• Her er du:
  • Nyheder
  • Nyt mentorsamarbejde mellem Foreningen Nydansker, FIU-Ligestilling og AOF 

Nyt mentorsamarbejde mellem Foreningen Nydansker, FIU-Ligestilling og AOF 

I mentorprojektet ”Gør en forskel for en flygtning” samarbejder FIU-ligestilling, AOF sprogcentre og Foreningen Nydansker om at hjælpe 240 flygtninge nærmere beskæftigelse. FIU-ligestilling (et partnerskab af fagforbundene 3F, Dansk Metal og Serviceforbundet under Landsorganisationen LO) vil samle et erhvervsmentorkorps bestående af 240 LO-medlemmer og -tillidsrepræsentanter, der skal hjælpe nyankomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Erhvervsmentorerne repræsenterer brancher inden for industri, rengøring og service, handel og kontor, IT, samt håndværksfag og omsorgssektoren. De kan bidrage med netværk, kendskab til specifikke brancher og dansk arbejdskultur. 

LO-mentorernes erfaring og branchekendskab sættes i spil 

Kristine Esrom Raunkjær leder ”Gør en forskel for en flygtning” på vegne af FIU-Ligestilling. Ifølge Kristine er motivationen for at engagere sig i et erhvervsmentorprojekt for flygtninge at fremme ligestilling og integration på arbejdsmarkedet såvel som i fagbevægelsen. 

”Vi ønsker, at projektet kommer til at spille en positiv rolle for flygtningenes integration på arbejdsmarkedet samt for deres integration og inklusion i fagbevægelsen. Herunder at de kommer ud i jobs med ordnede forhold, og at der bliver skabt gode relationer mellem vores tillidsvalgte og de nye flygtningekollegaer. Projektet har også en særlig opmærksomhed på at støtte flygtningekvinder i at komme ud på arbejdsmarkedet, da den nuværende situation er, at kvinderne i langt mindre grad end mændene bliver en del af arbejdsmarkedet, ” siger Kristine Esrom Raunkjær. 

Kristine påpeger desuden, at mentorerne vil komme fra brancher, som udgør en stor del af det danske arbejdsmarked og derfor rummer muligheder for, at man som flygtning kan finde praktik, job og uddannelse. De første 18 tillidsrepræsentanter har allerede meldt sig på banen, og der tegner sig et tydeligt billede af, at der er stor opbakning til mentorordningen blandt LO-medlemmerne.

AOF Sprogcentre sikrer sammenhæng mellem danskundervisning og job

Også AOF Sprogcentre deltager i projektet og har sammen med udvalgte jobcentre til opgave at henvise flygtninge til mentorordningen. Fagforbundskonsulent for AOF Sprogcentre, Uffe Pedersen, er begejstret for, at sprogskoler og erhvervsliv får mulighed for at arbejde tættere sammen. På AOFs sprogskoler vil de klæde flygtningene på til at kunne klare sproglige krav og udfordringer i forskellige jobfunktioner:

”For at integrationen af flygtningene bliver vellykket, er det vigtigt, at alle parter i integrationsprocessen bidrager – også sprogskolerne. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem sprogskolerne og virksomhederne, hvori kursisterne skal i praktik. Når vi ved, hvad der foregår i virksomhederne, kan vi nemlig sende velforberedte kursister ud i praktikkerne ved at trække eksempler fra praktikken ind i vores danskundervisning og gøre det til genstand for læring, ” lyder det fra Uffe Pedersen. 

Foreningen Nydansker, der har mange års erfaring med målgruppen og erhvervsmentorordninger, er glade for samarbejdet med FIU-ligestilling og AOF:

”Vi har store forventninger til det nye samarbejde, da vi ved, at en erhvervsmentors netværk, branchekendskab og viden om arbejdsmarkedet kan være til stor gavn for en nyankommen flygtning. Samtidig er sprog afgørende for at komme i job. Vi glæder os til at se, hvordan projektet vil udvikle sig i løbet af det næste års tid,” siger projektkoordinator i Foreningen Nydansker, Mikkel London. 

Det er Foreningen Nydanskers opgave at stå for selve driften af mentorsamarbejdet. 

Projektet har modtaget støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det startede op i december 2016 og kører frem til 31. maj 2018. Fire kommuner, Aabenraa, Holbæk, Odsherred og Lyngby-Taarbæk har allerede givet tilsagn om samarbejde, og flere kommunesamarbejder er på vej.

 Læs mere her

Tilmelding til nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.