Kurser i mangfoldig ledelse

Foreningen Nydansker har arbejdet med mangfoldighedsledelse og rådgivet virksomheder på området siden 1998. Det betyder, at vi i dag besidder en bred viden inden for området og kan sammensætte kurser, der kan opfylde jeres virksomheds specifikke behov.

Læs mere ...

Kurser i interkulturel kommunikation

I arbejdet med flygtninge og indvandrere er det vigtigt at kunne forstå og håndtere kulturelle forskelle. Foreningen Nydansker tilbyder virksomheder, kommuner, boligsociale indsatser og andre organisationer kurser i interkulturel kommunikation, der har til hensigt at give medarbejderne en øget bevidsthed om, hvad der sker i mødet med andre kulturer.

Foreningen Nydansker tager jævnligt ud til virksomheder, kommuner og boligområder for at igangsætte dialog blandt medarbejderne om mangfoldighed og kulturforståelse.

Læs mere ...

Kurser for IGU-værter

Er jeres virksomhed vært for en IGU-elev, eller planlægger I at ansætte en?

Foreningen Nydansker tilbyder kurser for IGU-værter, der ønsker at være bedst muligt klædt på til at byde nye elever velkommen og til løbende at understøtte deres forløb. 

Læs mere ...

Mentorkurser

Hvis jeres virksomhed ønsker at støtte nye medarbejdere i den første tid på arbejdspladsen, kan Foreningen Nydansker vejlede jer i opstarten af en intern mentorordning eller uddanne nøglemedarbejdere til at agere mentor for eksempelvis en flygtning, som I har i praktik. 

Læs mere ...

Train the trainer: Kursus for virksomhedskonsulenter

Med 'train the trainer'-forløbet bliver virksomhedskonsulenter fra kommunen klædt på til at undervise virksomhedsrepræsentanter i god modtagelse af praktikanter og arbejdet med målrettede branchespecifikke forløb.

Ved forløbets afslutning kan konsulenterne selv varetage undervisning af virksomhedsrepræsentanter på 1½-3 timers kurser og er fortrolige med både undervisningsmaterialet og de konkrete redskaber til virksomhedsforløbene.

Læs mere ...

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.