• Her er du:
Søg efter:
Søg kun:
Total: 49 resultater fundet.

Internationale studerende bliver til værdifuld arbejdskraft

... entor i ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job. Hvert år dimitterer et stort antal internationale s ...

Virksomheder åbner døre for højtuddannede flygtninge 

Flere store danske virksomheder har inviteret medarbejdere til at bruge en del af arbejdstiden som frivillige mentorer for højtuddannede flygtninge. De indgår i et mentorprogram, der skal understøtte, ...

Lokale erhvervsfolk hjælper flygtninge i arbejde

... om ofte er afgørende brikker for at opnå beskæftigelse. Derfor har Aarhus Kommune takket ja til at få matchet flygtninge med lokale erhvervsfolk i mentorforløb.  I Aarhus Kommune bidrager lokale f ...

Projekt 'Perspektiv'

... erne til programmet og konceptet med at have en mentor, vi står for at finde den bedte mulige mentor, baseret på alder, fritidsinteresser og faglige område mentee ønsker at vide mere om. Mentorforløbene var ...

Ørsted hjælper internationale jobsøgende i arbejde

... er bredt.” Mentorer får vigtige værktøjer Hos Ørsted har de hele 57 mentorer, som stiller deres tid og kapacitet til rådighed, så internationale jobsøgende kan få hul på det danske jobmarked og s ...

Frivillige kan noget særligt

Mange kommuner kæmper med at finde relevante tilbud, der kan rykke sårbare unge i den rigtige retning. Foreningen Nydanskers mentorindsats ’PIFT’ har med brugen af frivillige mentorer, i form af voksne  ...

Erhvervsvenner

Erhvervsvenner er en frivillig mentorindsats for unge, uanset etnicitet, i 7.-10. klasse. Mentorforløbet retter sig mod unge, der har brug for ekstra støtte til at håndtere hverdagens udfordringer, og ...

Erhvervsvenner

Mentorindsatsen hjælper unge i alderen 13-17 år godt på vej i en ungdomsuddannelse. Erhvervsvenner er et frivillig mentorprojekt for unge, uanset etnicitet, i 7.-10. klasse. Mentorforløbet retter sig  ...

Bryd unges ledighed NU!

Mentorindsatsen 'Bryd unges ledighed NU!' hjælper udsatte unge fra 15 til 30 år med at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse og/eller job. Mentorerne er erhvervsledere og kan hjælpe de unge  ...

Who are we?

... recruitment and retention, mentoring initiatives and cultural encounters. Private and non-profit The Association was established in 1998 by a group of business leaders who wanted to promote inclusion ...

Byd en flygtning velkommen på din arbejdsplads

...  Foreningen Nydanskers tidligere udgivelse, ’Mentoring Program for Highly Skilled Refugees – A Hands-on Guide', der også er udviklet med støtte fra den Amerikanske Ambassade og AmCham Denmark.  ...

Gratis danskundervisning?

... d til jeres ønsker. Og vi kan også tilrettelægge skræddersyede forløb, hvor der eksempelvis bruges sprogmentorer eller gives målrettet undervisning med et specifikt formål. ” Kom og hør mere om mulig ...

Hvordan fastholder vi internationale studerende?

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver i Danmark efter endt uddannelse, leverer Foreningen Nydansker mentorer til ’Greater Copenhagen Career Program’.  ...

Samarbejde med virksomheder

... rager til mentorindsatsen gennem frivillig arbejdskraft, sponsorater, pressearbejde, netværk, udlån af lokaler m.m. Tuborgfondet  Tuborgfondet støtter Bryd Unges Ledighed NU! med 6 millioner kroner fra ...

Ekspertpanel

Foreningen Nydansker har etableret et ekspertpanel bestående af fire fagprofessionelle, som er tilknyttet mentorindsatsen Bryd Unges Ledighed NU! Ekspertpanelet rådgiver og vejleder de frivillige erhvervsmentorer ...

Europcar inviterer ledige unge ind

... amt indgyde dem selvtillid og tro på at der også er et job for dem derude,” 8 ud af 10 i job og uddannelse Virksomhedsbesøget hos Europcar er et led under Foreningen Nydanskers mentorordning Bryd Unges Le ...

Novo Nordisk baner flygtninges vej til arbejdsmarkedet

Novo Nordisk arbejder sammen med Foreningen Nydansker for at hjælpe højtuddannede flygtninge tættere på job i Danmark. Det gør de gennem to konkrete projekter: Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme o ...

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse”

Syriske Rania Al Dairi er en af de flygtninge, som har deltaget i Novo Nordisk’ mentor- og praktikprogrammer. Her fortæller hun med egne ord om sine oplevelser og udbytte af forløbet. Beretningen er venligst  ...