Gratis mentortilbud til medfølgende ægtefæller

Fastholdelse af internationale medarbejdere er en vigtig dagsorden for mange danske virksomheder. En vigtig brik heri er medfølgende ægtefæller og deres mulighed for at falde godt til og forfølge deres karriereveje. For virksomheder i Region Hovedstaden er der særlig hjælp at hente i form af et gratis og erhvervsrettet mentortilbud til medfølgende ægtefæller i det såkaldte ’Copenhagen Career Program’.

Læs mere ...

Godt nyt for dansk erhvervsliv: Flygtninge i beskæftigelse bevarer opholdstilladelse

”Flygtninge, der har været i beskæftigelse i Danmark i to år, kan få mulighed for at blive, mens de er i beskæftigelse,” lyder det i aftalepapiret fra den nye regering. Foreningen Nydansker har foråret igennem arbejdet for, at den nye regering anerkender, at dansk erhvervsliv ikke kan erstatte den arbejdskraftressource, som udenlandsk arbejdskraft udgør - herunder også flygtninge. Hent det nye aftalepapir her

Læs mere ...

Branchepakker får flygtningekvinder i job

I Egedal Kommune har de succes med at få flygtningekvinder i arbejde. 11 ud af 40 kvinder er blevet selvforsørgende, mens yderligere 5 er i job med løntilskud og har udsigt til ordinært job. Implementering af konceptet 'Branchepakker' i samarbejde med Foreningen Nydansker er en vigtig del af forklaringen på succesen.

Læs mere ...

Succes med at rykke ikke-vestlige kvinder mod uddannelse og job

En ny beskæftigelsesrettet indsats kaldet ’LIFT’ har succes med at rykke flygtninge- og indvandrerkvinder mod beskæftigelse. Ved hjælp af frivillige mentorer har foreløbigt 3 kvinder påbegyndt uddannelse, og 5 er kommet i job ud af 16 deltagere. Set i forhold til målgruppens udfordringer, og hvor længe de har stået uden for arbejdsmarkedet, er det et bemærkelsesværdigt resultat.

Læs mere ...

Talenter som Tariq har brug for, at virksomheder åbner døre

Tariq er en af de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de senere år. Han læser ’Pharmaceutical Design and Engineering’ på DTU. Det gør han, fordi han drømmer om at bidrage til udvikling af ny og billigere medicin til brugerne. Med hjælp fra et nyt program for flygtningestuderende er målet nu at få erfaring på det danske arbejdsmarked via et studiejob.  

Læs mere ...

Mentorindsats for sårbare unge kvinder leverer resultater

Hvad kan rykke sårbare unge i den rigtige retning mod uddannelse og job? Det har mentorindsatsen ’PIFT’ fundet svar på med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, til psykisk sårbare unge kvinder. En ny evaluering fra analysevirksomheden Social Respons fremhæver markant øget trivsel og fornyet handlekraft hos de involverede.

Læs mere ...

Khawla fandt sin vej med hjælp fra en frivillig erhvervsmentor

I 2014 flygtede Khawla al Hasin fra Syrien til Danmark. Hun er en af de 245 nydanskere, som har indgået i et mentorforløb i regi af Foreningen Nydanskers beskæftigelsesrettede mentorindsats ’Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere’. Med hjælp fra sin mentor Tove Bentsen fik hun for alvor hul på drømmen om uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere ...

Carlsbergs sociale ansvarlighed tiltrækker ufaglærte unge

I dag åbner Carlsbergs bryggeri i Fredericia dørene op for tredje gang for en gruppe ufaglærte unge i samarbejde med Foreningen Nydansker. Formålet er at inspirere og motivere flere ufaglærte unge til at vælge og påbegynde en uddannelse. Carlsbergs medlemskab hos Foreningen Nydansker giver virksomheden mulighed for at udøve corporate volunteering, og det vækker begejstring både blandt de unge og Carlsbergs ansatte.

