November: Sally - Projektleder i Foreningen Nydansker

I Foreningen Nydansker oplever Sally ofte, at hendes kulturelle og sproglige baggrund er en stor ressource: ”Jeg oplever i høj grad, at jeg kan trække på mine egne kulturelle og sproglige kompetencer i mit arbejdsliv. Mange af de unge, jeg arbejder med, er nytilkomne flygtninge - det har derfor været en fordel at kunne skifte over i arabisk for at sikre, at de unge forstår vores tilbud. Jeg har kunnet sikre, at de unge har følt sig hørt og inkluderede, og derigennem har jeg kunnet formidle vores tilbud på en meningsfuld måde.”

Sally er 28 år og har i august afsluttet sin kandidatuddannelse i Sociale interventionsstudier på Roskilde UniversitetFor Sally, der startede i Foreningen Nydansker som praktikant, var det en succesoplevelse, da hun efter sin praktik blev ansat som projektassistent. I dag er Sally ansat som projektleder i Foreningen Nydansker, hvor hun arbejder med forskellige mentorindsatser for udsatte unge. Sallys kolleger nyder også godt af Sallys kompetencer, og de ved, at de kan trække på hende, hvis de oplever sproglige eller kulturelle udfordringer: 

Der har f.eks. været en situation, hvor en af mine kolleger var i tvivl om, hvorvidt den unge pige, hun skulle finde en mentor til, helt havde forstået, hvad et mentorforløb går ud på. Derfor tilbød jeg at ringe til pigen og tage en snak med hende på arabisk. Det betød, at min kollega kunne sikre sig, at hun kunne gøre sit arbejde godt og finde en mentor, der matchede de ønsker og behov, som den unge pige havde. Så på den måde kan mine kulturelle og sproglige kompetencer være en gevinst på arbejdspladsen – ikke kun for mig, men også for mine kolleger

Sally er født i Tyskland, men kom efter et par år til Danmark med sine forældre, som har palæstinensiske rødder. Sally definerer sig selv som bindestregsdansker og ’dansk-palæstinenser’. På den måde fravælger hun hverken sin danske eller palæstinensiske identitet, men kombinerer dem og ser sig både som dansker og palæstinenser. Ud over sine sproglige kompetencer kan Sally også ofte trække på sine kulturelle kompetencer i sit arbejde: "Når det kommer til det kulturelle, så er det ingen hemmelighed, at dansk og arabisk kultur godt kan clashe. Og derfor har det også været en fordel, at jeg er vokset op med begge kulturer. Jeg har en forståelse for, hvorfor de unge kan have nogle særlige præferencer og grænser, men også hvordan man kan ’bøje’ det hele lidt og vise, hvordan man kan kombinere den danske og den arabiske kultur".

Som barn drømte Sally om at blive kriminaltekniker, men på grund af en knæskade kunne hun ikke blive optaget på politiskolen. I stedet fandt Sally ud af, at hun brændte for at arbejde med mennesker og gøre en forskel for nogen. Selvom Sally først er blevet færdiguddannet i år, havde hun allerede en del erhvervserfaring, inden hun startede i Foreningen Nydansker, og ifølge Sally selv har hun altid haft nemt ved at finde job:

Jeg har faktisk altid fået de jobs, jeg har søgt, og det tror jeg skyldes, at jeg har valgt at arbejde inden for et felt, hvor min kulturelle og sproglige baggrund faktisk er en styrke. Men i flere af mine jobs har jeg mødt udfordringer pga. min baggrund, f.eks. i mit job som beskæftigelseskonsulent, hvor jeg flere gange oplevede, at en borger ikke ville have mig som kontaktperson, fordi jeg var muslim

At blive mødt med fordomme på grund af sin baggrund er noget, Sally generelt har oplevet en del: "Der er mange fordomme om muslimer og kvinder med min baggrund, og mediebilledet hjælper ikke på det. Jeg bliver f.eks. ofte spurgt, om jeg ikke skal være hjemmegående, når jeg bliver gift, om jeg har fået lov til ting af min far, og om jeg må deltage i sociale arrangementer. Det har gjort, at jeg har skullet bevise, at jeg er selvstændig og træffer mine egne beslutninger. Og det er jo latterligt, at jeg skal retfærdiggøre disse ting, men når jeg møder fordommene gang på gang, får jeg lyst til at modbevise dem. Når de er modbevist, så er det værste, når jeg får at vide, at jeg jo nok er én ud af en million. For det er jeg jo selvfølgelig ikke!"

Sally har længe haft en drøm om at arbejde i NGO-verdenen, og i Foreningen Nydansker føler hun, at der er plads til både faglig udvikling, nye udfordringer og god kollegial sparring, hvilket er noget, Sally vægter højt på en arbejdsplads. Sally har tidligere følt, at hun som minoritetskvinde med muslimsk baggrund konstant har skullet bevise sit værd, men i Foreningen Nydansker oplever Sally, at hun kan være sig selv:

Det betyder meget for mig, at der i Foreningen Nydansker er plads til mangfoldighed. Der er plads til, at jeg både kan være mig selv, og til at jeg kan have en bindestregsidentitet – men uden at jeg konstant skal bevise mit værd, som jeg altid har skullet. Jeg føler mig virkelig accepteret for den, jeg er

Noget af det, Sally også værdsætter i Foreningen Nydansker, er rummeligheden og det at blive lyttet til og taget seriøst – også som praktikant. I starten af sit praktikforløb observerede Sally et behov hos nogle af de unge flygtninge, hun arbejdede med, og fortalte sin leder om det over frokost: ”efterfølgende fandt jeg ud af, at de havde taget mig og min observation så seriøst, at de faktisk var begyndt at arbejde på at finde løsninger, så vi kunne begynde at hjælpe disse unge flygtninge. Og vi taler om, at jeg var praktikant, som havde været der i to uger, og at jeg bare delte nogle tanker over en frokost. Det er virkelig rart at være et sted, hvor man også som praktikant bliver taget seriøst – dét, synes jeg, er en kæmpe anerkendelse. Og det er en arbejdsplads, jeg gerne vil være en del af, hvor praktikantens tanker og meninger er lige så relevante som ledernes”.

I fremtiden drømmer Sally om at forsætte med at udvikle sig fagligt og gøre en forskel for unge mennesker gennem Foreningen Nydansker. Derudover drømmer Sally om at blive trukket på pga. sin faglighed: ”I fremtiden vil jeg gerne blive trukket på pga. mine kompetencer og kvaliteter og ikke pga. min kulturelle baggrund. jeg gider ikke at udtale mig om kultur- og religionsspørgsmål kun i kraft af, at jeg er muslim og bindestregsdansker – jeg vil gøre det, fordi jeg faktisk har en særlig viden om det område”.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.