• Her er du:
Søg efter:
Søg kun:
Total: 50 resultater fundet.

Hoteldirektør ser potentiale i ledige unge

Der er stor opbakning fra erhvervslivet, når lokale unge skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder bidrager på forskellig vis til mentorinitiativet ’Bryd Unges Ledighed NU!’. Et eksempel  ...

Mentorforløb er gensidig læring ...

9 medarbejdere fra Novozymes har meldt sig som frivillige mentorer for højtuddannede internationale borger som resultat af et samarbejde mellem Novozymes og Erhvervsmentorkorpset. Mentorforløbets primære  ...

Mentorprogram for højtuddannede flygtninge  ...

... bende samarbejder med virksomheder omkring mentorprogrammer for højtuddannede flygtninge. Mentorprogrammet kører i 6 måneder som en fælles koordineret indsats, hvor virksomhedens medarbejdere har mu ...

Eksempler på samarbejde med virksomheder

Foreningen Nydansker samarbejder løbende med virksomheder omkring mentorprogrammer for højtuddannede flygtninge. Herunder kan du læse eksempler på aktuelle mentorsamarbejder. NOVO NORDISK MENTOR PROGRAM   ...

Hæder og ære

Fællesskabsprisen 2016 Beskrivelse af udmærkelse: Bryd Unges Ledighed Nu, er et mentorprojekt, der rækker ud til unge udsatte i hele landet, for at tilbyde støtte og vejledning i de unges dagligdag.  ...

Branchepakker for kommuner

...  jobpakker med flere. Konceptet benyttes nu i mere end 20 kommuner. ”Det er effektivt, fordi borgeren ikke oplever at spilde sin tid. Og når man så bliver opkvalificeret inden for en bestemt branche,  ...

Gratis oplæg for medlemmer

... ejdspladsen: Interkulturel kompetence Den gode modtagelse på arbejdspladsen Mentor på arbejdspladsen  Sygdomsforståelse i kulturelt perspektiv Samarbejde med erhvervslivet Fordomme Sproghjælp  ...

Mentorkurser ...

Hvis jeres virksomhed ønsker at støtte nye medarbejdere i den første tid på arbejdspladsen, kan Foreningen Nydansker vejlede jer i opstarten af en intern mentorordning eller uddanne nøglemedarbejdere til ...

Projektydelser

... orprojekter. Foreningen Nydansker kan, med afsæt i en stærk organisation, udvikle og implementere afgrænsede indsatser på vores kerneområde med stor faglighed, sikkerhed og positivt drive.  Kont ...

Projektevaluering

... rojekt skal fortsætte, eller hvis der er usikkerhed omkring projektets resultater og indvirkning på beboerne. Dette kunne fx omhandle, hvorvidt et mentorprojekt i boligområdet hjælper flere unge i arb ...

Projekt: 'Gør en forskel for en flygtning'

... g service, håndværksfagene, restaurationsbranchen, omsorgssektoren, handel og kontor med mere.  Alle flygtninge kan få en mentor Målgruppen er alle flygtninge, der har været i Danmark i maksimum fe ...

Mentorkurser ...

Hvis jeres virksomhed ønsker at støtte nye medarbejdere i den første tid på arbejdspladsen, kan Foreningen Nydansker vejlede jer i opstarten af en intern mentorordning eller uddanne nøglemedarbejdere til ...

Medlemspakke for kommuner

... t muligt og få nydanskere i job og uddannelse. EN MEDLEMSPAKKE FOR KOMMUNER INDEHOLDER: Uddannelse af 1 specialist/kontaktperson pr. år (herunder introduktion til værktøjer, mentorordninger og s ...

Medlemspakke for virksomheder

... dannelse af 1 specialist/kontaktperson pr. år (Herunder introduktion til værktøjer, mentorordninger samt strategiske redskaber)  3 årlige medlemsarrangementer med fokus på central lovgivning, projekter elle ...

Sociale og kulturfokuserede mentorindsatser ...

Udover at arbejde med erhvervsrettede mentorordninger, arbejder Foreningen Nydansker også med frivilligt baserede mentorordninger som fokuserer mere på det sociale og kulturelle aspekt af at falde godt ...

Eksempler på samarbejde med virksomheder

Foreningen Nydansker samarbejder løbende med virksomheder omkring mentorprogrammer for højtuddannede flygtninge. Herunder kan du læse eksempler på aktuelle mentorsamarbejder. NOVO NORDISK MENTOR PROGRAM   ...

Projekt: 'Perspektiv'

... erne til programmet og konceptet med at have en mentor, vi står for at finde den bedte mulige mentor, baseret på alder, fritidsinteresser og faglige område mentee ønsker at vide mere om. Mentorforløbene var ...