det bliver meget ’hands on’; ”Du skal prøve at ringe til ham eller du skal have fat i kundechefen ude i IKEA, ham kender jeg i øvrigt”. Det giver mening, at mentorerne har kendskab til, hvad der rører sig i lokalområdet,” siger han og tilføjer:

”Erhvervsmentorerne er uden for systemet og direkte forankret i erhvervslivet. De har noget helt andet at byde ind med. Borgeren kan godt have faglighed med sig, men have svært ved at knække koden til det danske arbejdsmarked. Mentorerne har viden og et andet netværk – de sidder selv derude. For nogle borgere handler vejen væk fra ledighed også om at få fornyet motivation, og her kan mentorer uden for systemet bare noget helt andet. At det er en person, der ikke har noget på spil, og som alene er der, fordi de ønsker at hjælpe, det gør en forskel og kan rykke en borger i positiv retning.”

Branchespecifikke match bidrager til succesen

Ifølge seneste opgørelse er 65 % af de flygtninge, som har afsluttet et mentorforløb i regi af indsatsen ’Hjælp en flygtning NU’, kommet videre i enten job, uddannelse, løntilskud eller praktik. Fælles for alle involverede er, at de har opnået viden om, hvordan de kan bruge deres kompetencer på det danske arbejdsmarked. Noget af det, der virker særlig godt, er, at borgerne bliver matchet med en fra samme branche, fortæller Mette Skautrup, virksomhedskonsulent i Aarhus Kommune:

”Nogle gange er der et meget specifikt behov for hjælp til at komme videre. I kommunen kan vi ikke nødvendigvis vide noget om alle brancher. Det branchespecifikke match giver mulighed for at åbne en dør i den retning, man gerne vil gå - men det kan også bidrage til en afklaring af, at man måske skal vælge en helt anden vej. Når borgerne bliver matchet med en, der er i branchen, har det en helt anden pondus, og det er afgørende i forhold til, hvilken viden mentoren har,” siger hun.

VIL DU VIDE MERE?

  • Målgruppen er i udgangspunktet jobparate flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Der kan også være tale om integrationsborgere.
  • Foreningen Nydansker sørger for en grundig introduktion til indsatsen og mentorrollen forud for opstart, følger løbende op telefonisk og leverer sparring undervejs i forløbet.
  • Du kan læse mere om indsatsen her
  • Siden opstart har 13 kommuner samarbejdet om og henvist borgere til mentorforløb via ’Hjælp en flygtning NU’, som er drevet af Foreningen Nydansker med støtte til opstart fra Tuborgfondet.


"Vi har haft sager, hvor vi har haft svært

ved at rykke borgeren. Her er der nogen,
der har kunnet knække koden, og
som har set nogle andre muligheder
eller som har kunnet give et andet netværk
og kontakter."

- Janus Hedemann,
centerchef for Job & Integration i Aarhus Kommune


Læs mere om brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen i inspirationshæftet: 'Frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen' (PDF)

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.