Fritidsjobindsatser

Foreningen Nydansker kan understøtte fritidsjobindsatser i boligområder gennem vejledning i projektledelse og virksomhedskontakt. Vi har erfaring fra konkrete fritidsjobprojekter og kan vejlede de boligsociale medarbejdere i, hvordan de kan møde lokale virksomheder i øjenhøjde og etablere det gode virksomhedssamarbejde.

CASE: FRITIDSJOBKONSULENTER I KORSØR OG SLAGELSE

I Korsør og Slagelse er kommunen gået sammen med Foreningen Nydansker og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at hjælpe unge fra udsatte boligområder i arbejde. Projektet er rettet mod unge mellem 13 og 17 år bosat i de to boligområder, Ringparken og Motalavej.

Boligområderne har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker med henblik på at styrke og kvalitetssikre kontakten til lokale arbejdspladser, som de boligsociale medarbejdere ofte har begrænsede ressourcer til. Foreningen Nydansker har flere års erfaring med virksomhedsrekruttering og virksomhedssamarbejde og kan derfor vejlede og assistere de boligsociale medarbejdere i denne del af projektet. Derudover leverer Foreningen Nydansker det nødvendige system til at sikre den systematiske dokumentation og udførelse af indsatsen samt forestår evalueringen af projektets progression og resultater.

Fritidsjobprojektet har til formål at øge de unges fremtidsudsigter gennem vejledning, netværk og erhvervserfaring samt give dem viden og selvtillid, så de selv kan søge job i fremtiden.

Undersøgelse af fritidsjobeffekter

Undersøgelser viser, at fritidsjob har en god effekt på de unge. Eksempelvis konkluderes det i rapporten ' pdf Fritidsjob for fremtiden (3.33 MB) ', at 84 % af unge, som havde arbejde, inden de fyldte 18 år, var i uddannelse eller job fem år senere, mod 54 % af unge, som ikke havde arbejde. Denne effekt ses i særdeleshed hos unge fra familier med lav arbejdsmarkedstilknytning og unge med indvandrerbaggrund, der desværre også har sværere ved at opnå fritidsjob grundet manglende netværk og indsigt i erhvervslivet. 

KONTAKT OS

Hvis du er interesseret i at høre mere om muligheder for samarbejde om fritidsjobindsatser, er du velkommen til at kontakte os. 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.