IGU-indsats for flygtningekvinder er rentabel

Det er en gevinst for den kommunale økonomi, hvis flygtninge og familiesammenførte hurtigt finder beskæftigelse i stedet for at modtage offentlig forsørgelse. Foreningen Nydansker har et målrettet bud på, hvordan kommuner via en IGU-indsats kan løfte flygtningekvinder væk fra integrationsydelse og opnå en besparelse på cirka 90.000 kr. per borger.

Læs mere ...

Byd en flygtning velkommen på din arbejdsplads

Der er gode råd at hente, hvis du overvejer, hvordan din virksomhed kan bidrage til integration af flygtninge. En ny guide præsenterer konkrete eksempler på CSR-modeller, som gør det muligt for din virksomhed at tage højtuddannede flygtninge ind i et praktikforløb eller i en studenterstilling og sikre en god velkomst.

Læs mere ...

Medlemmer skaber værdi

Foreningen Nydansker har over 100 private og offentlige medlemsvirksomheder. Men hvad er det, et medlemsskab af Foreningen Nydansker kan bidrage til? Det har en række af foreningens medlemmer sat ord på i nyt videoklip. Nøgleord er ’samfundsmæssigt ansvar’ og ’resultatorienterede partnerskaber’.

Læs mere ...

Kulturmøder på arbejdspladsen

En ny ’Højtidskalender’ er klar til at sætte fokus på ikke blot de kristne, men en mangfoldighed af højtider i 2018. Kalenderen skal samtidig sætte skub i debatten om kulturmøder og uskrevne regler på danske arbejdspladser.

Læs mere ...

Mentorskab i praksis

Hvad er det egentlig, en mentorordning som ’Bryd unges ledighed NU!’ kan bidrage med? Hvordan er det helt konkret, at virksomheder og frivillige i mentornetværket kan være med til at gøre en forskel? Det har vi samlet en række inspirerende og rørende eksempler på i hæftet ’Mentorskab i praksis’.

Læs mere ...

Hvordan fastholder vi internationale studerende?

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver i Danmark efter endt uddannelse, leverer Foreningen Nydansker mentorer til ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job i Danmark.

Læs mere ...

Europcar inviterer ledige unge ind

Torsdag formiddag den 28. September åbner Europcar på gammel kongevej i København dørene op for en gruppe af udsatte ledige unge for at give dem et unikt indblik i virksomheden. Målet er at inspirere de unge til de mange jobmuligheder, der eksisterer i en stor international virksomhed, og at uddannelsesvejen ikke behøver at være lang for at få et spændende job.

Læs mere ...

Ny app fremmer hverdagsintegration

Succesfuld integration kan opnås gennem gensidige relationer mellem gamle og nye borgere i lokalsamfundet. Derfor er BL – Danmarks Almene Boliger og Foreningen Nydansker gået sammen om app’en ’Velkommen’, som opfordrer beboere og ansatte i de almene boligområder til at tage godt imod nyankomne flygtninge.

Læs mere ...

Jobindex tager ansvar for integrationen

På ’Integrationsjob.dk’ kan virksomheder gratis slå en IGU-stilling op eller søge direkte efter personer, der ønsker at påbegynde et IGU-forløb.  Jobportalen er udviklet af Jobindex og er et eksempel på, hvordan erhvervslivet byder ind med konkrete løsninger til integrationsindsatsen.

Læs mere ...

IGU er første skridt mod drømmejobbet

Hos Lederne har de ansat en IGU-elev. Sara er flygtning fra Afghanistan, og gennem IGU-stillingen hos Lederne gør hun sig erfaringer med det danske arbejdsmarked, forbedrer sine danskkundskaber og får opkvalificerende voksenundervisning. Drømmen er at blive jurist.

Læs mere ...

Event og guide inspirerer til programmer for flygtninge

Mange interesserede deltagere var mødt op til arrangementet i Bagsværd. Her bydes de velkommen af Public Affairs Officer, Daniel Ernst, fra Den Amerikanske Ambassade.

Novo Nordisk var i slutningen af april værter for en workshop om praktik- og mentorprogrammer for flygtninge. Deltagerne fik inspiration til at starte programmer op i egne virksomheder og blev præsenteret for en praktisk og overskuelig how-to-guide til at iværksætte sådanne indsatser skridt for skridt. 

Læs mere ...

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse”

Syriske Rania Al Dairi er en af de flygtninge, som har deltaget i Novo Nordisk’ mentor- og praktikprogrammer. Her fortæller hun med egne ord om sine oplevelser og udbytte af forløbet. Beretningen er venligst udlånt af Novo Nordisk og blev oprindeligt trykt i virksomhedens personaleblad ’People’ i marts i år. Rania er siden da blevet ansat i Novo Nordisk som Clinical Trial Administrator.  

Læs mere ...

Novo Nordisk baner flygtninges vej til arbejdsmarkedet

Novo Nordisk arbejder sammen med Foreningen Nydansker for at hjælpe højtuddannede flygtninge tættere på job i Danmark. Det gør de gennem to konkrete projekter: Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme og Novo Nordisk Refugee Internship Programme. Fælles for projekterne er en vision om, at de skal skabe de bedste muligheder for, at de involverede flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Læs mere ...

Tag godt imod jeres IGU-elev

Foreningen Nydansker inviterer arbejdsgivere, kolleger og mentorer til IGU-elever til at deltage i et netværk, hvor vi kan dele erfaringer med IGU-ordningen og med at have en kollega, som har flygtningebaggrund.

Læs mere ...

Hoteldirektør ser potentiale i ledige unge

Der er stor opbakning fra erhvervslivet, når lokale unge skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder bidrager på forskellig vis til mentorinitiativet ’Bryd Unges Ledighed NU!’. Et eksempel på dette er Comwell Hotel i Køge, der i februar lagde hus til en bootcamp for ledige, udsatte unge. Det gav værdi for både hotellet og de unge.

Læs mere ...

Nyt mentorsamarbejde mellem Foreningen Nydansker, FIU-Ligestilling og AOF 

I mentorprojektet ”Gør en forskel for en flygtning” samarbejder FIU-ligestilling, AOF sprogcentre og Foreningen Nydansker om at hjælpe 240 flygtninge nærmere beskæftigelse. FIU-ligestilling (et partnerskab af fagforbundene 3F, Dansk Metal og Serviceforbundet under Landsorganisationen LO) vil samle et erhvervsmentorkorps bestående af 240 LO-medlemmer og -tillidsrepræsentanter, der skal hjælpe nyankomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Læs mere ...

Mentorforløb er gensidig læring

9 medarbejdere fra Novozymes har meldt sig som frivillige mentorer for højtuddannede internationale borger som resultat af et samarbejde mellem Novozymes og Erhvervsmentorkorpset. Mentorforløbets primære formål er at hjælpe mentee med sin jobsøgning, men for mentor og mentee er relationen til gensidig gavn, hvor de begge udvikler sig professionelt og personligt.

Læs mere ...

Få gavn af IGU

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, kan være et velfungerende forløb til gavn for både borger og virksomhed. Men det kræver målrettet samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Her gives et kort oprids af ordningen og væsentlige opmærksomhedspunkter i brugen af IGU.

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.