• Her er du:
Søg efter:
Søg kun:
Total: 47 resultater fundet.

Mentorindsatsen 'Bryd Unges Ledighed! ...

Mentorindsatsen 'Bryd Unges Ledighed' hjælper udsatte unge fra 15 til 30 år med at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse og/eller job. Mentorerne er erhvervsledere og kan hjælpe de unge  ...

Frivillige erhvervsmentorer ...

... n målrettet beskæftigelsesindsats. Vi kalder indsatsen ’Frivillige erhvervsmentorer’, da indsatsen bliver leveret i samarbejde med lokale erhvervsfolk, der på frivillig basis fungerer som mentorer f ...

Bliv erhvervsmentor ...

... troducer den unge for dit netværk. BLIV ERHVERVSMENTOR Vi har en udfordring. Vores unge har brug for netværk til lokale arbejdspladser. Til trods for at en del unge kommer videre fra kontanthjælp til  ...

Mentorindsatser for højtuddannede ...

Erhvervsmentorkorpset arbejder gennem forskellige frivilligt baserede mentorordninger med at støtte højtuddannede internationale borgere, som er jobsøgende. Dette inkluderer fx både EU-borgere, medfølgende ...

Værtsprogram har budt nye københavnere velkomne

... borgere kunne matches med frivillige karriere - eller kulturværter. I løbet af 6 måneder var formålet med et mentorforløb at få hjælp til at finde og søge kompetencesvarende arbejde eller med at falde t ...

Ny arbejdskraft og nye muligheder

... ons på – at vi møder dem, hvor de er,”  siger Mireille Jakobsen. Praktiske og personlige udfordringer overvundet ved hjælp af  mentorer Gennem forløbet har der været tilknyttet et fast mentorkorps. Borge ...

Talenter som Tariq har brug for, at virksomheder åbner døre

... e karrierementorer, Bettina Grote fra Novo Nordisk. Hun har samme uddannelsesbaggrund som Tariq og har delt sine erfaringer fra branchen og det danske arbejdsmarked. Og så har de talt om kulturforskelle og jobsø ...

Branchepakker får flygtningekvinder i job

... o i den rigtige størrelse inden udgangen af introduktionsforløbet Dækning af transportudgifter, så udgiften til transport ikke er en hindring for at deltage En mentor følger hver enkelt borger til pr ...

Carlsbergs sociale ansvarlighed tiltrækker ufaglærte unge

... en, der Head of Automation hos Carlsberg og frivillig erhvervsmentor i Foreningen Nydanskers mentorindsats Bryd Unges Ledighed NU! Det er gennem mentorindsatsen og Carlsbergs medlemskab i Foreningen Nydanske ...

Foreningen Nydanskers bidrag til FN's verdensmål

... om i alle dens dimensioner, i henhold til nationale definitioner. Gennem en lang række beskæftigelsesrettede indsatser – Fx Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og indvandrere - bidrager forening ...

Effektrapport 2018

... oreningen Nydansker i 2018 612 mentorforløb blev igangsat i 2018 215 mentorforløb blev afsluttet i 2018 60% har påbegyndt job, praktik eller uddannelse efter afsluttet mentorforløb 97 borgere  ...

PIFT

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år, som har alvorlige udfordringer i hverdagslivet og ikke formår at starte eller fastholde uddannelse eller komme i beskæftigelse. Læs mere . ...

LIFT

LIFT er en mentorindsats for flygtninge- og indvandrerkvinder, som står uden for arbejdsmarkedet, og som skal støtte dem i at komme tættere på job eller uddannelse.  Læs mere ...  ...

Internationale studerende bliver til værdifuld arbejdskraft

... entor i ’Greater Copenhagen Career Program’. Det har givet bonus: 73% af de færdiguddannede, der har deltaget i første programforløb, er endt i job. Hvert år dimitterer et stort antal internationale s ...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.