Signes mentor gav hende selvtillid og mod på uddannelse

”Jeg føler egentlig, at mit liv giver mere mening, fordi jeg har fundet den hjælp, jeg havde brug for som en vejleder og lærer ikke har kunnet give mig. Det betyder meget for mig at have en mentor. Det har givet mig lysten til at skulle i gang med en uddannelse.” (Signe, 20 år) 

Projektet Bryd Unges Ledighed matcher FGU-elever med frivillige erhvervsmentorer, med det formål at hjælpe den unge videre i uddannelse og job gennem sparring og branchespecifik viden. Hidtil har projektet matchet 100 unge med forskellige frivillige erhvervsmentorer og tilmeldingerne vælter fortsat ind. En af de mange matchede er Signe, der overvejede at blive blomsterdekoratør, og havde brug for en mentor, som kunne hjælpe hende med at styrke hendes selvtillid og håndtering af jobsamtaler.

”Vi har brugt tid på at tale om, hvad der motiverer og driver Signe i forhold til uddannelse, fremtidsdrømme med videre. Og vi har brugt tid på at sætte ord på det. Generelt har vi haft nogle gode og afklarende snakke for at sikre, at Signe vælger den rigtige vej.” (Alex, erhvervsmentor)

Signe blev matchet med erhvervsmentor Alex, der er kommerciel direktør og kan bidrage til Signes afklaring i forhold til uddannelse, optimere og målrette ansøgninger og CV samt forberede og træne jobsamtaler. Ret hurtigt fandt Alex redskaber frem til at arbejde med Signes motivation og selvtillid. Undervejs blev Signe uddannelsesafklaret og fandt ud af, at hun gerne vil starte på SOSU H-uddannelsen.

”Jeg vil sige, at da jeg møder Signe, er hun splittet i forhold til, hvad hun vil og kan fremadrettet med uddannelse og job. Gennem vores samtaler og egne refleksioner, finder hun relativt hurtigt ud af, at hun faktisk kan mere end hun tror - og hun finder afklaring i forhold til at ville tage en SOSU-uddannelse. Faktisk får Signe så meget blod på tanden, at hun allerede tænker på muligheden for, på et senere tidspunkt, at videreuddanne sig” (Alex, erhvervsmentor).

Forløbet blev hele tiden tilpasset Signes behov, men Alex sørger for at holde det i gang og sikre, at de altid havde en aftale om næste møde. I begyndelsen kunne det være en gang om ugen og senere med 2-3 ugers mellemrum. Derudover fik Signe nogle små opgaver med hjem, hvilket var med til at opbygge gode vaner og selvtillid. Alex, der har været erhvervsmentor for unge før, oplever, at der ofte ikke skal ret meget til før den unge oplever en positiv forandring og følelsen af at kunne nå mere.

Mod afslutningen på forløbet var Signe og Alex begge glade for erhvervsmentorforløbet, der resulterede i, at Signe styrkede selvtilliden væsentligt, fik en meget bedre energi og en struktureret hverdag. Alex finder ligeledes motivation i at kunne støtte og hjælpe Signe og andre unge mennesker.

”Folk omkring mig har også kunne mærke på mig, at det har hjulpet mig at have fået en mentor. Jeg er blevet gladere og ved, hvad jeg gerne vil.” (Signe, 20 år)

Signe er nu startet på SOSU H-uddannelsen, har fået tilbudt en elevplads, og har fortsat kontakt med sin erhvervsmentor, der gerne følger hende og giver sparring.

Billedet viser FGU-elever fra FGU Skejby, og er således ikke relateret til Signe og hendes erhvervsmentor. 

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.