Ny mentorindsats for FGU-elever med flygtningebaggrund

Mange unge med flygtningebaggrund kæmper med bekymringer og ensomhed – selv efter flere år i Danmark. Det viser en undersøgelse foretaget af Foreningen Nydansker, der nu starter et nyt mentorprojekt målrettet FGU-elever med dansk som andetsprog. Det Obelske Familiefond støtter projektet med 1.800.000 kr.

På den forberedende grunduddannelse (FGU) har en stor del af eleverne dansk som andetsprog og har behov for at styrke deres danskkompetencer, før de kan gå videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Denne gruppe elever har typisk flygtningebaggrund og har kun boet i Danmark i få år. En ny interviewundersøgelse foretaget af Foreningen Nydansker viser, at mange af eleverne har traumer eller andre psykiske udfordringer og generelt er præget af den usikkerhed, som er forbundet med nye systemer og manglende netværk at støtte sig til. Gennem Foreningen Nydanskers samtaler med unge i målgruppen, viser det sig også, at de ofte går alene med bekymringer og har svært ved at bede om hjælp:

“Lad os sige, at jeg har hårde tider, så prøver jeg altid at smile til folk, for at de ikke skal vide, at jeg har nogle hårde dage (...) Hvis jeg har brug for hjælp, så vil jeg vælge at hjælpe mig selv” fortæller en ung FGU-elev, der har deltaget i interviewundersøgelsen.

Eleverne får støtte af vejledere og lærere på FGU, men ressourcerne er knappe og det kan være vanskeligt at få tid til fx at hjælpe en elev med at forstå breve fra det offentlige, booke tid til lægen eller komme godt i gang med en fritidsinteresse, der kan give et større socialt netværk.

Frivillige giver selvtillid og håb for fremtiden

De kommende fire år vil Foreningen Nydansker derfor udvikle, afprøve og forankre en mentorindsats, som skal støtte unge med flygtningebaggrund til bedre trivsel og hverdagsmestring. Projektleder og seniorkonsulent i Foreningen Nydansker Sofie Havn Jensen håber, at de frivillige mentorer kan supplere aktiviteterne på FGU og give de unge tro på egne muligheder og evner:

”Vi har set i et tidligere mentorprojekt, at unge med flygtningebaggrund kan have særlig stor glæde af en fortrolig voksen, som kan vejlede om stort og småt, og først og fremmest kan sætte fokus på de unges evner og give dem håb for fremtiden,” fortæller hun.

På FGU Nordsjælland, der sammen med FGU Nord og FGU Nordvestsjælland deltager i projektet, ser man frem til samarbejdet med de frivillige mentorer. Lisbeth Meede, skoleleder ved FGU Nordsjælland, tror at netop frivilligheden spiller en afgørende rolle:

”Mange af vores elever er kommet hertil som uledsagede flygtningebørn, og de mangler et netværk og hjælp til at træne det danske sprog samt nogle voksne forbilleder, som kan hjælpe dem med at afprøve deres drømme. Vejledere og lærere gør en kæmpe indsats i rammerne af skolen, men en frivillig erhvervsmentor vil have en helt anden tilgang. De unge vil forhåbentlig opleve en person, som i sin fritid vil gøre noget særligt for dem, og det tror jeg på vil være en afgørende forskel for den unge.”

Med projektet vil der blive rekrutteret og uddannet 60 mentorer og 90 mentorforløb vil blive sat i gang. De frivillige tager udgangspunkt i den enkelte unge og over en periode på minimum seks måneder mødes mentor og mentee omkring konkrete udfordringer, som den unge ønsker støtte til.

Fokus på trivsel og fællesskaber

Det Obelske Familiefond har givet en millionbevilling til projektet og ser et behov for netop denne type projekter, der gør en indsats for unges mentale sundhed:

”Foreningen Nydansker har solid erfaring med konkrete indsatser for netop denne gruppe af særligt udsatte unge mennesker. Foreningen går grundigt og kompetent til værks, og vi glæder os over at kunne bidrage til en mentorindsats, som er godt forankret på uddannelsesstederne og har fokus på de fællesskaber, som er så vigtige for de unges trivsel.” udtaler direktør, John Amund Tønnes.

Der er tale om et udviklingsprojekt, som også har til formål at kaste bedre lys over målgruppen af FGU-elever med dansk som andetsprog og vise veje til at inddrage frivillige i aktiviteterne på FGU. For at sikre fagligheden i indsatsen bistår Sprog i Fokus og Playful Social med henholdsvis ekspertise i dansk som andetsprog og i frivillige mentorindsatser.

Kort om projektet

Projektet 'Bedre trivsel for FGU-elever med dansk som andetsprog' er opstartet i efteråret 2021 og løber frem til sommeren 2025. Første aktivitet har været en forundersøgelse af målgruppens behov samt mentorernes kompetencer. pdf Den kan læses her. (1.75 MB)

90 unge i målgruppen forventes at få en mentor i løbet af projektperioden. Samtidig overleveres metoder til frivilligpleje og facilitering af mentorforløb til medarbejdere på FGU, så mentorindsatsen kan forankres på FGU og fortsætte efter endt projektperiode.

Projektet er støttet med 1,8 mio kr. af Det Obelske Familiefond. Foreningen Nydansker leder indsatsen, som udføres i samarbejde med FGU Nord, FGU Nordsjælland og FGU Nordvestsjælland samt Sprog i Fokus og Playful Social.

Er du interesseret i at høre mere om projektet, kan du kontakte seniorkonsulent i Foreningen Nydansker, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.