Train the trainer: Kursus for virksomhedskonsulenter

Med 'train the trainer'-forløbet bliver virksomhedskonsulenter fra kommunen klædt på til at undervise virksomhedsrepræsentanter i god modtagelse af praktikanter og arbejdet med målrettede branchespecifikke forløb.

Ved forløbets afslutning kan konsulenterne selv varetage undervisning af virksomhedsrepræsentanter på 1½-3 timers kurser og er fortrolige med både undervisningsmaterialet og de konkrete redskaber til virksomhedsforløbene.

Kursusindhold

Foreningen Nydansker tilbyder et heldagskursus for virksomhedskonsulenter. Kurset vil være tilrettelagt som en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner med afsæt i følgende temaer:

 • Målgruppen – ressourcer og udvikling
  • Fokus på, hvilken viden virksomhederne skal have om målgruppen, og hvordan denne viden formidles

 • En kontaktpersons roller og opgaver
  • Hjælp til at forberede modtagelsen og understøtte forløbet i en praktik for kontaktpersonen og virksomheden
  • Introduktion til ”Tjeklisten”, som er et redskab til understøttelse af et godt forløb for kontaktperson og praktikant. Tjeklisten er inddelt i: ”Inden opstart”, ”Ved opstart”, "Undervejs” og ”Afslutning"

 • Forventningsafstemning
  • Arbejdet med grundig forventningsafstemning og fokus på åbenhed og ærlighed over for virksomhed og praktikant

 • Hjælp til sproghjælp
  • Redskaber og strategier til hverdagen, når sproget ikke slår til

 • Dansk kultur og arbejdspladskultur
  • De vigtigste aspekter ved dansk kultur og arbejdspladskultur, som kan spille ind i hverdagen i virksomheden

Kontakt

Er I interesseret i at høre nærmere om 'Train the trainer'-kurset for virksomhedskonsulenter, så kontakt os endelig. 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.