Mentorer hjælper sårbare unge kvinder på vej

Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Mentorindsatsen ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater. I Odder Kommune er samarbejdet med civilsamfundet blevet et vigtigt supplement til kommunens værktøjskasse.


PIFT er et mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder i alderen 15-30 år. Frivillige lokale mentorer støtter de unge i at realisere deres ønsker og muligheder for at opnå en sammenhængende tilværelse med uddannelse, arbejde, socialt liv og bedre psykisk trivsel. Mentorforløbene, der varer 6-12 måneder, tager udgangspunkt i den enkeltes situation, og hvert forløb bliver skræddersyet efter den unges ønsker og behov. Den tilgang har vist sig at have en positiv effekt hos de unge.

”Det PIFT kan, det er at bringe civilsamfundet ind. Vi ved, at det ikke er særligt sundt for de her unge at komme ind og have super meget med os at gøre. De skal helst ikke blive alt for trygge og glade ved at være i jobcenterregi. Her ligger indsatsen i et helt andet led,” fortæller Marianne Jensen, afdelingsleder i Jobcenter Odder.

Øget trivsel og flere i beskæftigelse og uddannelse

Ifølge trivselsmålinger, der bliver foretaget undervejs i mentorforløbene, er der en markant positiv effekt at spore i de unge kvinders trivsel. Allerede efter 6 måneders mentorforløb er ingen af de unge kvinder længere i ’stor risiko for depression eller stressbelastning’. En ung kvinde i PIFT beskriver selv sin udvikling:

”Før, der var jeg helt håbløs, og nu er jeg mere stærk. Det er ændringer inden i mig selv, hvis man kan sige det på den måde. At have den der faste støtte betyder meget.  Nu er jeg kommet ud på den anden side, hvor jeg har mere overskud og vildt gerne vil livet. Du ved; arbejde og starte på studiet.”

Effekterne kan også aflæses i forhold til de unge kvinders beskæftigelses- eller uddannelsesstatus. Efter endt mentorforløb er 35% af de unge kommet i gang med enten uddannelse eller job, og flere er i gang med at søge eller er blevet fastholdt i uddannelse. 

Frivillige kan noget særligt

Nøglen til de unge kvinders positive udvikling skal, ifølge flere af deltagerne, især findes i det frivillige aspekt. 

”Det gør en forskel, når de er frivillige. Fordi de frivillige får jo ikke penge ud af det. Så ved du, at de er der bare for at være der for dig. Jeg kan mærke en generøsitet eller ægthed. Altså at hun vil mig det godt,” lyder det fra en af de unge.

De unge kvinder i PIFT fremhæver især tre positive effekter ved at mødes med en frivillig mentor:

  • Mentorforløbet tager udgangspunkt i de unges ønsker: Det er ikke en myndighed, som definerer mentorforløbets mål, og det gør det mindre stressende, at de unge ikke skal rapportere tilbage til kommunen. Forløbet er deres eget. 
  • De unge bestemmer selv, hvor de vil mødes med deres mentor. For eksempel kan de mødes uden for jobcentret, de kan gå en tur i skoven eller tage på en cafe, og det gør en forskel.
  • Relationen opleves mere ”ægte”, når mentor ikke er lønnet, men mødes med de unge af egen fri lyst og interesse i den unge.

Adspurgt om hvordan mentorforløbet er med til at gøre en forskel, fortæller en af de unge kvinder om vigtigheden af, at det er baseret på frivillighed:

“Rigtig meget har med det der med frivillighed at gøre, fordi jeg tænker; folk der tager den fritid ud - tager deres tid ud af kalenderen for at hjælpe en anden person - det er jo ikke bare hvem som helst!”

VIL DU VIDE MERE?

  • Alle mentorer gennemgår en screeningsproces og et mentorkursus forud for opstart i et forløb. 
  • Cirka 1/3 af de unge har etnisk minoritetsbaggrund. 
  • Du kan møde nogle af PIFTs samarbejdspartnere og høre om deres erfaringer med indsatsen i videoklippet her: www.vimeo.com/271658696
  • Hør om nogle af de unges erfaringer med mentorordningen i videoklippet her: www.vimeo.com/275245611 
  • PIFT-Indsatsen har siden opstart kørt i samarbejde med 7 kommuner i flere dele af landet.
  • PIFT er drevet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og KVINFO med støtte fra VELUX FONDEN.

"PIFT har givet os en mulighed for at
samarbejde med civilsamfundet - at få
inddraget ressourcestærke borgere og
samtidig sikre, at de får den nødvendige
opbakning til deres indsats med at hjælpe
andre, som har behov for hjælp eller
en rollefigur. Vi tror på, at det styrker de
unge at få hjælpen væk fra ”systemet”
- at få hjælp fra helt almindelige mennesker
til at blive fastholdt i uddannelse og
beskæftigelse.”

– Ole Stounbjerg, 
jobcenterchef i Odder Kommune

 

Læs mere om brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen i inspirationshæftet: 'Frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen' (PDF)

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.