Ny arbejdskraft og nye muligheder

Ny arbejdskraft til BC Hospitality Group og nye muligheder for flygtninge og familiesammenførte, der ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er resultatet af en ukonventionel og skræddersyet indsats i projektet ’Sammen om virksomhedsrettet integration’.

En af de brancher, der mangler arbejdskraft er hotel- og servicebranchen. For BC Hospitality Group, der driver tre store hoteller i København, har det været drivkraften bag et samarbejde om at få en gruppe integrationsborgere og kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund ud i et 13 ugers praktikforløb.

”Vi stod og manglede 200 medarbejdere til vores housekeeping-afdeling hos Hotel Bella Sky. Markedet er hårdt ramt, og der er ikke nok arbejdskraft, så vi skulle gå andre veje i forhold til rekruttering og for at få adgang til arbejdskraft,”  fortæller Group CSR Manager, Mireille Jakobsen.

Sammen om virksomhedsrettet integration

BC Hospitality Group valgte derfor at indgå et samarbejde med LO Hovedstaden og Foreningen Nydansker i regi af projektet ’Sammen om virksomhedsrettet integration’, også kaldet SOVI. Via SOVI har virksomheden haft én primær kontaktperson, der har fungeret som virksomhedens bindeled til de medvirkende kommuner i Region Hovedstaden.

I foråret blev 21 integrationsborgere og kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund fra en række forskellige kommuner så henvist til at skulle indgå i et skræddersyet forløb hos BC Hospitality Group. Mange af deltagerne har været ude i praktik tidligere, uden at det har ført til arbejde. Men målet har hele tiden stået klart: flest muligt i fastansættelse.

Investering i værdifuld arbejdskraft

Nu står resultatet klart: 13 nye medborgere med ikke-vestlig baggrund har oven på et skræddersyet praktikforløb skiftet integrationsydelse eller kontanthjælp ud med fast løn og job hos AC Hotel Bella Sky Copenhagen by Marriott, der samtidig har fået tilført værdifuld arbejdskraft. Enkelte borgere, der har en lidt længere vej til fastansættelse, er fortsat i job med løntilskud.

”Set i forhold til målgruppen, er vi rigtig godt tilfredse med resultatet af indsatsen. Det kræver nogle ressourcer. Men det vi får tilbage igen er langt over det, vi investerer. Vi får nogle dygtige, loyale medarbejdere. I et forretningsmæssigt perspektiv giver det os så meget,”  lyder det fra Mireille Jakobsen.

Forventningsafstemning og målrettede træningsforløb

Virksomheden har ikke haft specielt høje krav, fx i forhold til sprog. I stedet har borgerne været igennem en indledende castingrunde med fokus på kort introduktion, forventningsafstemning og korte interview, så de enkelte kunne tage stilling til, om de ville gå videre og deltage i det opkvalificerende praktikforløb.

Selve praktikforløbet har taget afsæt i et målrettet træningsforløb, og forskellige redskaber bliver brugt i dialogen med borgerene for at skabe et motiverende forløb.

”Vi har taget udgangspunkt i os selv. Hvad har vi behov for? Så har vi kridtet en helt konkret træningsbane op: Det er de her kompetencer, vi skal bruge. Vi har også formidlet stillingen som en video i stedet for kun skriftlig formidling. Det giver et indblik i, hvordan en dag ser ud, hvis du får den her stilling. Det har vi fået positivt respons på – at vi møder dem, hvor de er,”  siger Mireille Jakobsen.

Praktiske og personlige udfordringer overvundet ved hjælp af  mentorer

Gennem forløbet har der været tilknyttet et fast mentorkorps. Borgerne har fået assistance til både praktiske og personlige udfordringer, så fokus kunne være på at få de færdigheder, det kræver at få et job i branchen.

”Vi har haft flere mentorfunktioner: faglige mentorer med fokus på ”on the job training” - Hvordan pudser du et spejl? - og eksterne mentorer, der tog sig af al kontakt til kommune og sagsbehandlere og løbende opfølgning hos borgerne. Endelig har vi haft en intern mentor, Alan Moussa, som har været en vigtig brik,” fortæller Mireille og forklarer hans vigtige funktion:

”Han taler otte sprog – og sproget er en kæmpe udfordring i forhold til at forstå og undgå misforståelser Han har derfor en tolkefunktion, men også en ”holden i hånden”- funktion. Han kan tidligt i processen afklare, hvad der kan være af udfordringer og er god til at skabe motivation og fællesskab.”

Alle kan lære – motivationen opstår i fællesskabet

Udgangspunktet hos BC Hospitality er klart: Alle kan lære – det vigtigste er, at lysten og motivationen er der. Og her er følelsen af fællesskab en vigtig faktor, ifølge Mireille Jackobsen.

”Vi oplever, at hvis der opstår et fællesskab, så er motivationen der også. Vi kunne se, at deres fravær faldt, jo længere frem i processen vi kom. Jo stærkere deres relationer bliver, jo mere motiverede bliver de. Selv på tværs af sprog. Hvis de samtidig erfarer, at ”Hvis jeg kan lave de konkrete opgaver, okav, så har jeg en chance” – så går de ind i det med en helt anden motivation.”

Parallelt med praktikforløbet har deltagerne modtaget sprogundervisning 2 gange om ugen, ligesom de har deltaget på AMU-kurser med tolk.

Projektet ’Sammen om virksomhedsrettet integration’ er støttet af Region Hovedstaden. Vil du vide mere om indsatsen, er du velkommen til at kontakte, Jes Vissing Tiedemann, projektkonsulent i Foreningen Nydansker.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.