• Her er du:
  • Nyheder
  • Mentorindsats vil øge flygtninge- og indvandrerkvinders jobmuligheder

Mentorindsats vil øge flygtninge- og indvandrerkvinders jobmuligheder

Andelen af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, i aldersgruppen 25-64 år, som ikke er i beskæftigelse, er i dag 53 pct., mens det gælder for 26 pct. af etnisk danske kvinder. Selv om viljen til at komme i arbejde ofte er stor, udgør kulturelle og sociale barrierer, manglende netværk og kendskab til det danske arbejdsmarked centrale benspænd. Det forhold vil en ny mentorindsats under navnet ’LIFT’ gerne lave om på.

Foreningen Nydansker har i samarbejde med Integrationshuset Kringlebakken udviklet mentorindsatsen ’LIFT’, der støtter flygtninge- og indvandrerkvinder i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Målet er at skabe en positiv og konkret forandring for en gruppe kvinder, der er uden for arbejdsmarkedet og har mange og forskellige problemstillinger, som står i vejen for, at de kan få realiseret deres drøm om at komme i job. Det kan blandt andet være sproglige, sociale og økonomiske udfordringer samt længerevarende isolation og marginalisering, lav grad af selvtillid og i nogle tilfælde fysiske og psykiske problemer.

En aktiv jobindsats og personlig afklaring

Indsatsen er bygget op om forløb med frivillige mentorer, som yder en aktiv jobindsats og hjælper både i forhold til uddannelses-og jobafklaring, motivation og indsigt i det danske arbejdsmarked. Nogle kvinder har konkrete ønsker til jobfunktion eller branche, og andre er først og fremmest drevet af en motivation om at blive selvforsørgende og være en god rollemodel for deres børn.

Ifølge mentorerne er det sjældent motivationen, det halter med blandt kvinderne.

”Min mentee har et dybtfølt ønske om at komme i arbejde - snart. Allerede på vores andet møde har vi arbejdet med hendes ansøgninger, og jeg har givet hende nogle værktøjer til at arbejde med det derhjemme. Hun er modtagelig for input og taknemmelig for min hjælp. Når hun får sendt ansøgninger afsted vil jeg hjælpe hende med rådgivning omkring jobsamtale. Det kan godt være, at det kommer til at tage noget tid, men med fælles indsats er jeg overbevist om, at det nok skal lykkes hende at få et job,”  lyder det fra en af de frivillige mentorer, der er involveret i indsatsen.

Personlig en-til-en sparring skal rykke kvinderne

Det særlige ved indsatsen er, at mentorforløbet giver kvinderne mulighed for at få personlig en-til-en sparring fra en frivillig mentor med stor erfaring og viden om det danske arbejdsmarked. Og noget tyder på, at frivilligheden udgør en særligt positiv faktor i relationen til kvinderne – at mentor uden modydelse har valgt at bruge sin fritid og sit engagent.

”Kvinderne har et engagement og et gå-på-mod, som er vigtig at gribe i det øjeblik, det er der. Mange af kvinderne har en stor drøm om at blive selvforsørgende og få mulighed for at deltage aktivt på det danske arbejdsmarked. Det er gået hurtigt med at finde kvinder, der gerne vil tage imod tilbuddet. De griber gerne ud efter den støtte, som en frivillig mentor kan være med til at give,”  forklarer Ditte Lundqvist Wagner, projektleder i LIFT.

Alle mentorer gennemgår et obligatorisk mentorkursus, der er skrædderskyet til målgruppen og har adgang til relevante redskaber, der kan understøtte mentorforløbene. Herudover står Foreningen Nydansker og Integrationshuset Kringlebakken, der har et indgående kendskab til målgruppen, til rådighed med sparring for mentorerne.

Faglighed og fællesarrangementer

Sideløbende med mentorforløbene deltager kvinderne i fællesarrangementer, der byder på både faglige oplæg, som skal give kvinderne en generel viden - fx om SKAT og dansk arbejdsmarkedskultur - og fællesspisning, som også skal tilføje et socialt aspekt til dét at være i et mentorforløb. Målet er at klæde kvinderne fagligt bedre på til det danske arbejdsmarked og samtidig give dem mulighed for at udveksle erfaringer og succeshistorier fra deres mentorforløb med hinanden.

Aktuelt er indsatsen centreret omkring 20 kvinder, der har deres gang i Integrationshuset Kringlebakken, og som alle har fået tilbudt en mentor i LIFT. Ambitionen er at udbrede LIFT til flere kommuner til gavn for endnu flere kvinder, deres familier og samfundet.  

Vil du vide mere, så kontakt gerne projektleder, Ditte Lundqvist Wagner.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.