• Her er du:
Søg efter:
Søg kun:
Total: 49 resultater fundet.

Erhvervsvenner

Mentorindsatsen hjælper unge i alderen 13-17 år godt på vej i en ungdomsuddannelse. Erhvervsvenner er et frivillig mentorprojekt for unge, uanset etnicitet, i 7.-10. klasse. Mentorforløbet retter sig  ...

Bryd unges ledighed NU!

Mentorindsatsen 'Bryd unges ledighed NU!' hjælper udsatte unge fra 15 til 30 år med at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse og/eller job. Mentorerne er erhvervsledere og kan hjælpe de unge  ...

Who are we?

... recruitment and retention, mentoring initiatives and cultural encounters. Private and non-profit The Association was established in 1998 by a group of business leaders who wanted to promote inclusion ...

Byd en flygtning velkommen på din arbejdsplads

...  Foreningen Nydanskers tidligere udgivelse, ’Mentoring Program for Highly Skilled Refugees – A Hands-on Guide', der også er udviklet med støtte fra den Amerikanske Ambassade og AmCham Denmark.  ...

Gratis danskundervisning?

... d til jeres ønsker. Og vi kan også tilrettelægge skræddersyede forløb, hvor der eksempelvis bruges sprogmentorer eller gives målrettet undervisning med et specifikt formål. ” Kom og hør mere om mulig ...

Hvordan fastholder vi internationale studerende?

Internationale studerende er en værdifuld ressource. For at understøtte at flere bliver i Danmark efter endt uddannelse, leverer Foreningen Nydansker mentorer til ’Greater Copenhagen Career Program’.  ...

Samarbejde med virksomheder

... rager til mentorindsatsen gennem frivillig arbejdskraft, sponsorater, pressearbejde, netværk, udlån af lokaler m.m. Tuborgfondet  Tuborgfondet støtter Bryd Unges Ledighed NU! med 6 millioner kroner fra ...

Ekspertpanel

Foreningen Nydansker har etableret et ekspertpanel bestående af fire fagprofessionelle, som er tilknyttet mentorindsatsen Bryd Unges Ledighed NU! Ekspertpanelet rådgiver og vejleder de frivillige erhvervsmentorer ...

Europcar inviterer ledige unge ind

... amt indgyde dem selvtillid og tro på at der også er et job for dem derude,” 8 ud af 10 i job og uddannelse Virksomhedsbesøget hos Europcar er et led under Foreningen Nydanskers mentorordning Bryd Unges Le ...

Novo Nordisk baner flygtninges vej til arbejdsmarkedet

Novo Nordisk arbejder sammen med Foreningen Nydansker for at hjælpe højtuddannede flygtninge tættere på job i Danmark. Det gør de gennem to konkrete projekter: Novo Nordisk Refugee Mentoring Programme o ...

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse”

Syriske Rania Al Dairi er en af de flygtninge, som har deltaget i Novo Nordisk’ mentor- og praktikprogrammer. Her fortæller hun med egne ord om sine oplevelser og udbytte af forløbet. Beretningen er venligst  ...

Event og guide inspirerer til programmer for flygtninge

Novo Nordisk var i slutningen af april værter for en workshop om praktik- og mentorprogrammer for flygtninge. Deltagerne fik inspiration til at starte programmer op i egne virksomheder og blev præsenteret f ...

Tag godt imod jeres IGU-elev

Foreningen Nydansker inviterer arbejdsgivere, kolleger og mentorer til IGU-elever til at deltage i et netværk, hvor vi kan dele erfaringer med IGU-ordningen og med at have en kollega, som har flygtningebaggrund.  ...

Hoteldirektør ser potentiale i ledige unge

Der er stor opbakning fra erhvervslivet, når lokale unge skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder bidrager på forskellig vis til mentorinitiativet ’Bryd Unges Ledighed NU!’. Et eksempel  ...

Eksempler på samarbejde med virksomheder

Foreningen Nydansker samarbejder løbende med virksomheder omkring mentorprogrammer for højtuddannede flygtninge. Herunder kan du læse eksempler på aktuelle mentorsamarbejder. NOVO NORDISK MENTOR PROGRAM   ...

Hæder og ære

Fællesskabsprisen 2016 Beskrivelse af udmærkelse: Bryd Unges Ledighed Nu, er et mentorprojekt, der rækker ud til unge udsatte i hele landet, for at tilbyde støtte og vejledning i de unges dagligdag.  ...

Branchepakker for kommuner

...  jobpakker med flere. Konceptet benyttes nu i mere end 20 kommuner. ”Det er effektivt, fordi borgeren ikke oplever at spilde sin tid. Og når man så bliver opkvalificeret inden for en bestemt branche,  ...

Gratis oplæg for medlemmer

... ejdspladsen: Interkulturel kompetence Den gode modtagelse på arbejdspladsen Mentor på arbejdspladsen  Sygdomsforståelse i kulturelt perspektiv Samarbejde med erhvervslivet Fordomme Sproghjælp  ...

Projektydelser

... orprojekter. Foreningen Nydansker kan, med afsæt i en stærk organisation, udvikle og implementere afgrænsede indsatser på vores kerneområde med stor faglighed, sikkerhed og positivt drive.  Kont ...