• Her er du:
Søg efter:
Søg kun:
Total: 25 resultater fundet.

Samarbejde med virksomheder

Vil du være med til at gøre vores ungeindsats til en succes? Du og din virksomhed kan gøre en positiv forskel for de unge, for vores lokalområder og for jer selv som virksomhed.  I har netværket, k ...

Ekspertpanel

Foreningen Nydansker har etableret et ekspertpanel bestående af fire fagprofessionelle, som er tilknyttet mentorindsatsen Bryd Unges Ledighed NU! Ekspertpanelet rådgiver og vejleder de frivillige erhvervsmentorer ...

Tilmeld dig til at få en erhvervsmentor

Vi er et netværk af frivillige erhvervsledere, som rådgiver unge. 71 % af de unge, vi mødes med, kommer i praktik, job, uddannelse eller får læreplads indenfor 4 måneder. Du kan møde en erhvervsmentor, h ...

Jobindex tager ansvar for integrationen

... da påtaget sig rollen som bindeled. Jobindex’ nye jobplatform kommer netop til at fungere som ’match-maker’, og derved kan den nye jobportal potentielt blive stedet, hvor virksomheder og flygtninge kan  ...

Om cookies

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites og kan i nogle tilfælde være den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en lille tekstfil, som lægges på din computer el ...

Få gavn af IGU

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, kan være et velfungerende forløb til gavn for både borger og virksomhed. Men det kræver målrettet samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. H ...

Hæder og ære

Fællesskabsprisen 2016 Beskrivelse af udmærkelse: Bryd Unges Ledighed Nu, er et mentorprojekt, der rækker ud til unge udsatte i hele landet, for at tilbyde støtte og vejledning i de unges dagligdag.  ...

Gratis oplæg for medlemmer

... unges ledighed NU!' Mentorprojekt 'Hjælp en flygtning Nu!' Ønsker I at booke et oplæg? Hvis I som medlem er interesseret i at booke et oplæg v. Foreningen Nydansker, er I velkommen til at kontak ...

APP: 'Mangfoldig Hverdag'

... il mellemledere og medarbejdere, som skal have hverdagen til at fungere med en gruppe forskellige kolleger, der alle kan noget helt særligt.  Download app'en i App Store eller Google Play og hav 'Mangfoldig ...

APP: 'Mangfoldig Hverdag'

... ig til mellemledere og medarbejdere, som skal have hverdagen til at fungere med en gruppe forskellige kolleger, der alle kan noget helt særligt. Hent app'en gratis Download app'en i App Store eller ...

Projektevaluering

... rojekt skal fortsætte, eller hvis der er usikkerhed omkring projektets resultater og indvirkning på beboerne. Dette kunne fx omhandle, hvorvidt et mentorprojekt i boligområdet hjælper flere unge i arb ...

Fritidsjobindsatser

... sammen med Foreningen Nydansker og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at hjælpe unge fra udsatte boligområder i arbejde. Projektet er rettet mod unge mellem 13 og 17 år bosat i de to boligområder,  ...

Bryd unges ledighed NU! vinder Fællesskabsprisen 2016

Foreningen Nydanskers mentorordning Bryd Unges Ledighed Nu er vinder af Fællesskabsprisen 2016. Prisen er en hyldest til de mange helt almindelige danskere, der hver dag gennem deres arbejde og frivillige  ...

Mentorindsatsen 'Bryd unges ledighed NU!'

Mentorindsatsen 'Bryd unges ledighed NU!' hjælper udsatte unge fra 15 til 30 år med at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse og/eller job. Mentorerne er erhvervsledere og kan hjælpe de unge  ...
  • 1
  • 2