Virksomheder investerer i fremtidens medarbejdere

Industrien mangler kvalificeret arbejdskraft, og flygtninge udgør en uudnyttet ressource. Det er motivationen for, at vaskeriet midtVask og fem andre produktionsvirksomheder i det midtjyske uddanner flygtninge og familiesammenførte til industrioperatører.

”Det er vigtigt med social ansvarlighed, men det er vores overbevisning, at hvis vi skal skabe bæredygtig forandring, skal det også være bundlinjen, der driver værket. Og for os er det god forretning at investere i de kvalificerede medarbejdere, vi får brug for i fremtiden. Det har også været det vindende argument for de øvrige deltagende virksomheder.”

Sådan fortæller Pernille Lundvang, chef for midtVask, om baggrunden for, at midtVask aktuelt er i fuld gang med at uddanne en gruppe af flygtninge som industrioperatører. Indsatsen udføres i samarbejde med fem andre industrivirksomheder i Midtjylland. De deler alle en udfordring med at skaffe tilstrækkelig, kvalificeret arbejdskraft og er derfor gået sammen om at etablere nye veje til at sikre fremtidens medarbejdere.

De seks virksomheder har tilsammen ansat 28 ledige flygtninge eller familiesammenførte i IGU-stillinger (Integrationsgrunduddannelsen) i 2017. Målgruppen af flygtninge og familiesammenførte er valgt, fordi den udgør en væsentlig arbejdskraftreserve, som med fordel kan bringes i spil i industrien. Samtidig giver IGU-ordningen mulighed for at give de nye medarbejdere en gradvis oplæring inklusiv den nødvendige sprogundervisning til en løn, som er højere end integrationsydelse men lavere end ordinær løn.

IGU og erhvervsuddannelse er midler til målet

IGU-forløbet for de 28 flygtninge og familiesammenførte varer ca. 1,5 år og indeholder 26 timers arbejde på virksomhederne, 4 timers målrettet danskundervisning og 7 timers AMU-kurser ugentligt. AMU-kurserne fokuserer på sikkerhed, produktionsteknikker, samarbejde og udvikling af en personlig uddannelsesplan og har til formål at forberede deltagerne på industrioperatøruddannelsen. 

”Vi forventer ikke, at alle 28 går videre i uddannelsen som industrioperatør med det samme. Det er ikke alle, som umiddelbart er klar til uddannelse; nogle vil hellere starte i ufaglærte job. I løbet af IGU’en præsenterer vi derfor alle deltagere for smagsprøver på, hvad der venter dem på uddannelsen, så de kan træffe en beslutning på et informeret grundlag. Og vi kan se, at en hel del af dem er super interesserede og glæder sig til at lære mere,”  fortæller Michael Maagaard, talent manager i midtVask.

16 af IGU-eleverne er i oktober 2018 startet på industrioperatøruddannelsen med en læreplads i deres respektive virksomheder. De elever, som i stedet fuldfører IGU-forløbet, ansættes enten ufaglært på en af virksomhederne eller hjælpes videre i andet job.

Et bredt samarbejde med virksomhederne i spidsen

MidtVask har modtaget projektmidler fra Industriens Fond til at varetage projektledelsen og understøtte de fem øvrige virksomheder både med de administrative og praktiske udfordringer, de støder på i forløbet. Ud over de seks virksomheder er regionens jobcentre, sprogudbydere samt erhvervsskolen Tradium involveret i indsatsen.

”Alle parter spiller vigtige roller, men i den her indsats har vi som arbejdsgiver sat os for bordenden og er dermed med til at definere og strukturere samarbejdet, så det passer til vores behov.” siger Michael Maagaard og opfordrer andre virksomheder til selv at tage ansvar for at skabe fremtidens kvalificerede arbejdskraft.


Fakta om indsatsen:

  • MidtVask har taget initiativ til indsatsen, som startede op i 2016. Indsatsen bygger på midtVasks erfaringer med at opkvalificere en kombination af eksisterende medarbejdere og ledige.
  • Ledige flygtninge og familiesammenførte uddannes til industrioperatører på ca. 3,5 år. Uddannelsen foregår som en kombination af IGU-forløb (1,5 år) og lønnet elevplads (2 år)
  • Udover midtVask deltager virksomhederne Grundfos, Pressalit, Systemfrugt, Kamstrup, Wavin og Hospitalsenhed Midt.
  • Der samarbejdes med erhvervsskolen Tradium, sprogskolen Lærdansk og ni kommunale jobcentre i Region Midtjylland.

 Læs den fulde artikel om midtVask-modellen i rapporten ’Fra flygtning til faglært’.

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.