Virksomheder åbner døre for højtuddannede flygtninge 

Flere store danske virksomheder har inviteret medarbejdere til at bruge en del af arbejdstiden som frivillige mentorer for højtuddannede flygtninge. De indgår i et mentorprogram, der skal understøtte, at flere flygtninge får fodfæste på det danske arbejdsmarked. Den mulighed har blandt andet Gribskov Kommune grebet ved at henvise borgere til mentorforløb. Resultatet er, at flere af kommunens flygtninge er rykket fra ledighed til selvforsørgelse.

Læs mere ...

Mentorer hjælper udsatte unge i uddannelse og arbejde

Via mentorordningen ’Bryd unges ledighed NU!’ bliver udsatte unge matchet med en lokal, frivillig erhvervsmentor, som kan hjælpe med afklaring, motivation, netværk, CV, ansøgninger, jobsamtaler og dele sine erfaringer. Erhvervsmentorerne bidrager i en en-til-en relation til at identificere de unges styrker og støtte dem på vejen mod et arbejdsliv, lyder det fra Hillerød Kommune.

Læs mere ...

Internationale studerende bliver til værdifuld arbejdskraft

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver og bringer deres kompetencer i spil i Danmark efter endt uddannelse, bliver de studerende koblet med en personlig mentor i ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job.

Læs mere ...

Frivillige kan noget særligt


Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Foreningen Nydanskers mentorindsats ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne støttepersoner, fundet en nøgle til at skabe mærkbare resultater.

Læs mere ...

Kulturværter efterlyses

 

Er du interesseret i andre kulturer? Vil du gerne møde folk fra hele verden? Kunne du tænke dig at byde en nytilkommen københavner velkommen? Så læs mere om kulturværtsprogrammet, som Foreningen Nydansker driver i samarbejde med Københavns Kommune.

Læs mere ...

Ørsted hjælper internationale jobsøgende i arbejde


Energiselskabet Ørsted er en af frontløbervirksomhederne, når det gælder hjælp til internationale jobsøgende. Virksomheden har i samarbejde med Foreningen Nydansker blandt andet drevet et praktikprogram, hvor talentfulde flygtninge kan bruge deres kompetencer på virksomheden, samtidig med at de bliver hjulpet videre i livet i Danmark.

Læs mere ...

Få sat tal på virksomhedens sociale ansvar


Hvor stor værdi skaber det for samfundet, når en virksomhed ansætter en langtidsledig eller en flygtning? Med værktøjet ’Den Sociale Beregner’ kan din virksomhed på en simpel måde beregne samfundsværdien af jeres sociale ansvar. Hør om erfaringerne med at sætte tal på indsatsen hos De Forenede Dampvaskerier. 

Læs mere ...

Nyt kursustilbud: Interkulturel kompetence

Møder med borgere, medarbejdere og kolleger med en anden kulturel baggrund end dansk kan give anledning til misforståelser og uklarheder. Det kan betyde dårligere opgaveløsning, men også samarbejdsvanskeligheder og i værste fald konflikter. Foreningen Nydansker tilbyder kurser, hvor medarbejdere lærer om kulturmøder og får konkrete værktøjer til at fremme et godt samarbejde og gøre mangfoldigheden til en styrke.

Læs mere ...

Ny mentorindsats for 13-17-årige

En ny mentorindsats under navnet ’Erhvervsvenner’ skal styrke unges overgang til uddannelse og job. Faxe Kommune er som den første klar til at gøre brug af ordningen, der bliver varetaget af Foreningen Nydansker. Frivillige mentorer med overskud, engagement, stabilitet og en vis robusthed er nøglen til at skabe resultater.

Læs mere ...

IGU-indsats for flygtningekvinder er rentabel

Det er en gevinst for den kommunale økonomi, hvis flygtninge og familiesammenførte hurtigt finder beskæftigelse i stedet for at modtage offentlig forsørgelse. Foreningen Nydansker har et målrettet bud på, hvordan kommuner via en IGU-indsats kan løfte flygtningekvinder væk fra integrationsydelse og opnå en besparelse på cirka 90.000 kr. per borger.

