”Det var en drøm, der gik i opfyldelse”

Syriske Rania Al Dairi er en af de flygtninge, som har deltaget i Novo Nordisk’ mentor- og praktikprogrammer. Her fortæller hun med egne ord om sine oplevelser og udbytte af forløbet. Beretningen er venligst udlånt af Novo Nordisk og blev oprindeligt trykt i virksomhedens personaleblad ’People’ i marts i år. Rania er siden da blevet ansat i Novo Nordisk som Clinical Trial Administrator.  

Læs mere ...

Novo Nordisk baner flygtninges vej til arbejdsmarkedet

Novo Nordisk arbejder sammen med Foreningen Nydansker for at hjælpe højtuddannede flygtninge tættere på job i Danmark. Det gør de gennem to konkrete projekter: Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme og Novo Nordisk Refugee Internship Programme. Fælles for projekterne er en vision om, at de skal skabe de bedste muligheder for, at de involverede flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Læs mere ...

Tag godt imod jeres IGU-elev

Foreningen Nydansker inviterer arbejdsgivere, kolleger og mentorer til IGU-elever til at deltage i et netværk, hvor vi kan dele erfaringer med IGU-ordningen og med at have en kollega, som har flygtningebaggrund.

Læs mere ...

Hoteldirektør ser potentiale i ledige unge

Der er stor opbakning fra erhvervslivet, når lokale unge skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder bidrager på forskellig vis til mentorinitiativet ’Bryd Unges Ledighed NU!’. Et eksempel på dette er Comwell Hotel i Køge, der i februar lagde hus til en bootcamp for ledige, udsatte unge. Det gav værdi for både hotellet og de unge.

Læs mere ...

Nyt mentorsamarbejde mellem Foreningen Nydansker, FIU-Ligestilling og AOF 

I mentorprojektet ”Gør en forskel for en flygtning” samarbejder FIU-ligestilling, AOF sprogcentre og Foreningen Nydansker om at hjælpe 240 flygtninge nærmere beskæftigelse. FIU-ligestilling (et partnerskab af fagforbundene 3F, Dansk Metal og Serviceforbundet under Landsorganisationen LO) vil samle et erhvervsmentorkorps bestående af 240 LO-medlemmer og -tillidsrepræsentanter, der skal hjælpe nyankomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Læs mere ...

Mentorforløb er gensidig læring

9 medarbejdere fra Novozymes har meldt sig som frivillige mentorer for højtuddannede internationale borger som resultat af et samarbejde mellem Novozymes og Erhvervsmentorkorpset. Mentorforløbets primære formål er at hjælpe mentee med sin jobsøgning, men for mentor og mentee er relationen til gensidig gavn, hvor de begge udvikler sig professionelt og personligt.

Læs mere ...

Få gavn af IGU

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, kan være et velfungerende forløb til gavn for både borger og virksomhed. Men det kræver målrettet samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Her gives et kort oprids af ordningen og væsentlige opmærksomhedspunkter i brugen af IGU.

Læs mere ...

Evaluering: 'Bryd unges ledighed NU!' fastholder udsatte unge i beskæftigelse

Branchekendskab og netværk. Det er nøgleordene i Foreningen Nydanskers erhvervsmentorordning ’Bryd Unges Ledighed NU!’. Ordningen er målrettet udsatte unge, der står uden for arbejdsmarkedet.

En ny evaluering af langtidseffekterne på landsplan, foretaget af Als Research, viser imponerende resultater: 62% af de unge, som er kommet i beskæftigelse under mentorforløbet, er fortsat i beskæftigelse minimum et år efter forløbets afslutning.

Læs mere ...

Bryd unges ledighed NU! vinder Fællesskabsprisen 2016

Foreningen Nydanskers mentorordning Bryd Unges Ledighed Nu er vinder af Fællesskabsprisen 2016. Prisen er en hyldest til de mange helt almindelige danskere, der hver dag gennem deres arbejde og frivillige engagement gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet og får vores samfund til at glide.

Læs mere ...

Evaluering: Sårbare unge kvinder rykker sig med en mentor fra PIFT

Ny evaluering viser, at deltagelse i mentorforløb via initiativet PIFT har en positiv indvirkning på sårbare unge kvinders liv. Det giver større selvtillid, tro på egne evner og en bedre hverdag. Mentorerne har også hjulpet målgruppen med afklaring og støtte i forhold til uddannelse og arbejde.

Læs mere ...

Case: Den syriske tandlæge Mohamad Shadi får bragt sine kompetencer i spil

Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, der siden efteråret har samarbejdet med Foreningen Nydansker om den frivilligt baserede erhvervsmentorordningen ’Hjælp en flygtning NU!’. Det har gjort en meget konkret forskel for blandt andre 43-årige Mohamad Shadi, der er uddannet tandlæge og har over 20 års erfaring fra Syrien. Mohamad har gennem sit mentorforløb med tandlæge og klinikejer Sven Thyø fået indsigt i dansk tandpleje. Nu kan han se frem til at skulle undersøge og behandle flygtningefamilier under Svens supervision.

Læs mere ...

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.