Mentorindsats for sårbare unge kvinder leverer resultater

Hvad kan rykke sårbare unge i den rigtige retning mod uddannelse og job? Det har mentorindsatsen ’PIFT’ fundet svar på med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, til psykisk sårbare unge kvinder. En ny evaluering fra analysevirksomheden Social Respons fremhæver markant øget trivsel og fornyet handlekraft hos de involverede.

Siden september 2015 har en gruppe unge kvinder i seks kommuner fået tilbud om at indgå i et forløb med en frivillig mentor. Det er unge kvinder mellem 15 og 30 år, der mistrives, og som oplever massive udfordringer i hverdagslivet og har svært ved at fastholde eller komme i uddannelse eller job. Mange er psykisk sårbare, kommer fra ustabile familiebaggrunde og er røget ind i en negativ spiral med dårligt selvværd og ensomhed som følgesvende.

Nu viser en evaluering af mentorindsatsen ’PIFT’, at den negative spiral er brudt for mange af kvinderne, og at indsatsen har skabt store og betydningsfulde resultater for deltagerne.

”De har opnået en større trivsel, udviklet sociale kompetencer og er blevet bedre i stand til at genoptage eller fastholde uddannelse og job. Det er altså tydeligt, at PIFT’s mentormodel virker,”  lyder det i evalueringsopsamlingen fra analysevirksomheden Social Respons.

Konkrete Resultater af indsatsen

I evalueringen er følgende hovedresultater fremhævet:

 • Mentorforløbet har været afgørende for, at kvinderne har taget springet ud af ledighed og forladt jobcenteret: Ud af 44 mentorforløb er 13 kvinder gået fra at være ledig til at starte på uddannelse, 4 er kommet i beskæftigelse og 13 mentees er fastholdt i uddannelse eller job.
 • De unge kvinders trivsel stiger markant, og de opnår en generel forbedring af deres velbefindende– og endda inden for få måneder: Ud af 15 mentees, som har fået målt deres trivsel til og med 6. måned af mentorforløbet, stiger gruppens trivsel gennemsnitligt fra 44,3 til 63,2 point inden for de første 3 måneder og forbliver stigende efter 6 måneder. Målingen af trivsel bygger på humør, overskud og interesse i egen hverdag.
 • Kvindernes oplevelse af egen handlekraft er samlet set i fremgang på alle målingerne: Kvinderne har fået mere selvtillid og et større overblik over egen situation og opnår en ny tro på, at udfordringer kan klares.
 • Mentorforløbet er afgørende for, at de unge kvinder opnår en ny og positiv fortælling om sig selv: Kvinderne går fra at se sig selv som indadvendte og ensomme til at springe ud i nye, sociale relationer med mentors støtte. Flere af kvinderne har før forløbet en oplevelse af, at de ikke duer til noget, men i mentorforløbet opnår de en ny selvfortælling, hvor de er ”stærke, selvstændige og elskværdige”.

Download evaluering af PIFT

Hvorfor virker det?

Et mentorforløb i PIFT er frivilligt for både mentor og den unge og tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov. At det er frivilligt baseret, er en vigtig nøgle til de unge kvinders positive udvikling, som en af dem her sætter ord på:

”Det har betydet rigtig meget for mig. Hun har virkelig lagt meget i det, og hun har været bedre end nogen af de former for psykologer, jeg har haft. Jeg ved ærligt ikke, hvor jeg havde stået i dag, hvis ikke jeg havde haft [hende]. Hun er super god.”

Evalueringen peger på, at rammerne fordrer en personlig, uformel og ofte venskabelig relation. De unge oplever et frirum, hvor de kan tale åbent med mentor om stort og småt, og mentor bliver en fortrolig voksen, der ”vil” lige netop dem, og som de unge kan spejle sig i.

Forløbet inkluderer ofte støtte til konkrete opgaver. For eksempel at opsætte personlige mål, søge job eller bolig. Ofte bliver fokus sat på ”små ting”, som kan føles uoverskuelige for den unge, men som mentor hjælper mentee med at takle. Også i overgangsperioder er støtten særlig betydningsfuld for de unge, eksempelvis ved uddannelsesstart. Her kan mentors støtte være afgørende for, at den unge ikke kaster håndklædet i ringen. Mentoren bidrager med støtte til den faglige og sociale opstart, så den unge kommer godt videre i livet.

Evalueringen peger på, at de positive resultater særligt skyldes fire centrale virkemidler:

 • Gensidig frivillighed i mentorrelationen
 • En udefrakommende hverdagsstøtte baseret på tillid og fortrolighed
 • Konkret og praktisk støtte
 • Brobygning til kommune, job og uddannelse

Professionel organisering som ramme

De kommunale samarbejdspartnere påpeger særligt oplevelsen af professionalitet i organiseringen og uddannelse og screening af mentorer som afgørende for, at de unge er trygge i samarbejdet.

 "Der er så meget hensyntagen og respekt for én. Jeg har aldrig oplevet den forsigtighed og respekt for, at personer skal have en mentor. Jeg føler, at jeg bliver taget godt imod,”  lyder det fra en af de unge selv.

Fakta om rammerne i PIFT:

 • Den unge tilbydes en mentor i PIFT af UU- vejleder, sagsbehandler eller studievejleder
 • Den unge matches med en frivillig mentor ud fra egne ønsker og behov
 • Mentor og den unge mødes 4 timer om måneden i 6-12 måneder under tæt opfølgning og sparring fra PIFT
 • Alle mentorer screenes og bliver uddannet i mentorrollen
 • Der er tilknyttet et ekspertpanel, som mentorerne og sekretariat kan trække på undervejs.

Vil du vide mere?

Foreningen Nydansker og KVINFO er organisationerne bag PIFT, som er etableret med støtte fra VELUX FONDEN.  For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Ditte Lundqvist Wagner .

Du kan hente hele evalueringen af PIFT her og læse mere på www.pift.nu

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.