Læs mere ...

Byd en flygtning velkommen på din arbejdsplads

Der er gode råd at hente, hvis du overvejer, hvordan din virksomhed kan bidrage til integration af flygtninge. En ny guide præsenterer konkrete eksempler på CSR-modeller, som gør det muligt for din virksomhed at tage højtuddannede flygtninge ind i et praktikforløb eller i en studenterstilling og sikre en god velkomst.

Læs mere ...

Medlemmer skaber værdi

Foreningen Nydansker har over 100 private og offentlige medlemsvirksomheder. Men hvad er det, et medlemsskab af Foreningen Nydansker kan bidrage til? Det har en række af foreningens medlemmer sat ord på i nyt videoklip. Nøgleord er ’samfundsmæssigt ansvar’ og ’resultatorienterede partnerskaber’.

Læs mere ...

Kulturmøder på arbejdspladsen

En ny ’Højtidskalender’ er klar til at sætte fokus på ikke blot de kristne, men en mangfoldighed af højtider i 2018. Kalenderen skal samtidig sætte skub i debatten om kulturmøder og uskrevne regler på danske arbejdspladser.

Læs mere ...

Mentorskab i praksis

Hvad er det egentlig, en mentorordning som ’Bryd unges ledighed NU!’ kan bidrage med? Hvordan er det helt konkret, at virksomheder og frivillige i mentornetværket kan være med til at gøre en forskel? Det har vi samlet en række inspirerende og rørende eksempler på i hæftet ’Mentorskab i praksis’.

Læs mere ...

Hvordan fastholder vi internationale studerende?

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver i Danmark efter endt uddannelse, leverer Foreningen Nydansker mentorer til ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job i Danmark.

Læs mere ...

Europcar inviterer ledige unge ind

Torsdag formiddag den 28. September åbner Europcar på gammel kongevej i København dørene op for en gruppe af udsatte ledige unge for at give dem et unikt indblik i virksomheden. Målet er at inspirere de unge til de mange jobmuligheder, der eksisterer i en stor international virksomhed, og at uddannelsesvejen ikke behøver at være lang for at få et spændende job.

Læs mere ...

Ny app fremmer hverdagsintegration

Succesfuld integration kan opnås gennem gensidige relationer mellem gamle og nye borgere i lokalsamfundet. Derfor er BL – Danmarks Almene Boliger og Foreningen Nydansker gået sammen om app’en ’Velkommen’, som opfordrer beboere og ansatte i de almene boligområder til at tage godt imod nyankomne flygtninge.

Læs mere ...

Jobindex tager ansvar for integrationen

På ’Integrationsjob.dk’ kan virksomheder gratis slå en IGU-stilling op eller søge direkte efter personer, der ønsker at påbegynde et IGU-forløb.  Jobportalen er udviklet af Jobindex og er et eksempel på, hvordan erhvervslivet byder ind med konkrete løsninger til integrationsindsatsen.

Læs mere ...

IGU er første skridt mod drømmejobbet

Hos Lederne har de ansat en IGU-elev. Sara er flygtning fra Afghanistan, og gennem IGU-stillingen hos Lederne gør hun sig erfaringer med det danske arbejdsmarked, forbedrer sine danskkundskaber og får opkvalificerende voksenundervisning. Drømmen er at blive jurist.

Læs mere ...

Event og guide inspirerer til programmer for flygtninge

Mange interesserede deltagere var mødt op til arrangementet i Bagsværd. Her bydes de velkommen af Public Affairs Officer, Daniel Ernst, fra Den Amerikanske Ambassade.

Novo Nordisk var i slutningen af april værter for en workshop om praktik- og mentorprogrammer for flygtninge. Deltagerne fik inspiration til at starte programmer op i egne virksomheder og blev præsenteret for en praktisk og overskuelig how-to-guide til at iværksætte sådanne indsatser skridt for skridt. 

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.