Læs mere ...

Foreningen Nydanskers bidrag til FN's verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015. Målene skal frem til 2030 sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Foreningen nydansker bidrager via en række indsatser til flere af de 17 verdensmål, der er opstillet. Her er udvalgte mål fremhævet med eksempler på nogle af de indsatser, der støtter op om dem.

Læs mere ...

Effektrapport 2018

Foreningen Nydansker arbejder for at løfte flere i arbejde og bringe mangfoldighed positivt i spil. I en ny ’Effektrapport 2018’ ser vi nærmere på de resultater, vores organisation har skabt i 2018, og hvilken værdi det afføder for de mennesker det handler om og det omgivende samfund. Du kan hente 'Effektrapport 2018' her.

Læs mere ...

Mentorindsats vil øge flygtninge- og indvandrerkvinders jobmuligheder

Andelen af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, i aldersgruppen 25-64 år, som ikke er i beskæftigelse, er i dag 53 pct., mens det gælder for 26 pct. af etnisk danske kvinder. Selv om viljen til at komme i arbejde ofte er stor, udgør kulturelle og sociale barrierer, manglende netværk og kendskab til det danske arbejdsmarked centrale benspænd. Det forhold vil en ny mentorindsats under navnet ’LIFT’ gerne lave om på.

Læs mere ...

Fra flygtning til faglært

Uddannelse af flygtninge kan afhjælpe virksomheders behov for faglært arbejdskraft. Hvordan det kan ske, bidrager en ny kortlægningsundersøgelse, foretaget af Foreningen Nydansker, med svar på. Et tæt samarbejde med erhvervslivet og gradvis opkvalificering er en del af opskriften til at forenkle vejen fra flygtning til faglært.

Læs mere ...

Virksomheder investerer i fremtidens medarbejdere

Industrien mangler kvalificeret arbejdskraft, og flygtninge udgør en uudnyttet ressource. Det er motivationen for, at vaskeriet midtVask og fem andre produktionsvirksomheder i det midtjyske uddanner flygtninge og familiesammenførte til industrioperatører.

Læs mere ...

Student Job Program for Refugees

Internationale studerende er en værdifuld ressource i dansk erhvervsliv. Heriblandt er også studerende med flygtningebaggrund, og for at øge deres chancer for at etablere en karrierevej i Danmark, har Foreningen Nydansker søsat et nyt initiativ med fokus på at få flere i studiejob i en række større danske virksomheder.

Læs mere ...

Supermangfoldighed som redskab i kampen om talenter

Mangel på arbejdskraft er igen kommet højt på dagsordenen i danske virksomheder. Ny forskning fra CBS og ISS Danmark viser, at ’supermangfoldighed’ kan være et effektivt redskab i kampen om talenterne. Foreningen Nydansker inviterer til fyraftensarrangement, hvor du kan møde Danmarks førende forsker i mangfoldighed. 

Læs mere ...

Konference: Fra flygtning til faglært

En stor andel af de flygtninge og familiesammenførte, som bosætter sig i de nordiske lande har ingen eller begrænsede overførbare kvalifikationer med sig. Samtidig deler de nordiske lande en udfordring med stigende mangel på faglærte inden for en række brancher. Konference den 10. december sætter fokus på såvel udfordringer som muligheder.

Læs mere ...

Lokale erhvervsfolk hjælper flygtninge i arbejde

Mange af de flygtninge, som i de seneste år er kommet til Danmark, har uddannelse og et arbejdsliv med i bagagen. Hvad de ikke har med sig er netværk og viden om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, som ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Derfor har Aarhus Kommune takket ja til at få matchet flygtninge med lokale erhvervsfolk i mentorforløb. 

Læs mere ...

Mentorer hjælper sårbare unge kvinder på vej

Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Mentorindsatsen ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater. I Odder Kommune er samarbejdet med civilsamfundet blevet et vigtigt supplement til kommunens værktøjskasse.

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.